Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
17/01/2018

Generaladvokaten foreslår i sit forslag til afgørelse i dag EU-Domstolen at besvare Østre Landsret spørgsmål med, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, kan fradrage tab i et nationalt fast driftssted i beregningsgrundlaget for selskabsskatten, men ikke tab i et fast driftssted, der er beliggende i en anden medlemsstat, i hvilken der definitivt ikke kan tages hensyn til disse tab, ikke er forenelig med EU-retten.

Plaststrategi
16/01/2018

Kommissionen har vedtaget en europæisk strategi for plastaffald som er en del af overgangen til en mere cirkulær økonomi...
Målet er at beskytte miljøet mod plastforurening samtidig med at fremme vækst og innovation til fordel for erhvervslivet.

Dagsorden for Kommissionens møde
16/01/2018

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. januar 2018, der bl.a. handler om moms, uddannelses samt om cirkulære økonomi og plastic...

12/01/2018

I uge 3 handler det i EU om moms, uddannelse i EU, cirkulære økonomi og plastic samt om europas fremtid, russiske propaganda og misinformation, Brexit,  migration, forsvar og vedvarende energi.
Og så er der en række danske domstols-sager...

EU-supercomputere
11/01/2018

Kommissionen foreslår at investere 1 mia. EUR i europæiske supercomputere i verdensklasse.
Der er behov for supercomputere til at behandle stadig større datamængder og gavne samfundet på mange områder – lige fra sundhedspleje og vedvarende energi til sikkerhed i biler og cybersikkerhed.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til...