Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Eurotopmøde den 14. december
14/12/2018

EU-lederne skal fredag den 14. december 2018 drøfte reformen af Den Økonomiske og Monetære Union på grundlag af en rapport fra Eurogruppen.
Det forventes, at der på eurotopmødet træffes konkrete beslutninger og gives retningslinjer om vejen frem mod en uddybning af ØMU'en.

Jean-Claude og Theresa May
13/12/2018

EU's stats- og regeringschefernes topmøde i Bruxelles den 13-14. december 2018 handlede bl.a. om EU's langsigtede budget, det indre marked, migration og eksterne forbindelser samt bekæmpelse af desinformation og Brexit...
Topmøde-konklusioner

Dom i sag C-473/16 F
13/12/2018

Retten har i dag afsagt dom i sagerne T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line mod Kommissionen.
Scandlines og Stena Line har anlagt sag mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionens afgørelse af 23. juli 2015 om Statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) – vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt annulleres.

12/12/2018

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har godkendt den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.

12/12/2018

EU-gennemsnittet dækker fortsat over store forskelle mellem medlemsstaterne. I 2016 udgjorde udgifterne til social beskyttelse mindst 30 % af BNP i Frankrig (34 %), Finland og Danmark (begge 32 %) samt i Østrig, Belgien, Italien, Sverige og Nederlandene (alle 30 %).

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...