ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Praha

Jazyky

Jazyky, mnohojazyčnost a překlady Mnohojazyčnost je nedílnou součástí Evropské unie od samého počátku. V roce 1958 se tak podle prvního evropského nařízení jazyky zakládajících států - francouzština, němčina, italština a...Read more

Podniky

Pro české podniky znamená Evropská unie obrovský trh - 28 zemí a přes 500 milionů občanů. V rámci jednotného trhu EU je nyní podnikání v celé EU téměř tak jednoduché,...Read more

Café Evropa

Café Evropa je nový formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Během debaty se můžete těšit na čerstvou kvalitní...Read more

Na pravou míru

Jak je to s domácí zabijačkou, přebujelou byrokracií či implementací evropské legislativy do českého právního řádu? Jsou informace, které kolují mezi námi, ať již ve formě „jedna paní povídala“ či...Read more

Euromýty

Jak je to s pomazánkovým máslem, křivými banány a zákazem nošení podpatků v kadeřnictvích? Jsou informace, které kolují mezi námi, ať již ve formě „jedna paní povídala“ či v seriozních...Read more

Publikace

EU Bookshop Internetové knihkupectví, knihovnu a archiv publikací vydaných od roku 1952 až do současnosti, nabízí EU Bookshop . Naleznete v něm kolem 100 000 titulů a 190 000 odpovídajících...Read more

Vaše práva

Občanství EU, automaticky udělené každému státnímu příslušníkovi EU, s sebou nese řadu důležitých práv. Občanství Unie se uděluje přímo každému občanovi EU na základě Smlouvy o fungování EU . Jaká...Read more

Fakta o EU

Souvislosti Evropská unie (EU) představuje jedinečné hospodářské a politické partnerství mezi 28 evropskými zeměmi. Tyto země se zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Základy EU byly položeny jen...Read more

O nás

Evropská komise má svá zastoupení ve všech členských státech EU. V České republice sídlí náš úřad v Praze. Naším úkolem je: vysvětlovat, jaký dopad mají politiky EU na Českou republiku;...Read more
Subscribe to RSS - Praha