Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder

/denmark/file/uge-naale-gettyimagesjpg_dauge-naale-gettyimages.jpg

EU i uge 38 - det sker...
copyright

Endnu en uge hvor der bliver arbejdet på højtryk for at den nye Kommission kan være på plads den 1. december...!

/denmark/file/container-gettyimagesjpg_dacontainer-gettyimages.jpg

Eurobarometerundersøgelse om handel
copyright

78 % af danskerne mener, at de har fordel af international handel. Det er den højeste andel i EU.
81 % mener, at EU er mere effektiv til at varetage Danmarks internationale handelsinteresser, end Danmark selv ville være.

/denmark/file/kommoede-191120-twitterjpg_dakommoede-191120-twitter.jpg

Kommissionens møde den 20. november 2019
copyright

Bruxelles - Kommissionens møde onsdag den 20. november 2019 handlede bl.a. om det europæiske semester og efterårspakken...

/denmark/file/dom-hammer-gettyimagesjpg_dadom-hammer-gettyimages.jpg

Dom i sag T-386
copyright

Samtidig med traktatbrudssagerne C-192/18 og C-619/18, som Kommissionen har anlagt mod Polen for at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, har den polske højesteret bedt Domstolen om at tage stilling til, om den nyetablerede afdeling ved højesteret, som skal behandle anmodninger fra polske højesteretsdommere om at få ændret beslutningen om deres tvungne pensionering som 65-årige, kan betragtes som en uafhængig domstol i henhold til EU-retten.

/denmark/file/midcaps-gettyimagesjpg_damidcaps-gettyimages.jpg

Investeringer for 1,12 mia. kr. til danske SMV’er og midcaps
copyright

Danmark er blandt Europas førende lande inden for innovation med et solidt videnskabeligt grundlag, generelt store investeringer i forskning og udvikling samt særlige styrker på en række områder. Selv om denne position ikke står over for nogen umiddelbar trussel, så konstateres det i denne evaluering, at Danmark ikke får det fulde udbytte ud af sine stærke sider og ikke tilpasser sig et globalt innovationslandskab, der er under forandring. 

Arrangementer

/denmark/file/bannereuhousehovergif_dabanner_euhouse_hover.gif

Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale, et InfoPoint samt et "Experience Europa" der er en interaktiv mulighed for at lære om EU...

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer - alt med EU som omdrejningspunkt...

Dato: 
28/11/2020