Repræsentationen i Danmark

Udbud/Kontrakter

Europa-Kommissionen indgår offentlige kontrakter om indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder:

. undersøgelser
. teknisk og faglig bistand samt kurser
. rådgivning
. konference og publicity-tjenester
. bøger og it-udstyr

/denmark/file/udbudgif_daudbud.gif

Udbud

 

Kontrahenterne udvælges gennem udbudsprocedurer, som lanceres af Kommissionens forskellige tjenestegrene, kontorer og agenturer i Europa.

Åbne udbud lanceret af Europa-Kommissionen

Aftaler, hvis værdi ligger over de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 118 eller artikel 190 i finansforordningen (forordning nr. 966/2012 med senere ændringer), offentliggøres af de ordregivende myndigheder i Den Europæiske Unions Tidende.

Alle Kommissionens offentlige udbud kan konsulteres - Klik her...

Udbud lanceret af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark

Repræsentationen indkøber såvel varer som tjenesteydelser. Alle offentlige udbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (se link ovenfor) og her på siden.

Igangværende udbudsprocedure(r):

10. oktober 2017: Sikkerhedsvagt- og receptions-/omstillingstjenester til Europahusets lokaler i København, Danmark - Læs mere...

16. august 2017
: Informationstjenesteydelser og bistand til besøgende samt kommunikationsaktiviteter i Europahuset for Europa-Kommissionens og Europa-Parlamentets repræsentation i København - Læs mere...

Åbne udbudsprocedurer

Oversigt over kontrakter for beløb på mellem 15 000 og 135 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2016 og forventes at indgå i 2017 - Klik her...

Lukkede udbudsprocedurer


På websitet for finansiel gennemsigtighed er det muligt at søge på modtagere af finansiering via EU's budget, som er betalt direkte af Kommissionen (siden 2007) samt modtagere af finansiering fra Den Europæiske Udviklingsfond (siden 2010) - Klik her...