Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Stats- og regeringschefernes uformelle møde
23/02/2018

Vigtigste punkter på dagsordenen bliver EP´s sammensætning efter valget i 2019, tværnationale lister samt hvordan EU udnævner til topposter, herunder de såkaldte spidskandidater...
 

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. december
21/02/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 21. februar 2018 der bl.a. handler om fredagens uformelle topmøde om div.  interinstitutionelle spørgsmål og EU's fremtidige budget samt om konkurrence og  Sahel-konferencen...

19/02/2018

Fredag i denne uge mødes stats- og regeringschefernes for bl.a. at tale om div. institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme.
Inden da står den i EU på bankunionen,  bioøkonomiske strategi og proteinplan, bæredygtig finansiering og udbud, industridag og Sahel samt en række afgørelser fra domstolen...

Demokratiske ændringer
14/02/2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 har Kommissionen i dag fremlagt forslag til en række praktiske foranstaltninger, der skal gøre EU's arbejde mere effektivt og forbedre forbindelsen mellem EU-institutionernes ledere og borgerne.

Jean-Claude Juncker
14/02/2018

Forud for ledernes uformelle møde den 23. februar 2018 opstiller Europa-Kommissionen forskellige valgmuligheder – og deres finansielle konsekvenser – for et nyt og moderne langsigtet EU-budget, der skaber effektive resultater inden for prioriteterne efter 2020.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til...