Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/moede-roed-istock-thinkstock-webjpg_damoede-roed-istock-thinkstock-web.jpg

Stats- og regeringschefernes uformelle møde
©

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 12. juni 2019 handler om ØMU'en, rapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i bankunionen, budget for 2021-2027 og Brexit...

12/06/2019

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Uddybning af EU's Økonomiske og Monetære Union: Status fire år efter de fem formænds rapport - Læs mere...
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Fjerde statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere risikoreduktion i bankunionen - Læs mere..

Koordinering af Kommissionens politikker/Budgettet

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet: Køreplan for en aftale om Unionens langsigtede budget for 2021-2027

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Status på forberedelsen af nødhandlingsplanen for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union - Læs mere...

Koordinering af Kommissionens politikker

  • Forberedelse af det årlige møde med medlemmerne af Revisionsretten

Ande