Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Borgerdialog om EU's nye udviklingspolitik
29/08/2018

Kommissionen fremlagde den 14. juni 2018 en samlet pakke for EU’s eksterne instrumenter efter 2020. Her foreslås bl.a. sammenlægning af en række eksisterende instrumenter til et fælles Instrument for Naboskab, Udvikling og Internationalt samarbejde (NDICI). Instrumentet vil ud over det nuværende udviklingsinstrument (DCI) og naboskabsinstrumentet (ENI) samt en række mindre instrumenter bl.a. også omfatte en inkorporering af den europæiske udviklingsfond (EUF).

14/08/2018

Den Europæiske Investeringsbank har indgået en låneaftale på 600 mio. DKK (81 mio. EUR) med Københavns Lufthavn (CPH) og fortsætter herved det langvarige samarbejde. Finansieringen vil blive anvendt til at øge kapaciteten for passagerne i terminalerne.

Bavarian Nordic
09/08/2018

Den Europæiske Union støtter biotekselskabet Bavarian Nordic med et lån på 30 mio. EUR fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Lånet er garanteret inden for Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er kernen i investeringsplanen for Europa, hvor EIB er Europa-Kommissionens strategiske samarbejdspartner.

Horisont 2020
09/08/2018

Kommissionen vil støtte 14 førsteklasses projekter, så deres innovative ideer hurtigere kan blive markedsført under Det Europæiske Innovationsråds (EIC) pilotordning om en hurtig vej til innovation.

01/08/2018

Europa: et kontinent med mange tusinde års historie, en rig kulturarv og nogle af verdens smukkeste landskaber. Der er meget at opdage og udforske, og med EU er det blevet lettere at rejse i Europa.

Arrangementer
Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...