Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
EU i uge 47 - det sker...
16/11/2018

I EUge 47 kommer det igen til at handle en del om Brexit...
Andre emner bliver bl.a. sikkerhed og forsvar, dybhavsfiskeri, landbrugspolitikken efter 2020, plantebeskyttelse, sociale rettigheder, EØS-aftalen af UK's udtræden af EU, den årlige EU-vækstundersøgelse, Investeringsplanen og det indre marked m.m.

Topmøde mellem EU og Sydafrika
15/11/2018

Ledere fra EU og Sydafrika vil den 15. november mødes i Bruxelles til det 7. topmøde mellem EU og Sydafrika, som finder sted i 100-året for Nelson Mandelas fødsel.

Dom i sag C-473/16 F
15/11/2018

Baby Dan A/S producerer et børnesikkerhedsgitter, der fungerer som lukke for områder som f.eks. trapper. Gitteret er fremstillet af enten træ eller metal.

Det med Brexit...
14/11/2018

Europa-Kommissionen henstiller til Det Europæiske Råd, at det skal konkludere, at der er gjort afgørende fremskridt i brexitforhandlingerne (artikel 50)
Kommissionens og Det Forenede Kongeriges forhandlere nåede onsdag den 15. november til enighed om betingelserne for en udtrædelsesaftale i medfør af artikel 50. Samtlige aspekter af udtrædelsesaftalen er nu færdigforhandlede, og der er enighed om dem på forhandlingsniveau.

Forberedt på Brexit...
13/11/2018

Kommissionen styrker sine forberedelser og skitserer beredskabshandlingsplaner i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...