Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Foto©hemera/Thinkstock

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. maj 2017 hander bl.a. om omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester – foråret 2017 samt om et borgerinitiativ og hormonforstyrrende stoffer......

16/05/2017

Dagsorden:
 

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG RETSSTATSPRINCIPPET/MIGRATION, INDRE ANLIGGENDER OG MEDBORGERSKAB/SIKKERHEDSUNIONEN

  • Den tolvte rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om omfordeling og genbosætning - Læs mere...
  • Den syvende rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion - Læs mere...

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD, KOMPETENCER OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER SAMT BESKATNING OG TOLD

  • Orienterende debat om det europæiske semester – foråret 2017

Andet  

  • Kommissionens afgørelse om, hvorvidt forslaget til borgerinitiativ, "Lad os reducere de lønmæssige og økonomiske forskelle, der ødelægger EU", opfylder betingelserne for at kunne fremsættes - Læs mere...
  • Glyphosat og hormonforstyrrende stoffer – seneste nyt
  • Udarbejdelse af budgetforslaget for 2018