Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Eurotopmøde den 14. december
14/12/2018

EU-lederne drøftede fredag den 14. december 2018 bl.a. reformen af Den Økonomiske og Monetære Union på grundlag af en rapport fra Eurogruppen.
Erklæring...

Jean-Claude og Theresa May
13/12/2018

EU's stats- og regeringschefernes topmøde i Bruxelles den 13-14. december 2018 handlede bl.a. om EU's langsigtede budget, det indre marked, migration og eksterne forbindelser samt bekæmpelse af desinformation og Brexit...
Topmøde-konklusioner

Dom i sag C-473/16 F
13/12/2018

Retten har i dag afsagt dom i sagerne T-630/15 Scandlines mod Kommissionen og T-631/15 Stena Line mod Kommissionen.
Scandlines og Stena Line har anlagt sag mod Kommissionen med påstand om, at Kommissionens afgørelse af 23. juli 2015 om Statsstøtte SA.39078 (2014/N) (Danmark) – vedrørende finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt annulleres.

12/12/2018

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet i dag har godkendt den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan og den strategiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan.

12/12/2018

EU-gennemsnittet dækker fortsat over store forskelle mellem medlemsstaterne. I 2016 udgjorde udgifterne til social beskyttelse mindst 30 % af BNP i Frankrig (34 %), Finland og Danmark (begge 32 %) samt i Østrig, Belgien, Italien, Sverige og Nederlandene (alle 30 %).

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...