Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/seminar-03102017-webjpg_daseminar-03102017-web.jpg

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 11. oktober handler om Bankunionspakken og budget-2017...

11/10/2017

Dagsorden:
 

Euroen og Den sociale dialog

Bankunionspakken - Læs mere...
 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fuldførelsen af bankunionen - KOM(2017)592
  • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den fælles tilsynsmekanisme oprettet ved forordning (EU) nr. 1024/2013

Diverse
 

  • Status over gennemførelsen af 2017-budgettet den 30. september 2017