ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Bílá kniha o budoucnosti Evropy: Úvahy a scénáře pro EU27

Debata o budoucnosti Evropy pokračuje. Rádi bychom znali vaše stanoviska k aktuální bílé knize. Podělte se s námi o svůj názor! 


Zašlete nám své připomínky​


Bílá kniha, kterou Evropská komise předložila 1. března, nastiňuje možné cesty, kterými by se Evropa mohla ubírat v budoucnu. Je před námi mnoho výzev – globalizace, dopady nových technologií na zaměstnanost a na společnost obecně, bezpečnostní otázky či vzestup populismu –  a my se nesmíme tímto náporem nechat zaskočit. Tyto trendy s sebou přinášejí příležitosti a my jich musíme využít. Bílá kniha proto nabízí pět scénářů vývoje Unie, které závisejí na tom, jak se rozhodneme.

Tuto debatu bílá kniha zahajuje, nikoli uzavírá. Dalším krokem bude summit v Římě dne 25. března. Vedoucí představitelé Evropské unie se tam sejdou k oslavě 60. výročí podpisu Římských smluv.  Připomenou si dosavadní úspěchy a budou diskutovat o tom, jak by mohla a měla vypadat naše společná budoucnost. Poté budeme intenzivně pokračovat v práci, abychom mohli připravit vizi a plán na další roky, který občanům představíme do voleb do Evropského parlamentu, jež proběhnou v červnu 2019. Ke slovu se musí dostat všichni – budoucnost Evropy máme ve svých rukou.