Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
22/05/2017

Kommissionen har fremlagt den den økonomiske forårspakke for 2017. 
Mht. Danmark er anbefalingen fortsat at holde fokus på produktivitets-udviklingen i service-sektoren.

17/05/2017

Kommissionen har indledt traktatbrudsprocedurer mod 14 medlemslande (Cypern, Rumænien, Frankrig, Italien, Storbritannien, Spanien, Malta, Irland, Holland, Grækenland, Sverige, Danmark, Slovenien og Luxembourg) på grund af manglende rapportering om gennemførelsen af adskillige af EU's affaldsregler.

17/05/2017

Kommissionen har godkendt nye statsstøtteregler, der fritager visse offentlige støtteforanstaltninger for havne, lufthavne, kultur og regionerne i den yderste periferi fra forudgående kontrol fra Kommissionens side. Målet er at fremme offentlige investeringer med henblik på jobskabelse og vækst, samtidig med at konkurrencen bevares.

Foto©hemera/Thinkstock
16/05/2017

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 16. maj 2017 hander bl.a. om omfordeling og genbosætning, sikkerhedsunionen, det europæiske semester – foråret 2017 samt om et borgerinitiativ og hormonforstyrrende stoffer......

16/05/2017

Kommissionen træffer foranstaltninger til at bringe eksporten af gammelt uforarbejdet elfenben til ophør fra den 1. juli med vedtagelsen af en ny vejledning til EU-reglerne om handel med elfenben.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt og henvendt både til almindeligt interesserede borgere og særlige målgrupper.

Konferencefaciliteterne i Europa-Huset står også til rådighed for eksterne arrangører.

Date:
28/11/2016
Time:
10:00

Hvorfor er det lige, at busserne kører med europaflaget den 9. maj? Jo, den 9. maj er Europadagen, hvor man fejrer dannelsen af den Europæiske Union. Datoen er valgt, da det var den dag tilbage i 1950, hvor den daværende franske udenrigsminister, Robert Schuman, fremlagde planen for, hvad der senere skulle blive til den Europæiske Union.

Date:
09/05/2017
Time:
0:00