Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
18/02/2019

I denne uge handler det i EU bl.a. om toldområdet og et brexit uden en aftale, Ukraine, Syrien, Afrikas Horn og Venezuela, kunstig intelligens, retsstatsprincippet i Polen og om respekt for EU's værdier i Ungarn samt om topmødet mellem EU og Den Arabiske Liga i Sharm el Sheikh...

Nye regler for borgere, der bor eller arbejder i en anden medlemsstat
16/02/2019

Nye EU-regler der skal sænke omkostningerne og lempe de formelle krav for borgere, der bor i et andet EU-land end deres eget, træder i kraft...

EUROPA AKADMIET
14/02/2019

Kommissionen, Parlamentet og Rådet er nået til enighed om en foreløbig aftale om Kommissionens forslag om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker bebudede en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed i september 2017.

14/02/2019

Efter dagens afstemning er EU et skridt tættere på at etablere en fælleseuropæisk ramme for screening af udenlandske direkte investeringer.

13/02/2019

Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået frem til en politisk aftale om at tilpasse reglerne om ophavsret til den digitale tidsalder i Europa og skabe håndgribelige fordele for samtlige kreative sektorer, pressen, forskere, undervisere, kulturarvsinstitutioner og borgerne.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...