Repræsentationen i Danmark

Forside

Nyheder
Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
19/03/2019

Sagen handler om, hvorvidt KPC Herning A/S ved køb og gensalg af ejendommen beliggende Finlandkaj 12, 5000 Odense, herunder lageret på 2 090 m2, som befandt sig på grunden på salgstidspunktet, har købt og solgt en "byggeplads", hvorved transaktionerne skal pålægges moms, eller om køb og/eller gensalg af ejendommen skal friholdes for moms som salg af en (gammel) bygning med land.

18/03/2019

Så er det igen topmøde-uge!
Hvad der ellers sker i EU denne uge: bl.a. mere Brexit, bioøkonomi, Wang Yi, cybersikkerhed, Stockholmaftalen, IPA III, sikkerhedsunionen og et par danske domstolssager...

14/03/2019

EU-Domstolens Generaladvokat Giovanni Pitruzzella har fremsat forslag til afgørelse i sag C-89/18 A.
Sagen drejer sig om A, der er en i Tyrkiet født tyrkisk statsborger, som den 24. maj 1993 giftede sig med B, der ligeledes er tyrkisk statsborger.

Kommissær Gabriel overrækker WiFi4EU-vouchers
14/03/2019

Kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, kommer torsdag den 14. marts 2019 til København for bl.a. at deltage i det digitale topmøde 2019.

Forbindelserne mellem EU og Kina
12/03/2019

Kommissionen evaluerer sine forbindelser med Kina og foreslår 10 foranstaltninger.
På baggrund af Kinas voksende økonomiske magt og stigende politiske indflydelse evaluerer Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Kina og de dermed forbundne muligheder og udfordringer.

Arrangementer

Hvorfor er det lige, at busserne kører med europaflaget den 9. maj? Jo, den 9. maj er Europadagen, hvor man fejrer dannelsen af den Europæiske Union. Datoen er valgt, da det var den dag tilbage i 1950, hvor den daværende franske udenrigsminister, Robert Schuman, fremlagde planen for, hvad der senere skulle blive til den Europæiske Union.

Europa-Huset

Europa-Kommissionens Repræsentation og Europa-Parlamentets kontor i Danmark er samlet under ét tag i Europa-Huset på Gothersgade 115 i København. Huset rummer kontorer til omtrent 30 medarbejdere, et konferencelokale og EU InfoPoint.

Europa-Huset danner rammen om en række informationsaktiviteter som seminarer, debatmøder, udstillinger, skolebesøg og kulturelle arrangementer, alt med EU som omdrejningspunkt...