Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/kom-moede-28-11-2018-webjpg_dakom-moede-28-11-2018-web.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 28. november 2018 der bl.a. handler om EU's langsigtede klimastrategi og kapitalmarkedsunionen samt om sammensætningen af de rådgivende organer......

28/11/2018

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Interinstitutionelle forbindelser

Sammensætning af de rådgivende organer

  • Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs sammensætning
  • Forslag til Rådets afgørelse om Regionsudvalgets sammensætning

Energiunionen/Klimaindsats

Langsigtet EU-klimastrategi

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank:
    En ren klode til os alle — En langsigtet EU-strategi for en velfungerende, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi - Læs mere...

Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen/Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne

'Kapitalmarkedsunionen/bankunionen'

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kapitalmarkedsunionen - det er på tide, at vi fordobler indsatsen for at holde vores løfter om at styrke investeringerne, væksten og euroens rolle - KOM(2018)767
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank: Tredje statusrapport om nedbringelsen af misligholdte lån og yderligere mindskelse af risici i bankunionen - KOM(2018)766

Diverse

  • Kommissionens afgørelse om antageligheden af et borgerinitiativ kaldet "EU-folkeafstemning om EU-borgerne ønsker, at Det Forenede Kongerige skal forblive i eller udtræde af Unionen!" ("EU wide referendum whether the European Citizens want the United Kingdom to remain or to leave!") - Læs mere...