Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
14/06/2018

Folkemødet 2018 var igen med deltagelse af #EUiDK - og det var stort...!
Vi var på Cirkuspladsen den 14.-17. juni og programmet kan ses nedenfor:

Kommissionens møde onsdag den 7. marts 2018
12/06/2018

Strasbourg - Dagsorden for Kommissionens møde den 12. juni 2018 handler bl.a. om den flerårige finansielle ramme med udgiftsforslag for de sidste sektorer, forsvar, asyl og migration, naboskabspolitik, Grønland og Danmark, nukleare anlæg, hav- og fiskeri, hybride trusler og sikkerhedsunion samt om G7, banksektoren samt om den finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019...

27 mio. euro til sociale virksomheder i Danmark
11/06/2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for 2021-2027 foreslår Kommissionen at afsætte 1,26 mia. EUR til det nye program for Det Europæiske Solidaritetskorps efter 2020 for at kunne tilbyde endnu flere muligheder.

11/06/2018

I denne uge tager EU til folkemøde på Bornholm!
Inden da står den bl.a. på forsvar, asyl og migration, naboskabspolitik, Grønland og Danmark, nukleare anlæg, hav- og fiskeri, hybride trusler og sikkerhedsunion samt om G7, banksektoren samt om den finanspolitiske kurs i euroområdet i 2019...

Skatte- og toldsamarbejde efter 2020...
08/06/2018

I forbindelse med det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 foreslår Kommissionen foranstaltninger til sikring af et bedre og mere effektivt skatte- og toldsamarbejde mellem medlemsstaterne.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...