Repræsentationen i Danmark

Vil du være med til at forme fremtidens EU?

/denmark/file/shutterstock-123421609jpg_dashutterstock-123421609.jpg

Taleboble ©shutterstock

Europa-Kommissionen lancerer hermed en indkaldelse af forslag til at drive Europe Direct informationscentre delvist på basis af tilskud fra EU.

Tags:

Oplysning og information er den bedste vej til mere viden om EU og til at øge kvaliteten i debatten. EU står lige nu over for en række store udfordringer, og mange vigtige beslutninger skal træffes i de kommende år. Europa-Kommissionen offentliggjorde i marts en Hvidbog om Europas fremtid, som bl.a. skitserer fem scenarier for det fremtidige samarbejde. Det er meningen, at Hvidbogen skal diskuteres bredt frem til Europa-Parlamentsvalget i 2019, med aktiv inddragelse af borgerne.

Det er vigtigt, at denne debat føres på et oplyst grundlag, så der kan skabes det bedst mulige EU for de kommende generationer. Du kan være med til at videreformidle information om EU’s aktiviteter og udfordringer, skabe debat, samt hjælpe borgerne med spørgsmål og adgang til mere viden.

I samarbejde med en lang række modtagerorganisationer har EU igennem mange år haft over 500 Europa Direct informationscentre i de 28 medlemslande. Centrene driver, via medfinansiering fra EU, et informationskontor dedikeret til EU-oplysning parallelt med deres egne aktiviteter.

Indenfor en rammeaftale af 3 års varighed er der således mulighed for, på særlige betingelser, at søge et årligt tilskud til EU-relaterede aktiviteter indenfor en bred vifte af muligheder. Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark ønsker hermed at opfordre dig til at søge om denne enestående mulighed for at være med til at udforme fremtidens EU.

Du finder alle ansøgningsdokumenterne nedenfor:

/denmark/file/indkaldelseafforslagcallforproposalstext-comm-2017-00090-00-00-da-tra-00docx_daindkaldelse_af_forslag_call_for_proposals_text_-_comm-2017-00090-00-00-da-tra-00.docx


/denmark/file/annex1ansogningsskema-comm-2017-00090-00-01-da-tra-00docx_daannex_1_ansogningsskema_-_comm-2017-00090-00-01-da-tra-00.docx


/denmark/file/annex2rammepartnerskabsaftale-comm-2017-00090-00-02-da-tra-00docx_daannex_2_rammepartnerskabsaftale_-_comm-2017-00090-00-02-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexaanslaetbudget-comm-2017-00090-00-03-da-tra-00xls_daannex_a_anslaet_budget_-_comm-2017-00090-00-03-da-tra-00.xls


/denmark/file/annexberklaeringpatrooglove-comm-2017-00090-00-04-da-tra-00docx_daannex_b_erklaering_pa_tro_og_love_-_comm-2017-00090-00-04-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexihandlingsplantilrammepartnerskabsaftalen-comm-2017-00090-00-05-da-tra-00docx_daannex_i_handlingsplan_til_rammepartnerskabsaftalen_-_comm-2017-00090-00-05-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexiiiatilrammerpartnerskabsaftalenmodelforindividuelletilskudsaftaleriformaffastebelob-comm_daannex_iiia_til_rammerpartnerskabsaftalen_model_for_individuelle_tilskudsaftaler_i_form_af_faste_belob_-_comm-2017-00090-00-06-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexiiibtilrammerpartnerskabsaftalenmodelforindividuelaftaleomforanstaltningstilskud-comm-2017_daannex_iiib_til_rammerpartnerskabsaftalen_model_for_individuel_aftale_om_foranstaltningstilskud_-_comm-2017-00090-00-07-da-tra-00.docx


/denmark/file_daannex_iiic_til_rammerpartnerskabsaftalen_model_for_individuel_aftale_om_foranstaltningstilskud_i_form_af_faste_belob_-_comm-2017-00090-00-08-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexivtilrammepartnersaftalenskematiltekniskrapport-comm-2017-00090-00-09-da-tra-00docx_daannex_iv_til_rammepartnersaftalen_skema_til_teknisk_rapport_-_comm-2017-00090-00-09-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexvtilrammepartnerskabsaftalenfinansieringsoversigten-comm-2017-00090-00-10-da-tra-00xls_daannex_v_til_rammepartnerskabsaftalen_finansieringsoversigten_-_comm-2017-00090-00-10-da-tra-00.xls


/denmark/file/annexviiiaskemaforarligkommunikationsplanfor2019og2020-comm-2017-00090-00-11-da-tra-00docx_daannex_viii_a_skema_for_arlig_kommunikationsplan_for_2019_og_2020_-_comm-2017-00090-00-11-da-tra-00.docx


/denmark/file/annexviiibanslaetbudgetforprligkommunikationsplan-comm-2017-00090-00-12-da-tra-00xls_daannex_viii_b_anslaet_budget_for_prlig_kommunikationsplan_-_comm-2017-00090-00-12-da-tra-00.xlsSpørgsmål og henvendelser kan rettes til:
comm-rep-dk-edic@ec.europa.eu