ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropská komise

/czech-republic/file/studentscampusjpg-1_csstudents_campus.jpg

Mladí lidé listující knihou před budovou EU ©EC

Od 4. do 31. ledna 2017 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

09/01/2017

Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou oficiálních jazyků EU a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Žadatel v přihlášce dále uvede preferované generální ředitelství podle svého zaměření a vyplní detailní údaje o svém vzdělání, předchozích zkušenostech a jazykových dovednostech.

Na každý turnus se přihlásí okolo deseti tisíc zájemců. Po úspěšném přijetí přihlášky je na základě životopisů vybráno nejlepších 2800 zájemců do tzv. databáze Blue Book. Z tohoto seznamu jednotlivá generální ředitelství a kabinety komisařů vybírají své kandidáty. Nakonec stáž v Evropské komisi získá pokaždé až 650 zájemců.

Druh práce

Práce v Evropské komisi je často velmi rozmanitá. Obvykle záleží na vybraném generálním ředitelství a oblasti, kterou pokrývá. Stážisté mají často na starost administrativní podporu úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a analýzu informací. Součástí stáže bývá i několikadenní úvodní konference spojená s řadou přednášek a návštěvou institucí.

Finanční podmínky

Přijatí stážisté pobírají měsíční grant ve výši přibližně 1 120 EUR (o jeho výši rozhoduje každoročně Kancelář pro stáže a závisí na rozpočtových omezeních) a jsou jim proplaceny cestovní výdaje.

Výběrové řízení pro zájemce o stáž v Evropské komisi probíhá do 31. ledna 2017, 12:00 (SEČ)!

Harmonogram

  • Fáze předvýběru (databáze Blue Book): květen 2017
  • Fáze finálního výběru uchazečů: červenec 2017
  • Stáž: říjen 2017 - únor 2018

Související odkazy

 

Překladatelská stáž u Evropské komise

Další z možností je překladatelská stáž u Evropské komise.

Uchazeči mimo základních podmínek musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Vybraní uchazeči jsou zařazováni do oddělení, kde pracují překladatelé se stejným mateřským jazykem (případně jazykem, který zvládli na stejné úrovni). Stážisté vykonávají stejnou práci jako překladatelé Evropské komise, tedy překládají do svého mateřského jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Překlady stážistů revidují jejich zkušení kolegové.

Více se dozvíte na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/.

/czech-republic/file/timmermansjpg_cstimmermans.jpg

Frans_Timmermans©EC

Letošní pracovní program navrhuje 21 klíčových iniciativ a prezentuje 18 nových návrhů v rámci programu REFIT, jimiž mají být stávající předpisy EU zkvalitněny tak, aby dobře sloužily svému účelu. Pracovní program se orientuje na hmatatelné výstupy. Uvádí 34 prioritních projednávaných návrhů, jež Komise předložila v uplynulých dvou letech a jejichž urychlené přijetí v Parlamentu a Radě může přinést v praxi reálný posun.

Komise s Evropským parlamentem a Radou nyní vypracuje společnou deklaraci, jejímž cílem je přetvořit návrhy bez průtahů v činy a nabídnout občanům konkrétní výsledky.

27/10/2016

/czech-republic/file/cwp2017jpg_cscwp_2017.jpg

Commission work programme 2017©EC

 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker k programu prohlásil: „Soustředíme se na podstatné věci a konkrétní kroky, které lidem zlehčují život. Vzhledem k blížícímu se 60. výročí podpisu Římských smluv příští rok v březnu se musíme sjednotit nad pozitivním programem. Náš pracovní program je tomuto cíli uzpůsoben. V příštích týdnech spolu s Evropským parlamentem a Radou vyberu několik iniciativ zásadního politického významu, jimž by měla být v legislativním procesu nadcházejících měsíců věnována přednostní pozornost. Tak vypadá Evropa, která plní své sliby.“

První místopředseda Komise Frans Timmermans doplnil: „Solidní posun se nám podařil při podpoře investic a zaměstnanosti, zvládání migrace, boji proti změně klimatu, potírání terorismu i řešení dalších výzev. Zbývá ale udělat ještě hodně. Letos musíme dosáhnout dohod o celé řadě zásadních návrhů, které již byly představeny. Nyní se od nás všech čekají konkrétní výsledky.“

Komise pokračuje v realizaci 10 hlavních priorit

Nový pracovní program vytyčuje konkrétní návrhy na příští rok, jimiž chce Komise přispět k přípravám na 60. výročí podpisu Římských smluv, které si připomeneme v březnu 2017. S Evropským parlamentem a Radou bude Komise pracovat na tom, aby tyto návrhy byly přijaty bez průtahů.

Prostřednictvím uvedených 21 nových iniciativ bude Komise pokračovat v realizaci svých deseti hlavních priorit, k nimž patří: 1) podpořit zaměstnanost, investice a růst ekonomiky a za tímto účelem navrhnout iniciativu pro mládež, akční plán na realizaci oběhového hospodářství a nový víceletý finanční rámec; 2) provést průběžný přezkum jednotného digitálního trhu; 3) naplňovat strategii energetické unie, a zejména se zaměřit na vozidla a mobilitu s nízkou produkcí emisí; 4) vytvořit integrovanější a spravedlivější vnitřní trh, za tímto účelem uvést v život strategii jednotného trhu, kosmickou strategii pro Evropu a akční plán pro unii kapitálových trhů a navrhnout spravedlivější zdanění společností; 5) představit teze k reformě EU s 27 členskými státy a posílení hospodářské a měnové unie a navrhnout evropský pilíř sociálních práv; 6) realizovat strategii „Obchod pro všechny“ a obchodní jednání s partnery vést v duchu posilování nástrojů na ochranu obchodu; 7) pokračovat v budování bezpečnostní unie v zájmu boje proti terorismu a harmonizovat pravidla ochrany osobních údajů a soukromí; 8) nabídnout konkrétní výsledky evropského programu pro migraci; 9) posílit úlohu Evropy jakožto globálního aktéra; za tímto účelem Komise představí Akční plán pro evropskou obranu včetně Evropského fondu pro obranu, spolu s vysokou představitelkou přijme strategii EU pro Sýrii a bude realizovat globální strategii EU a partnerství mezi Afrikou a EU; 10) stávající předpisy přizpůsobit ustanovením Smlouvy o prováděcích aktech a aktech v přenesené pravomoci, posoudit demokratickou legitimitu stávajících postupů k přijímání některých sekundárních aktů EU a v neposlední řadě se důrazněji zasazovat za vymáhání unijního práva.

Komise se soustředí na lepší způsob práce

V tomto roce Komise navrhuje stáhnout 19 projednávaných legislativních návrhů, které zastaraly. Dalších 16 zastaralých předpisů Komise zruší. Stávající legislativu v celé řadě oblastí politiky včetně jednotného trhu a životního prostředí bude prosazovat důsledněji, protože i sebelepší předpis je k ničemu, pokud není naplňován v praxi.

Mnohé z hlavních iniciativ, jež Komise v příštím roce představí, vzešly z přezkumu účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT). Těmito iniciativami se současné předpisy zaktualizují a vylepší tak, aby i nadále plnily svůj účel efektivně a bez zbytečné zátěže pro uživatele.

Souvislosti

Program se nevěnuje běžné činnosti Komise, jež spočívá v plnění úlohy strážkyně smluv a prosazování stávající legislativy, ani pravidelným iniciativám, jež Komise přijímá každý rok.

Přípravu pracovního programu na rok 2017 obohatil vstup z konzultací s Evropským parlamentem a Radou v kontextu nové interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a na základě prohlášení o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda Timmermans předložili dne 14. září poté, co předseda vystoupil s projevem o stavu Evropské unie.

Další informace

Tisková zpráva

Otázky a odpovědi k pracovnímu programu Komise na rok 2017

Sdělení o pracovním programu Komise na rok 2017

Příloha 1 – Klíčové iniciativy

Příloha 2 – Nová opatření programu REFIT

Příloha 3 – Priority pro společné normotvůrce

Příloha 4 – Zamýšlená stažení návrhů a změny právních předpisů

Příloha 5 – Seznam předpisů ke zrušení

Srovnávací přehled programu REFIT

Srovnávací přehled programu REFIT ve zkratce

Politické směry předsedy Komise Junckera

Projev o stavu Unie v roce 2016, prohlášení o záměru a pokrok v plnění deseti priorit

Bratislavské prohlášení

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

 

Přihlaste se k odběru našeho Týdeníku

Informační týdeník Zastoupení Evropské komise v ČR Zastoupení Evropské komise v ČR pro vás připravuje každé pondělí nové číslo newsletteru pod názvem „Týdeník Zastoupení Evropské komise v ČR“. V našem...Read more

/czech-republic/file/euflagjpg-1_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Společné prohlášení předsedy EP Schulze, předsedy Evropské rady Tuska, předsedy Komise Junckera a Rutteho, premiéra Nizozemska, jež nyní předsedá Radě EU, k výsledku referenda ve Spojeném království

Předseda Tusk, předseda Schulz, premiér Rutte se dnes ráno setkali v Bruselu na pozvání předsedy Evropské komise Junckera.

Diskutovali o výsledku referenda ve Spojeném království a vydali toto prohlášení:

24/06/2016

„V rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili Britové své přání vystoupit z Evropské unie. Tohoto rozhodnutí litujeme, ale respektujeme jej.

Tato situace nemá precedens, ale budeme na ni reagovat jednotně. Zůstaneme silní a budeme ctít základní hodnoty EU, mír a blaho jejích občanů. Unie 27 členských států bude pokračovat. Unie je rámec pro naši společnou politickou budoucnost. Spojuje nás historie, geografie a společné zájmy a na tomto základě budeme dále rozvíjet naši spolupráci. V jednotě budeme řešit společné výzvy s cílem podporovat hospodářský růst, zvyšovat prosperitu a zajišťovat bezpečné prostředí pro naše občany. Instituce se v tomto úsilí plně zhostí své úlohy.

Nyní očekáváme, že vláda Spojeného království co nejdříve podnikne kroky k realizaci rozhodnutí britských občanů, třebaže může jít o velmi bolestivý proces. Jakékoliv zdržení by zbytečně prodloužilo nejistotu. Existují pravidla pro řádný postup v této věci.  Pokud se členský stát rozhodne opustit Evropskou unii, použije se článek 50 Smlouvy o Evropské unii. Jsme připraveni urychleně začít se Spojeným královstvím jednat o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie. Dokud nebudou tato jednání završena, zůstává Spojené království členem Evropské unie s plnými právy a povinnostmi, jež mu z členství plynou. Podle smluv, které Spojené království ratifikovalo, platí právo EU ve Spojeném království v plné míře i nadále, dokud tato země nepřestane být členem.

Jak bylo dohodnuto, „Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie“, přijaté na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, nenabude účinku a zaniká. Nové projednání již neproběhne.

Doufáme, že Spojené království zůstane blízkým partnerem Evropské unie i v budoucnu. Očekáváme, že Spojené království vyjádří v tomto ohledu své návrhy. Každá dohoda uzavřená se Spojeným královstvím jako třetí zemí bude muset odrážet zájmy obou stran a být vyvážená z hlediska práv a povinností.“

Tisková konference (24. června) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království. Tiskovou konferenci naleznete v originále i zde.

 

 

Další informace

Otázky a odpovědi k britskému referendu o členství v EU (anglicky)

Tisková konference (v češtině) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království (24. června 2016)

Otázky a odpovědi po tiskové konferenci (v češtině)

/czech-republic/file/jourovaverajpg_csjourova_vera.jpg

evropská komisařka Věra Jourová © European Union

Novela směrnice AML, kterou Evropská komise schválila 5. července 2016, míří proti novým způsobům financování terorismu a posiluje transparentnost jakožto hlavní nástroj boje proti praní peněz a daňovým únikům. Jde o jednu z priorit této Komise a zároveň mimořádně aktuální globální téma, zejména v souvislosti s tzv. aférou panamských dokumentů (Panama Papers).

Návrh Komise je prvním konkrétním "zhmotněním" tzv. plánu pro zesílení boje proti terorismu z 2. února 2016.

07/07/2016

První místopředseda Komise F. Timmermans k návrhu novely uvedl: "Členské státy budou mít možnost získat a sdílet nezbytné informace o tom, kdo je skutečným vlastníkem společností nebo svěřenských fondů, kdo obchoduje s on-line měnami a kdo používá předplacené karty. Zveřejňování informací o tom, kdo je za společnostmi a svěřenskými fondy, by mělo rovněž působit jako silný odstrašující prostředek pro subjekty, které se potenciálně chtějí vyhýbat placení daní.“

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, řekla:  "Aktualizace čtvrté směrnice o boji proti praní peněz znemožní teroristům, zločincům a osobám, které se snaží obcházet daňové předpisy, zneužívat mezer v zákonech evropských zemí k financování své činnosti. Hlubší spolupráce v boji proti těmto problémům přinese lepší výsledky.“  

Hlavní navrhované změny:

  • plný veřejný přístup k rejstříkům s informacemi o skutečných majitelích: členské státy zveřejní některé informace z rejstříků s informacemi o skutečném vlastnictví společností a obchodních svěřenských fondů. Informace o všech jiných fondech budou obsaženy v národních rejstřících a budou přístupné subjektům, které mohou prokázat oprávněný zájem. Do těchto rejstříků budou zařazeni také skuteční vlastníci s 10% podílem v určitých společnostech, u kterých existuje riziko, že jsou zneužívány k praní peněz či daňovým únikům. Pro všechny ostatní společnosti zůstává zachována prahová hodnota 25 %.
  • propojení rejstříků: vytvoření přímého propojení mezi rejstříky v zájmu usnadnění spolupráci mezi členskými státy;

rozšíření informací dostupných orgánům: na existující i nové účty by se měly vztahovat zesílené hloubkové kontroly. Pasivní společnosti a

/czech-republic/file/logoskpresidencypng_cslogo_sk_presidency.png

logo slovenského předsednictví - smajlík a nápis SK EU2016 © Evropská unie

1. července 2016 převzalo od Nizozemska předsednictví v Radě EU Slovensko.

Pracovní program slovenského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

- hospodářsky silná Evropa,

- moderní jednotný trh,

- udržitelná migrační a azylová politika,

- globálně angažovaná Evropa.

Při příležitosti oficiálního zahájení slovenského předsednictví v Radě EU se 1. července v Bratislavě sešlo s vrcholnými představiteli Slovenska kolegium komisařů v čele s předsedou J.-C. Junckerem.

30/06/2016

Slovenské předsednictví v Radě EU by chtělo, aby se EU zaměřila na:

  - Dosahování konkrétních výsledků. Cílem slovenského předsednictví je dokázat občanům EU, společné evropské projekty mají praktický dosah na zlepšení kvality jejich života.

 - Překonávání fragmentace. Předsednictví bude usilovat o dosáhnutí takových výsledků, které přispějí k lepšímu propojení člesnkých států na jednotném trhu.

 - Otázky, které jsou důležité pro evropské občany, aby se obnovila důvěra v evropský projekt.

Videogalerie

1. července bylo předsednictví zahájeno v Bratislavě s celým kolegiem komisařů. Jednání se členy vlády Slovenské republiky se zaměřilo na vnější vztahy, bezpečnost, migraci a spravedlnost, energetickou politiku a klima, dopravu, přírodní zdroje, růst, konkurenceschopnost a vnitřní trh a rozpočet EU, ekonomickou a monetární unii a sociální agendu.

16. září 2016 pak budou v Bratislavě jednat lídři EU na neformálním summitu o budoucnosti EU.

Souvislosti:

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin , které jsou označovány jako „trojice“. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

V současnosti trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví.

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Další informace

Více o slovenském předsednictví v Radě EU sa dozvíte na jeho webové stránce: http://www.eu2016.sk/sk.

Internetové stránky Rady EU - Předsednictví v Radě EU

Zahájení slovenského předsednictví a představení priorit na půdě Evropského domu v Praze (1.7.2016)

/czech-republic/file/euflagjpg-0_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Referendum ve Spojeném království o členství v Evropské unii: otázky a odpovědi (Brusel 24. červen 2016)

24/06/2016

Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda ve Spojeném království.

Co bude následovat nyní, kdy si Spojené království odhlasovalo vystoupení z Evropské unie?
Evropská komise bere na vědomí výsledek referenda ve Spojeném království. Bude muset být zahájeno řízení podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii.

Ustanovení tzv. řešení pro Spojené království, dohodnutá na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, zanikla.

Během jednání podle čl. 50 budou Smlouvy Evropské unie pro Spojené království nadále platit. Pokud by nebylo dosaženo žádné dohody do dvou let poté, co Spojené království aktivuje článek 50, opustilo by Spojené království Evropskou unii bez nově sjednané dohody.

Jakou úlohu bude hrát v rámci řízení podle článku 50 Komise?
Evropská komise bude plnit roli uvedenou ve Smlouvě.

Poté, co Spojené království oznámí svůj záměr vystoupit z EU, bude muset Evropská rada na zasedání bez Spojeného království jednomyslně odsouhlasit pokyny pro vyjednávání. Dohoda bude sjednávána podle pravidel o mezinárodních dohodách upravených v čl. 218 odst. 3 Smlouvy, tj. Komise podá doporučení Radě (bez Spojeného království) a Rada přijme rozhodnutí, kterým dá zmocnění k zahájení jednání a jmenuje vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského týmu Unie.

Sjednaná dohoda by musela být přijata kvalifikovanou většinou 72 % zbývajících 27 členských států představujících 65 % obyvatel. Konečná dohoda by musela být rovněž schválena - prostou většinou -Evropským parlamentem.

Komise je připravena plnit svou úlohu v rámci jednání podle článku 50.

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.

4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají.

Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49.

 

Další informace

Společné prohlášení předsedů institucí EU a nizozemského premiéra k výsledkům britského referenda o členství v EU

/czech-republic/file/jourovavera2jpg-0_csjourova_vera_2.jpg

evropská komisařka Věra Jourová © European Union

Evropská komise navrhla zlepšit pravidla, která ochrání děti v rámci přeshraničních sporů o rodičovskou odpovědnost pokud jde o péči o dítě, práva na styk s dítětem a únos dítěte.

Počet těchto sporů v EU vzrostl v souladu se zvyšujícím se počtem mezinárodních rodin a stále narůstá. Nová pravidla umožní urychlit správní řízení a zajistit, aby byl vždy brán v potaz nejlepší zájem dítěte.

V případech rodinných sporů či rozchodu mezinárodních párů je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce zajištující dítěti bezpečné právní prostředí pro udržování vztahů s oběma rodiči (a opatrovníky), třebaže žijí v různých evropských zemích.

01/07/2016

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Není pro dítě nic traumatičtějšího, než být svědkem sporů mezi rodiči. Vyústí-li tyto spory do soudního řízení s přeshraničním rozměrem, má EU povinnost zajistit jejich co nejhladší a nejefektivnější vyřešení. Zjednodušená pravidla, která jsme přijali, přinesou výhody pro rodiny i děti. Zlepšením budou zkrácené lhůty pro řešení sporů a předejití vysokým finančním nákladům. “

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „Alfou a omegou této reformy jsou děti. Rozchod rodičů je pro ně sám o sobě dost složitý. Děti si zaslouží takové soudní řízení, které vyjasní jejich situaci co nejrychleji a v jejich nejlepším zájmu. Cíl této reformy je jasný: musíme uspíšit řešení přeshraničních případů. Faktor času je z hlediska péče o dítě rozhodující.“

Aktualizovaná pravidla konkrétně navrhují následující změny:

  • Účinnější postupy k řešení případů přeshraničních únosů dětí

Lhůty, které se uplatňují v různých fázích řízení o navrácení dítěte, budou omezeny na maximální dobu 18 týdnů (nejvýše šest týdnů pro přijímající ústřední orgán na to, aby zpracoval žádost, šest týdnů pro Soud prvního stupně a šest týdnů pro odvolací soud). Proti rozhodnutí o navrácení bude možné podat odvolání pouze jednou a soudce bude muset posoudit, zda by měl být rozsudek nařizující navrácení dítěte mezitím vymahatelný.

  • Musí být vyslechnuto dítě

Dítěti, které je schopno si utvořit vlastní názor, bude zaručena příležitost tento názor vyjádřit ve všech řízeních, které se jeho případu týkají. Platí to zejména pro řízení o péči o dítě a o styku s dítětem a o navrácení dítěte v případě jeho únosu jedním z rodičů.

  • Rychlé vymáhání rozhodnutí v jiných členských státech

Podle nových předpisů bude zprostředkující řízení (řízení exequatur) požadované pro vymáhání rozsudku v jiné zemi zrušeno. V případě, kdy po šesti týdnech ještě nedošlo k vymáhání, informuje soud ústřední orgán v členském státě původu nebo přímo žadatele o důvodech, pro které nedošlo ke včasnému vymáhání. Aby se vymáhání urychlilo, bude mít navíc soud, který rozsudek vynesl, možnost prohlásit tento rozsudek za předběžně vykonatelný.

  • Zlepšení spolupráce mezi příslušnými orgány členských států

Pravidla podpoří lepší spolupráci mezi ústředními orgány, neboť ony představují přímé kontaktní místo pro rodiče a hrají klíčovou úlohu, pokud jde o podporu soudců při uplatňování pravidel. Do přeshraniční spolupráce budou také lépe začleněny orgány péče o dítě.

Pravidla zkrátí lhůty pro řešení sporů a zamezí vysokým nákladům například tím, že rodiče budou vyzváni k tomu, aby se účastnili mediačních řízení, a ušetřili si tak možné náklady na soudní řešení sporu, které představují v průměru 2 200 EUR na celé řízení. Tím, že se zruší postup prohlášení vykonatelnosti (řízení exequatur), se v některých členských státech ušetří přibližně 1 100 až 4 000 EUR na případ.

Souvislosti

Nařízení Brusel IIa slouží k řešení kompetenčních sporů mezi členskými státy a usnadňuje volný pohyb soudních rozhodnutí v EU stanovením pravidel pro jejich uznávání a výkon v jiném členském státě. V případech přeshraničních únosů dětí rodiči stanoví postup pro navrácení dítěte do členského státu jeho obvyklého bydliště. Nařízení vstoupilo v platnost dne 1. března 2005 a uplatňuje se ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

Další informace

Návrh nařízení

Otázky a odpovědi

Informační přehled s konkrétními příklady

Informační leták: přeshraničních únosy dětí rodiči

Informační leták: Péče o dítě a právo na styk s dítětem přes hranice EU

Portál evropské e-justice: péče o dítě a právo na styk s dítětem

Portál evropské e-justice: přeshraničních únosy dětí rodiči

See video on child custody and visiting rights across EU borders

/czech-republic/file/boatjpg_csboat.jpg

loď na moři © Frontex

Pouhých šest měsíců od předložení původního návrhu Evropskou komisí schválil dne 6. července 2016 Evropský parlament vznik společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jde o završení intenzivní spolupráce mnoha aktérů evropského rozhodovacího procesu.
S návrhem na zřízení stráže přišla Evropská komise v prosinci 2015 poté, co nutnost takového kroku ozřejmil předseda EK J.-C. Juncker ve svém projevu o stavu Unie z 9. září 2015.

08/07/2016

Hlavním cílem nově zřízené agentury je efektivnější ochrana vnější hranice EU. Schválené nařízení definuje pravomoci nově vznikající stráže a posiluje možnosti ostrahy hranic unie pro případy nelegálního překračování, pašování či obchodování s lidmi.

Jak uvedli ve společném prohlášení místopředseda Evropské komise Frans Timmermans
a komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos, stráž bude moci zasahovat ve výjimečných případech, tzn. když členská země EU nebude sama zvládat situaci na vnější hranici. Schválení návrhu oba uvítali a dále mimo jiné uvedli, že vnější hranice jednoho členského státu je vnější hranicí všech členských států, a proto také odpovědnost za ni sdílí všechny státy EU.

V budoucnu by již stráž neměla trpět nedostatkem personálu nebo technických zdrojů. Členské státy si i nadále zachovají svou suverenitu a národní pohraniční stráže zůstanou klíčovými aktéry při správě svých hranice. Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude fungovat jako záchranná síť. Ve výjimečných situacích, kdy některý členský stát nebude schopen vyrovnat se situací vlastními silami, poskytne Evropská pohraniční a pobřežní stráž lidské a materiální zdroje.

Prohlášení

Návrh Komise z prosince 2015

/czech-republic/file/exhibitionjpg_csexhibition.jpg

Plakát Praha s Václavem Havlem © USE-IT

Vydejte se na cestu po Evropě návštěvou Evropského domu a poznejte zajímavá místa Prahy, která jste ještě neobjevili i další evropská města očima místních mladých dobrovolníků. Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s evropskou dobrovolnou sítí USE-IT Vás zve na výstavu map USE-IT.

Datum: 
21/07/2016 (All day) - 31/08/2016 (All day)

USE-IT Europe je evropská síť, jejíž hlavním poselstvím je šířit čerstvý styl cestování s mottem „Act like a local“ – „Chovej se jako místní“, prostřednictvím tvorby map, které jsou šité na míru mladým cestovatelům (rozuměj „mladým duchem“, na věku nezáleží). Mapy jsou vždy zdarma, nekomerční, bez nesmyslů a tvořené místními mladými lidmi. Pomáhají tak cestovatelům vymanit se z „turistické bubliny“ a lépe poznat skutečnou místní kulturu. USE-IT mapy mají bohatou historii a svoji popularitu si získaly již ve více než 50ti evropských městech.

Jůzit z.s., čili USE-IT Prague, se do tohoto projektu zapojila v roce 2010 a již další rok vydala svoji první mapu. S ohlédnutím do minulosti se můžeme pochlubit již šestým vydáním mapy Prahy, která vždy oplývá originalitou a přináší něco nového. Prostřednictvím našich aktivit se snažíme pomoci cestovatelům poznat Prahu tak, jak ji známe my, i podporovat místní komunitu mladých lidí.

Jelikož jsme na naše mapy hrdí, rádi bychom Vás pozvali na výstavu, kde si budete moci prohlédnout USE-IT mapu Prahy a možná s překvapením zjistíte, jaká zajímavá místa jste v Praze ještě nenavštívili.  Kromě mapiček Prahy bude výstava obohacena i o další česká a evropská města a vy tak můžete očima „procestovat“ například Brusel, Milan, Temešvár i mnoho dalších. Doufáme, že naší výstavou obohatíme mysl místních i případně cizinců a naladíme návštěvníky na cestovatelskou notu. 

Více informací o mapách USE-IT naleznete zde.

Pages

Subscribe to RSS - Evropská komise