Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
ASEM-topmøde
18/10/2018

12. Asien-Europa-møde (ASEM) finder sted 18.-19. oktober 2018 i Bruxelles og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, vil lede topmødet og formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, vil også repræsentere EU på topmødet.

Det Europæiske Råd i Bruxelles
17/10/2018

Til arbejdsmiddagen i Det Europæiske Råd (artikel 50) 17. oktober 2018 gjorde EU-27-lederne status over forhandlingerne med UK.

Forud for mødet orienterede premierminister Theresa May lederne om UK's perspektiv på forhandlingerne.

EU-27-lederne bekræftede på ny deres fulde tillid til Michel Barnier som forhandler og deres vilje til fortsat at stå sammen. De bemærkede også, at der ikke er sket nok fremskridt til trods for intensive forhandlinger.

Det Europæiske Råd (artikel 50) opfordrede Unionens forhandler til at fortsætte sine bestræbelser på at nå frem til en aftale i overensstemmelse med de retningslinjer, som Det Europæiske Råd tidligere har vedtaget.

Lederne erklærede sig rede til at indkalde til et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd, når og hvis Unionens forhandler meddeler, at der er sket afgørende fremskridt.

Det Europæiske Råds møde fokuserede især på migration og intern sikkerhed. Det blev efterfulgt af et eurotopmøde i et inklusivt format.

Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
17/10/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 17. oktober 2018, som primært kommer til at handle om frihandelsaftalen med Vietnam og denne uges Brexit-topmøde.

12/10/2018

Efterårsferie - ikke i EU - her står den på topmøde inkl. Brexit m.m.
Andre emner i uge 42: Makedonien, Venezuela, cybertrusler og manipulation, Østersøfiskeri næste år, svinepest og sukker, retsstatsprincippet i Polen samt ASEM- og EU-Sydkorea-topmøde...

12/10/2018

Kommissionen har under EU's statsstøtteregler godkendt en udvidelse af den nuværende danske tonnageskatteordning, så den vil omfatte flere typer af skibe. Det vil skabe incitament til at registrere skibe i Europa og bidrage til sektorens konkurrenceevne på verdensplan uden at fordreje konkurrencen.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...