Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/moede2-hemera-webjpg_damoede2-hemera-web.jpg

Foto©hemera/Thinkstock
Foto©hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 12. juli 2017 handler bl.a. om Brexit og Grækenland...

12/07/2017

/denmark/file/error-retrieving-video-title-11_da!!! ERROR !!! retrieving the video titleDagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker
  • Status på forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om udtræden af Den Europæiske Union - Læs mere...


Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Euroen og den sociale dialog/Beskatning og told

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande - Læs mere...


Euroen og den sociale dialog/Økonomiske og finansielle anliggender


Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er/Regionalpolitik/Uddannelse, kultur, unge og idræt/Forskning, videnskab og innovation

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrkelse af innovation i Europas regioner - mod en modstandsdygtig, inklusiv og bæredygtig vækst på lokalt plan


Diverse