Repræsentationen i Danmark

Europadagen 2020

/denmark/file/foeselsdagistockthinkstockjpg_dafoeselsdag_istock_thinkstock.jpg

Hvorfor er det lige, at busserne kører med europaflaget den 9. maj? Jo, den 9. maj er Europadagen, hvor man fejrer dannelsen af den Europæiske Union. Datoen er valgt, da det var den dag tilbage i 1950, hvor den daværende franske udenrigsminister, Robert Schuman, fremlagde planen for, hvad der senere skulle blive til den Europæiske Union.

Dato: 
09/05/2020 - 00:00

I anledning af 70-året for Schuman-erklæringen, som blev kimen til det EU vi kender i dag, har vi sammen med Altinget bedt en række toneangivende danske stemmer om, at komme med deres personlige bud på, hvordan en Schuman-erklæring anno 2020 kan lyde - Læs mere...

Europa skal gå styrket ud af krisen: fælles kronik af David Sassoli, Charles Michel og Ursula von der Leyen - klik her...

Baggrund:

9. maj er Europadagen – årsdagen for Schuman-erklæringen:
 
For 70 år siden, den 9. maj 1950, tog Frankrigs daværende udenrigsminister, Robert Schuman, det første skridt mod grundlæggelsen af det vi i dag kender som Den Europæiske Union. Han læste en erklæring op for den internationale presse i Paris, hvori han opfordrede Frankrig, Tyskland og andre europæiske lande til at lægge deres kul- og stålproduktion sammen som ”et første, reelt grundlag for en europæisk føderation”. At han, blot fem år efter afslutningen på den mest forfærdelige konflikt i Europa, foreslog at overdrage ansvaret for kul- og stålindustrien – den selvsamme sektor, der havde muliggjort krigen – til en overstatslig europæisk institution, er bemærkelsesværdigt. De lande han henvendte sig til havde næsten tilintetgjort hinanden, og på daværende tidspunkt var det modigt at forestille sig, at genforsoning skulle kunne komme på tale.

Siden 1985 har den 9. maj været Europa-dag, som i medlemsstaterne markeres med offentlige arrangementer