Repræsentationen i Danmark

DK indbringes for Domstolen på grund begrænsning på 25 timer for lastbilparkering

/denmark/file/trucksjpg_datrucks.jpg

lastbilparkering på statsejede rastepladser
© iStockphotos/Thinkstock

Kommissionen har besluttet at indbringe Danmark for Domstolen for ikke at have ophævet restriktionerne for lastbilparkering.

09/06/2021

Danmark har begrænset den periode, hvor lastbiler må parkere på statsejede rastepladser, til højst 25 timer. Den danske foranstaltning begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, der er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning (forordning (EF) nr. 1072/2009), da den skaber hindringer for udenlandske transportvirksomheder, der udfører internationale transporter.

Da disse transportvirksomheder ikke har et driftscenter i Danmark, har de brug for parkeringspladser for at kunne udføre deres aktiviteter og overholde EU-kravene om køre- og hviletid.

Kommissionen finder, at reglen ikke er hensigtsmæssig, nødvendig eller står i et rimeligt forhold til målene, og har derfor indledt en traktatbrudsprocedure mod Danmark med anmodning om, at landet ophæver sin begrænsning på 25 timer.