Repræsentationen i Danmark

Dom i sag om familieydelser...

/denmark/file/dom6-istock-thinkstock-webjpg_dadom6-istock-thinkstock-web.jpg

Dom i sag C-473/16 F
©

Under visse omstændigheder kræver EU-retten ikke, at en person udøver lønnet beskæftigelse i en medlemsstat for dér at have ret til familieydelser til sine børn.

07/02/2019

/denmark/file/pressemeddelelse-sag-c-32217-bogatu_daPressemeddelelse - sag C-322/17 - Bogatu

Baggrund:

Bogatu er rumænsk statsborger bosiddende i Irland. Hans to børn bor i Rumænien. Efter at have arbejdet i Irland siden 2003 blev han arbejdsløs i 2009. Han modtog bidragsafhængig arbejdsløshedsunderstøttelse (jobseeker’s benefit (contributory)) mellem 2009 og 2010, bidragsuafhængig arbejdsløshedsunderstøttelse (jobseeker’s allowance (non-contributory)) mellem 2010 og 2013 samt bidragsafhængige sygepenge (illness benefit (contributory)) mellem 2013 og 2015. I 2009 søgte han om børnepenge (family benefit).

De irske myndigheder accepterede hans ansøgning om børnepenge bortset fra perioden, hvor han modtog en bidragsuafhængig understøttelse (2010-2013). Bogatu anfægter denne afgørelse ved Irlands højesteret.
Domstolen bedes undersøge, om man skal være enten beskæftiget eller selvstændig i den kompetente medlemsstat, for at man er berettiget til  en familieydelse (family benefit), eller om det er nok at modtage de kontantydelser, som den relevante forordning henviser til.  Skal forordningens henvisning til "kontantydelser" fortolkes således, at den kun henviser til en periode, hvor ansøgeren faktisk modtog kontantydelser, eller betyder det en hvilken som helst periode, hvorunder en ansøger er dækket i forhold til kontantydelser i fremtiden, uanset om der har været rejst krav om denne ydelse på tidspunktet for ansøgningen om familieydelser.