Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder

/denmark/file/midcaps-gettyimagesjpg_damidcaps-gettyimages.jpg

Investeringer for 1,12 mia. kr. til danske SMV’er og midcaps
copyright

Vækstfonden indgår partnerskab med EIB om investeringer til danske SMV’er og midcaps ved at underskriver en aftale om 75 mio. euro i egenkapitallignende finansiering til den nationale finansieringsenhed Vækstfonden 
Aftalen etablerer en co-investeringsplatform, der skal bygge bro i det danske venturekapital-landskab gennem egenkapitalinvesteringer i lokale SMV’er og midcaps og støttet af Juncker-planens European Fund for Strategic Investments. 

/denmark/file/uge-beskaaret-gettyimagesjpg_dauge-beskaaret-gettyimages.jpg

EU i dene uge...
copyright

Også i denne uge fejre vi 30-årsdagen for Berlin-murens fald og torsdag er der en ny omgang høringer af kommissær-kandidater...
Andre emner bliver bl.a. Tyrkiet og  landets militære aktion i det nordøstlige Syrien, samarbejdet mellem EU og NATO samt EU's budget for 2020.

/denmark/file/penge-efteraar-gettyimages-webjpg_dapenge-efteraar-gettyimages-web.jpg

Økonomiske efterårsprognose
copyright

Kommissionen forventer, at Danmark's BNP vokser med 2,0 % i 2019 og dernæst vækstrater på omkring 1,5 % i 2020 og 2021. Arbejdsløsheden forventes at falde en anelse til 4,7 % i 2021. Hvad de eksterne balancer angår, forventes saldoen på betalingsbalancens løbende poster at være omkring 7 % i prognoseperioden, mens budgetsaldoen forventes at lande på nul, hvilket vil føre til et årligt fald i den offentlige gæld på omkring 1 procentpoint i forhold til BNP.

/denmark/file/kommoede-191106-twitterjpg_dakommoede-191106-twitter.jpg

Dagsorden for Kommissionens møde
copyright

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. november 2019 handler om den økonomiske efterårsprognose...

/denmark/file/dom6-istock-thinkstock-webjpg_dadom6-istock-thinkstock-web.jpg

Dom i sag C-473/16 F
©

Kommissionen gør gældende, at Polen ved at ændre sin nationale lovgivning har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og krænket princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv - Domstolens pressemeddelelse...

Arrangementer

/denmark/file/murenironillustrationjpg_damuren_iron_illustration.jpg

EUROPE FROM BERLIN TO BREXIT – AND BEYOND
copyright

Det europæiske fællesskab er under pres fra kræfter både uden for og inden for Unionen. Samtidig er der tegn på en stadig dybere kløft mellem øst og vest. Kløften har måske ikke været dybere på noget andet tidspunkt siden udvidelsen i 2004. 30-årsdagen for Berlinmurens fald er derfor en kærkommen anledning til at genbesøge den rejse, som har bragt os sammen i en Union på tværs af hele det europæiske kontinent, og diskutere nogle af de udfordringer, som EU står overfor, og som intet land i Europa kan håndtere alene.

Dato: 
12/11/2019

/denmark/file/bannereuhousehovergif_dabanner_euhouse_hover.gif

Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale, et InfoPoint samt et "Experience Europa" der er en interaktiv mulighed for at lære om EU...

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer - alt med EU som omdrejningspunkt...

Dato: 
28/11/2020