Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Stats- og regeringschefernes uformelle møde
23/02/2018

Deltagerne er EU27/alle undtagen UK og de vigtigste punkter på dagsordenen bliver EP´s sammensætning efter valget i 2019, tværnationale lister samt hvordan EU udnævner til topposter, herunder de såkaldte spidskandidater...
 

Dom i sag C-473/16 F
22/02/2018

Koppers Denmark fremstiller på sit anlæg i Nyborg en række produkter gennem raffinering og destillering af stenkulstjære, herunder solvent, der udgør ca. 3-4% af produktionen. Solvent er det eneste af de produkter, der produceres på Koppers Denmarks anlæg i Nyborg, der anvendes af selskabet som brændsel, og som dermed i princippet er pålagt energiafgifter. De andre produkter anvendes – selv om de kan bruges som brændsel – ikke på denne måde og er derfor ikke pålagt energiafgifter.

Jean-Claude Juncker og Clara Martinez Alberola
21/02/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. februar 2018 der bl.a. handler om fredagens uformelle topmøde om div.  interinstitutionelle spørgsmål og EU's fremtidige budget samt om konkurrence og  Sahel-konferencen...

19/02/2018

Fredag i denne uge mødes stats- og regeringschefernes for bl.a. at tale om div. institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme.
Inden da står den i EU på bankunionen,  bioøkonomiske strategi og proteinplan, bæredygtig finansiering og udbud, industridag og Sahel samt en række afgørelser fra domstolen...

Demokratiske ændringer
14/02/2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 har Kommissionen i dag fremlagt forslag til en række praktiske foranstaltninger, der skal gøre EU's arbejde mere effektivt og forbedre forbindelsen mellem EU-institutionernes ledere og borgerne.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til...