Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Brexit
08/12/2017

Kommissionen har henstillet til, at Det Europæiske Råd (artikel 50) konkluderer, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt i første fase af artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige...

Det europæiske år for kulturarv 2018
07/12/2017

Det europæiske år for kulturarv vil sætte fokus på Europas rige kulturarv, fremhæve dens betydning for en følelse af fælles identitet og opbygningen af Europas fremtid...

07/12/2017

Forud for EU-ledernes tematiske debat om migration, der skal afholdes den 14. december, har Kommissionen forslået en politisk køreplan for at nå frem til en omfattende aftale inden juni 2018 om, hvordan en bæredygtig migrationspolitik skal udformes...

06/12/2017

Pakken handler bl.a. om nye etaper i gennemførelsen af den økonomiske og monetære union, en europæisk økonomi- og finansminister,  budgetinstrumenter, Den Europæiske Monetære Fond, finansieringsrammen for støtteprogrammet for strukturreformer samt om den finanspolitiske ansvarlighed og kurs i medlemsstaterne på mellemlang sigt... 

Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. december
06/12/2017

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 6. december 2017 der bl.a. handler om den økonomiske og monetære union fremover m.m....

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til...