Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
19/09/2017

Kommissionen intensiverer EU's indsats over for cyberangreb.
Europæerne sætter stor lid til de digitale teknologier. Disse teknologier skaber nye muligheder for kontakt mellem borgerne, letter informationsformidlingen og udgør rygraden i Europas økonomi. De medfører imidlertid også nye risici, idet både ikkestatslige og statslige aktører i stigende grad forsøger at stjæle oplysninger, begå svig og endog destabilisere regeringer.

18/09/2017

Efter sidste uges #SOTEU kommer der i denne uge endnu et par af de tiltag som Juncker netop lancerede i sin tale - nemlig en industripakke samt en cybersikkerhedspakken.
Andre enmer bliver bl.a. skat, kapitalmarkedsunionen, FN's Generalforsamling, CETA, Brexit og valget til Forbundsdagen...

18/09/2017

Kommissionen har fremlagt sin idustripolitiske strategi: Investeringer i en intelligent, innovativ og bæredygtig industri.
EU's fornyede industripolitiske strategi samler alle eksisterende og nye horisontale og sektorspecifikke initiativer i en sammenhængende industripolitisk strategi.

15/09/2017

Det er en af Juncker-Kommissionens ti prioriteter at øge den demokratiske legitimitet i EU ved at styrke borgernes deltagelse (Prioritet 10 - Demokratiske ændringer). For at styrke dette engagement yderligere har Kommissionen vedtaget to lovforslag med henblik på revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og forordningen om europæiske politiske partier og fonde.

14/09/2017

Efter formand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand løftede Kommissionen sløret for en omfattende pakke med handels- og investeringspolitiske forslag til en progressiv og ambitiøs handelsdagsorden.

Events
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Date:
28/11/2016
Time:
10:00