Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Økonomiske partnerskabsaftale med Japan og Singapore
18/04/2018

Kommissionen har fremlagt resultaterne af forhandlingerne om den økonomiske partnerskabsaftale med Japan og handels- og investeringsaftalerne med Singapore for Rådet. Dette er første skridt hen imod undertegnelsen og indgåelsen af disse aftaler.

17/04/2018

Kommissionen har fremlagt et sæt nye forslag til sikkerhedsforanstaltninger, der skal mindske terroristers og kriminelles muligheder for at handle og gøre dem ude af stand til at begå kriminalitet.

Møde i Kommissionen
17/04/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 17. april 2018, handler om sikkerhedsunionen, udvidelse og økonomiske partnerskaber med Japan og Singapore ...
 

16/04/2018

I denne uge handler det bl.a. om  madspild, urimelig handelspraksis, fiskeri, Syrien, Rusland, Iran, Vestbalkan, Facebook-Cambridge Analytica-skandalen, klima, Ján Kuciak, økologiske fødevarer, typegodkendelse af biler, Puszcza Białowieska, udvidelse, sikkerhedsunion, handel med Japan og Singapore, valgakten fra 1976 samt om retsstatsprincippet i Polen.
Og så er Jean-Claude Juncker i Strasbourg sammen med den franske præsident Emmanuel Macron...

Dom i sag C-473/16 F
12/04/2018

Levering af internationale vejgodstransporttjenester inden for Den Europæiske Union er ikke underlagt nogen kvoter for eller begrænsninger i mængden eller hyppigheden af tjenester. I modsætning hertil er cabotagekørsel, som kan defineres som levering af nationale vejgodstransporttjenester, underlagt begrænsninger, når den udføres af ikke-hjemmehørende transportvirksomheder.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...