Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder

/denmark/file/thumbs-uphemerathinkstock-webjpg_dathumbs-up_hemera_thinkstock-web.jpg

Ny undersøgelse viser en stærk stigning i borgernes positive opfattelse af Den Europæiske Union over hele linjen — fra økonomien til demokratiets tilstand. Dette er de bedste resultater siden Eurobarometerundersøgelsen fra juni 2014, der blev gennemført før Juncker-Kommissionens tiltrædelse. 

/denmark/file/latestnewssweaterhemera-jpg_dalatest_news_sweater_hemera-.jpg

Hvad der ellers bl.a. sker i EU over sommeren: fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 samt sukkersektoren i EU og nationalt, Iran, Irak, Den Centralafrikanske Republik, Moldova samt EP-afstemning om den næste formand for Kommissionen m.m.

/denmark/file/bade-kvinde-comstock-webjpg_dabade-kvinde-comstock-web.jpg

Flere end 85 % af de badevandsområder, der sidste år blev kontrolleret i Europa, levede op til EU's højeste kvalitetskrav for vands renhed og blev i den seneste rapport om europæisk badevandskvalitet betegnet som "udmærket". De resultater, der er offentliggjort i dag, giver et godt fingerpeg om, hvor man finder den bedste badevandskvalitet til sommer.

/denmark/file/gettyimages-1127078090jpg_dagettyimages-1127078090.jpg

BICC
Copyright: iStock / Getty Images Plus

Europa-Kommissionen har i dag foreslået en forvaltningsramme for budgetinstrumentet for konvergens og konkurrenceevne. Instrumentet vil hjælpe euromedlemsstaterne og andre deltagende medlemsstater med at gøre deres økonomier og euroområdet mere modstandsdygtige gennem støtte til målrettede reformer og investeringer.

/denmark/file/gettyimages-126534775jpg_dagettyimages-126534775.jpg

Verdens skove
Copyright: iStock / Getty Images

Kommissionen har i dag fremlagt en række tiltag som skal beskytte og genskabe verdens skove. Pakken, som søger at minimere den effekt, som forbruget i EU har, på skovrydning og skovforringelse, fremmer blandt andet bæredygtig finansiering, bedre anvendelse af jord og ressourcer, bæredygtig jobskabelse og styring af forsyningskæder samt målrettet forskning og dataindsamling.

Arrangementer

/denmark/file/bannereuhousehovergif_dabanner_euhouse_hover.gif

Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...

Dato: 
28/11/2020