Repræsentationen i Danmark

Lovservice

Gratis adgang til al EU-lovgivning!

Søg og find her direktiver, forordninger, forslag, domme osv.

Databaser:

Gratis adgang til al EU-lovgivning!

EUR-Lex er oprettet, for at enhver interesseret skal kunne holde sig orienteret om gældende lovgivning i EU og om ny lovgivning, når denne indføres.

EUR-Lex findes på alle officielle EU-sprog, og brug af databasen er gratis.

Søg og find her direktiver, forordninger, forslag, domme osv.

Portalen til EU-lovgivningen

  • PreLex

Kommissionens overvågning af ny lovgivning på vej igennem institutionerne

Aktuel overvågning af beslutningsprocessen i EU-institutionerne.

PreLex indeholder alle forslag (til f.eks. retsakter, budgetter og indgåelse af internationale aftaler), og alle meddelelser fra Kommissionen.

PreLex findes på alle officielle EU-sprog, og brug af databasen er gratis. Er du ikke bekendt med PreLex, er det en god ide først at besøge PreLex-velkomstsiden

- eller se den grundige beskrivelse af databasen

Nedenfor finder du de forskellige søgemuligheder i PreLex

Enkel søgning

Avanceret søgning

Menusøgning

Søgning på forslag under behandling

Parlamentets overvågning af ny lovgivning på vej igennem institutionerne

Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans

Domme offentliggøres sædvanligvis på de officielle sprog på Domstolens hjemmeside først på eftermiddagen efter domsafsigelsen.

Generaladvokaternes forslag til afgørelser, som offentliggøres på processproget(på fransk) og på generaladvokatens eget sprog, er tilgængelige på Internettet, umiddelbart efter at de er fremsat.

Nyere retspraksis fra Domstolen og Retten i Første Instans

Oversigt over Domstolens og Rettens hjemmeside

Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans

Korte sammendrag af EU-lovgivningen