Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/komm-mode-08-11-2017-webjpg_dakomm-mode-08-11-2017-web.jpg

Jean-Claude Juncker og Michel Barnier
©

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. november 2017 kommer bl.a. til at handle om migration, uddannelse, Bulagrien og Rumænien samt om det europæiske semester og efterårspakken......

14/11/2017

Dagsorden:
 

SAMORDNING AF POLITIKKER/EUROEN OG ARBEJDSMARKEDSDIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, KOMPETENCER OG ARBEJDSTAGERNES MOBILITET/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

  • Orienterende debat: Det europæiske semester - efterårspakken


SAMORDNING AF POLITIKKER/BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERING OG KONKURRENCEEVNE/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, KOMPETENCER OG ARBEJDSTAGERNES MOBILITET/UDDANNELSE, KULTUR, UNGDOM OG SPORT/ØKONOMI OG DET DIGITALE SAMFUND

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En styrket europæisk identitet gennem uddannelse og kultur. Kommissionens bidrag til topmødet i Göteborg (17. november 2017)  - Læs mere...


GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATEN/UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

  • Statusrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om den europæiske dagsorden for migration - Læs mere...

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATEN - Baggrund...

  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt Bulgarien har gjort for så vidt angår mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de fremskridt Rumænien har gjort for så vidt angår mekanismen for samarbejde og kontrol - Læs mere...


Eventuelt  

  • Formand Niels Thygesen fremlægger første årsrapport for Det Europæiske Finanspolitiske Råd
  • Status for handelsforhandlingerne med MERCOSUR

  • Det europæiske forsvar: lancering af det permanente strukturerede samarbejde