Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
24/06/2018

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker indkalder til et uformelt arbejdsmøde om migration og asyl på søndag i Bruxelles. Formålet er sammen med en gruppe stats- og regeringschefer fra interesserede medlemsstater at finde løsninger på de foreliggende problemer forud for det kommende møde i Det Europæiske Råd.

Dom i sag C-473/16 F
21/06/2018

Fidelity Funds er investeringsforeninger for kollektive investeringer i værdipapirer. De er hjemmehørende i henholdsvis Luxembourg og Storbritannien, hvor de er undergivet kontrol. Dette betyder, at deres aktivitet kræver tilladelse fra hjemlandets tilsynsmyndighed, som har udstedt et såkaldt EU-pas til dem. Dette pas giver dem ret til at markedsføre deres aktiviteter og ydelser i andre EU-medlemsstater.

Kommissionens møde onsdag den 20. juni 2018
20/06/2018

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 20. juni 2018 handle bl.a. om næste uges topmøde, Grækenlands økonomiske situation, forhandlingerne med Storbritannien samt om retsstatsprincippet i Polen...

19/06/2018

I denne EUge handler det bl.a. om Grækenlands økonomiske situation, forhandlingerne med Storbritannien, retsstatsprincippet i Polen samt om migration og asyl ...
Andre emner er fiskeri i 2019, landbruget efter 2020, handel med USA, frihandel med Australien og New Zealand, koordinering af sociale sikringsordninger samt om balancen mellem arbejdsliv og privatliv for fædre m.m.

14/06/2018

Folkemødet 2018 var igen med deltagelse af #EUiDK - og det var stort...!
Vi var på Cirkuspladsen den 14.-17. juni og programmet kan ses nedenfor:

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...