Repræsentationen i Danmark

Dom i sag om beskyttelse af personoplysninger og fjernelse af henvisninger m.m.

/denmark/file/dom-hammer-gettyimagesjpg_dadom-hammer-gettyimages.jpg

Dom i sag T-386
copyright

Conseil d’État (Frankrigs statsråd) har henvist adskillige spørgsmål til Domstolen vedrørende fortolkningen af direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

24/09/2019

/denmark/file/pressemeddelelse-5_daPressemeddelelse

Baggrund:

Striden står mellem fire personer og den franske databeskyttelsesmyndighed (Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) med hensyn til fire af denne myndigheds afgørelser, hvormed den afviste formelt at anmode Google Inc. om at fjerne forskellige links, herunder i de resultatlister, som vises efter en søgning på deres navne, til websider, som tredjeparter har offentliggjort. De pågældende websider indeholder en satirisk fotomontage af en kvindelig politiker, der er offentliggjort online under pseudonym, en artikel, der henviser til en af de pågældende parter som Scientologys PR-mand, rejsning af sigtelse mod en mandlig politiker og domfældelse af en af de andre pågældende for seksuelle overgreb på mindreårige