Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
15/01/2019

Kommissionen har lanceret en debat om reform af beslutningsproceduren på områder under EU's beskatningspolitik, der p.t. kræver enstemmighed blandt medlemsstaterne.

Dagsorden for Kommissionens møde
15/01/2019

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 15. januar 2019 handler bl.a. om EU-skattepolitik...

14/01/2019

I denne uge handler det igen-igen en del om Brexit, men også om EU-skattepolitik, retsstatsprincippet, EU's asyl- og migrationspolitik samt om pesticider og så er der en række sager ved Domstolen...

EU i foråret 2019 - det sker...
04/01/2019

Hold fast - det bliver et vildt EU-år -og forår:
Brexit, valg til Europa-Parlamentet hvor vi i Danmark skal vælge 14 medlemmer og senere på året skal en ny Kommission sammensættes, ny formand for Det Europæiske Råd skal findes, et nyt EU-budget skal vedtages og meget-meget mere...
Og så skal vi lige have folketingsvalg herhjemme og flere andre valg i europæiske lande (herunder Finland, Grækenland og Polen).

Det rumænske formandskab
01/01/2019

Fra den 1. januar 2019 til 30. juni 2019 varetager Rumænien formandskabet for EU og prioriteterne er organiseret omkring fire søjler nemlig: et Europa i konvergens, et mere sikkert Europa, Europa som en stærkere global aktør og et Europa med fælles værdier

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...