Repræsentationen i Danmark

Fremme af lærlingeuddannelser i Europa

/denmark/file/ungestrandvolleyistockphotothinkstock-webjpg_daungestrandvolley_istockphoto_thinkstock-web.jpg

Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser.

05/10/2017

Initiativet, der har form af en henstilling fra Rådet, er en del af den nye dagsorden for færdigheder for Europa, der blev lanceret i juni 2016. Det knytter sig også til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som fastsætter retten til god og inkluderende uddannelse og livslang læring. I henstillingen udpeges 14 vigtige kriterier på grundlag af omfattende høringer, som skal anvendes af medlemsstaterne og andre berørte parter til at udvikle gode og effektive lærlingeuddannelser. Initiativet vil kunne gøre det lettere for lærlinge at finde beskæftigelse og opnå personlig udvikling og vil dermed fremme en højtkvalificeret arbejdsstyrke, der imødekommer behovene på arbejdsmarkedet.