Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/meetingjpg-0_dameeting.jpg

Moede
Foto©hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 24. maj 2017  handler bl.a. om budget 2018, solidaritetskorps, uddannelse, Grækenland og forsvar...

24/05/2017

Dagsorden:

KOORDINERING AF POLITIKKER/BUDGET OG MENNESKELIGE RESSOURCER
 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om konsekvenserne for EU’s budget for 2018 og fremover af en eventuel manglende vedtagelse af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020
  • Kommissionens overslag for 2018 (forberedelse af budgetforslaget for 2018)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om  anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger til afhjælpning af de aktuelle migrations-, flygtninge- og sikkerhedsproblemer


BUDGET OG MENNESKELIGE RESSOURCER/UDDANNELSE, KULTUR, UNGE OG SPORT
 

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den juridiske ramme for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013 


EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET/UDDANNELSE, KULTUR, UNGE OG SPORT
 

  • Forslag til Rådets henstilling om sporing af nyuddannede  
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En ny EU-strategi for videregående uddannelser
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Udvikling af skolerne og uddannelse af højeste kvalitet skal sikre en god start i livet


VÆKST, BESKÆFTIGELSE, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK/DET INDRE MARKED,  ERHVERVSPOLITIK, IVÆRKSÆTTERI OG SMV’ER
 

  • Drøftelse med det formål at udarbejde et oplæg om fremtiden for det europæiske forsvar inden for rammerne af opfølgningen på hvidbogen om Europas fremtid - Læs mere...