Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
17/05/2018

Kommissionen har i dag besluttet at opfordre Danmark til at gennemføre de europæiske regler om grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser.

Nukleart affald
17/05/2018

Kommissionen opfordrer Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Tyskland, Grækenland, Irland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien og Det Forenede Kongerige til at vedtage nationale programmer for håndtering af brugt nukleart brændstof og en politik for håndtering af radioaktivt affald.

17/05/2018

Kommissionen træffer det tredje og sidste sæt foranstaltninger til modernisering af Europas transportsystem.

Vestbalkan
17/05/2018

Topmødet mellem EU og Vestbalkan den 17. maj 2018 i Sofia, Bulgarien

Forslag til afgørelse i sag C-633/16
17/05/2018

Om sagen: De danske myndigheder fandt ud af, at et stort antal landbrugere havde købt handelsgødning og pesticider fra en importør i perioden 2006-2009, uden at importøren havde indberettet salgene i registret for leverandører, og uden at kvælstoffet blev registreret i landbrugernes gødningsregnskab.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...