Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

/denmark/file/moede-istockphoto-webjpg_damoede-istockphoto-web.jpg

Foto©istockphoto/Thinkstock
Foto©istockphoto/Thinkstock

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 14. februar 2017 handler bl.a. om komitologi og udvalgsprocedurer samt om vinterprognosen og Euronews...

14/02/2017

Dagsordenen:


Bedre regulering og interinstitutionelle forbindelser

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser - Læs mere...
     

Diverse

  • Den økonomiske vinterprognose 2017: Orientering
  • Euronews: Status