ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

EU

/czech-republic/file/citizensdialogueprahapng_cscitizens_dialogue_praha.png

Věra Jourová a Martina Dlabajová ©EU

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v PrazeCentrem evropských studií a Junior Diplomat Initiative, Fakulta mezinárodních vztahů pořádá debatu na téma ATRAKTIVNÍ EVROPA PRO MLADÉ.

Datum: 
17/02/2017 - 09:30 - 11:30

Češi mají k Evropské unii a k politice obecně dlouhodobě spíše skeptický postoj. Průzkumy veřejného mínění sice ukazují, že mladí lidé projevují s fungováním EU vyšší míru spokojenosti, ale s přibývajícím věkem skepse vůči Unii roste. Stejně tak nejvyšší míru hrdosti na evropské občanství vyjadřují nejmladší ročníky, konkrétně lidé ve věku 15 až 19 let. S narůstajícím věkem respondentů pak tento pocit postupně klesá.

Jak to vidíte Vy? Kolik toho o EU doopravdy víte? Co byste na ní změnili a proč? Proč EU (ne)máte rádi? Dokážete si své názory obhájit před samotnými zástupci EU?


Hlavní hosté:

Věra Jourová, komisařka Evropské komise
Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu


Debatou Vás provede Jarolím Antal, Ph. D., ředitel Centra evropských studií na VŠE.

Debata se uskuteční 17. února 2017 od 9:30 do 11:00 na Vysoké škole ekonomické v místnosti RB209.

Registrace: http://bit.ly/EU_pro_mlade

/czech-republic/file/studentscampusjpg-1_csstudents_campus.jpg

Mladí lidé listující knihou před budovou EU ©EC

Od 4. do 31. ledna 2017 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

09/01/2017

Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou oficiálních jazyků EU a zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Žadatel v přihlášce dále uvede preferované generální ředitelství podle svého zaměření a vyplní detailní údaje o svém vzdělání, předchozích zkušenostech a jazykových dovednostech.

Na každý turnus se přihlásí okolo deseti tisíc zájemců. Po úspěšném přijetí přihlášky je na základě životopisů vybráno nejlepších 2800 zájemců do tzv. databáze Blue Book. Z tohoto seznamu jednotlivá generální ředitelství a kabinety komisařů vybírají své kandidáty. Nakonec stáž v Evropské komisi získá pokaždé až 650 zájemců.

Druh práce

Práce v Evropské komisi je často velmi rozmanitá. Obvykle záleží na vybraném generálním ředitelství a oblasti, kterou pokrývá. Stážisté mají často na starost administrativní podporu úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a analýzu informací. Součástí stáže bývá i několikadenní úvodní konference spojená s řadou přednášek a návštěvou institucí.

Finanční podmínky

Přijatí stážisté pobírají měsíční grant ve výši přibližně 1 120 EUR (o jeho výši rozhoduje každoročně Kancelář pro stáže a závisí na rozpočtových omezeních) a jsou jim proplaceny cestovní výdaje.

Výběrové řízení pro zájemce o stáž v Evropské komisi probíhá do 31. ledna 2017, 12:00 (SEČ)!

Harmonogram

 • Fáze předvýběru (databáze Blue Book): květen 2017
 • Fáze finálního výběru uchazečů: červenec 2017
 • Stáž: říjen 2017 - únor 2018

Související odkazy

 

Překladatelská stáž u Evropské komise

Další z možností je překladatelská stáž u Evropské komise.

Uchazeči mimo základních podmínek musí být schopni překládat do svého rodného jazyka (případně jazyka, který ovládají na stejné úrovni) ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).

Vybraní uchazeči jsou zařazováni do oddělení, kde pracují překladatelé se stejným mateřským jazykem (případně jazykem, který zvládli na stejné úrovni). Stážisté vykonávají stejnou práci jako překladatelé Evropské komise, tedy překládají do svého mateřského jazyka ze dvou úředních jazyků EU. Překlady stážistů revidují jejich zkušení kolegové.

Více se dozvíte na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/.

/czech-republic/file/europeansemestrjpg_cseuropean_semestr.jpg

Evropský semestr logo ©EU

Česká republika je „jedničkář“ mezi ekonomikami členských států EU. Vyplývá to z ekonomické analýzy Evropské komise, kterou každoročně spouští tzv. evropský semestr – cyklus koordinace hospodářských politik, který je zakončen v červnu vydáním doporučení na další rok.

Jako první členská země v historii hodnocení od roku 2012 má ČR všechny indikátory makroekonomických nerovnováh v bezpečných mezích.

 

16/11/2016

Eurozóna:

Komise se vyjádřila k rozpočtovým plánům zemí eurozóny takto:

 • v šesti zemích hrozí podle Komise nedodržení preventivní části Paktu stability a růstu: Itálie, Belgie, Slovinsko, Finsko, Litva, Kypr;
 • tři země zůstávají v řízení při nadměrném schodku (více než 60 % zadlužení a/nebo 3 % schodek rozpočtu): Francie, Portugalsko a Španělsko;
 • v Portugalsku by podle prognózy Komise mohl být nadměrný schodek odstraněn již v tomto roce a  ve  Francii v roce příštím, naopak u  Španělska hrozí, že v řízení nadále zůstane;
 • na základě rozpočtových plánů Španělska a Portugalska však Komise rozhodla, že nepodá návrh na pozastavení čerpání části strukturálních fondů.

Obecně k ekonomické situaci:

 • Evropská ekonomika zažívá křehké oživení a růst pracovních míst.
 • HDP je vyšší než před ekonomickou krizí, rostou investice a klesá nezaměstnanost.
 • Přesto přetrvávají rizika – zejména dopad v sociální oblasti, a vysoká státní i soukromá zadlužení.
 • Komise proto apeluje na členské státy, aby posílily snahu trojkombinace „investice – strukturální reformy – odpovědná fiskální politika“.
 • Komise doporučuje expanzivnější fiskální politiku v rámci eurozóny.

Další informace:

Tisková zpráva

Zahájení evropského semestru 2017: podzimní balíček – otázky a odpovědi

Sdělení o orientaci fiskální politiky

Roční analýza růstu 2017

Zpráva mechanismu varování 2017

Doporučení pro eurozónu 2017

Návrh společné zprávy o zaměstnanosti 2017

Sdělení o návrzích rozpočtových plánů eurozóny

Příloha sdělení o návrzích rozpočtových plánů

Návrhy rozpočtových plánů, stanoviska Komise a pracovní dokumenty útvarů Komise

Zpráva o účinných opatřeních – Španělsko

Zpráva o účinných opatřeních – Portugalsko

/czech-republic/file/migracejpg_csmigrace.jpg

partnerství se zeměmi, jako je Niger, Nigérie, Senegal, Mali a Etiopie ©EU

Komise představila dne 18. října svou první zprávu o pokroku dosaženém při provádění rámce partnerství se třetími zeměmi: nový přístup EU k efektivnějšímu řízení migrace ve spolupráci se zeměmi původu a tranzitu začíná přinášet ovoce.

Koordinovaný přístup mezi orgány EU a členskými státy, který byl zaveden po přijetí sdělení, přinesl zásadní obrat v míře koordinace a společného strategického plánování.

24/10/2016

Komise dnes představuje první zprávu o pokroku dosaženém při provádění rámce partnerství se třetími zeměmi, který má za cíl zvýšit účinnost společného řízení migrace. Čtyři měsíce poté, co Komise tento nový rámec navrhla v rámci Evropského programu pro migraci a co byl schválen na červnovém zasedání Evropské rady, která rovněž vyzvala k jeho neprodlenému provedení, začíná nový přístup k partnerství EU se zeměmi původu a tranzitu migračních toků přinášet výsledky.

Předseda Juncker v této souvislosti připomněl: „Evropa musí vyvinout větší úsilí, aby vyřešila tragédii tisíců migrantů a uprchlíků, kteří se každoročně vydávají na cestu přes Středozemní moře ve snaze utéci před chudobou, válkou a pronásledováním. V tomto duchu jsme také koncipovali nový rámec partnerství, který byl v červnu zaveden. A dnešní první zpráva o pokroku ukazuje, že tento nový rámec funguje v zájmu EU i partnerských zemí. Nyní je úkolem naše úsilí zintenzivnit a zasadit se o trvalou změnu toho, jak řídíme mobilitu a migraci s našimi partnery v Africe a sousedství.“

Partnerský rámec představuje inovativní evropský přístup k prohlubování spolupráce se zeměmi původu, tranzitu a určení. Orgány EU a členské státy od června pod vedením vysoké představitelky a místopředsedkyně společně vyvíjejí značné úsilí, aby tento nový přístup úspěšně fungoval. V pěti prioritních zemích – Nigeru, Nigérii, Senegalu, Mali a Etiopii – byla zahájena práce na poli krátkodobých řešení bezprostředních migrační tlaků, jakož i větší investice k řešení prvotních příčin nelegální migrace.

Řada komisařů EU i vedoucích politických představitelů členských států absolvovala návštěvy na vysoké úrovni v prioritních zemích za podpory technických misí vyšších úředníků orgánů EU a členských států. Prostřednictvím těchto návštěv se posiluje porozumění prioritám EU a partnerských zemí a také ochota ke spolupráci. Komise dále navrhla klíčové iniciativy, jako je plán vnějších investic na podporu investic v Africe a v zemích sousedících s EU a návrh rámce EU pro přesídlování k zajištění řádné a bezpečné cesty do Evropy pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu.

Komise ve zprávě uvedla, že např. Niger podnikl opatření k boji proti pašování migrantů, se Senegalem a Mali byly dohodnuty průzkumné mise a Nigérie začala jednat o dohodě o zpětném přebírání osob. EU dále posílila technickou pomoc a finanční nástroje v čele se svěřenským fondem pro Afriku, z něhož se financují konkrétní projekty.

Výsledky dosažené v rámci tohoto nového přístupu posoudí v souladu s Bratislavským plánem na prosincovém zasedání Evropská rada.

Souvislosti:

Nový rámec partnerství se třetími zeměmi byl navržen Komisí v rámci Evropského programu pro migraci letos v červnu. Následně jej schválila Evropská rada a vyzvala k jeho neprodlenému provedení. 

Další informace

První zpráva o pokroku v oblasti partnerského rámce spolupráce se třetími zeměmi v rámci evropského programu pro migraci

Příloha 1 – klíčové otázky a akce do konce roku 2016

Příloha 2 – návštěvy na vysoké úrovni ze strany EU a jejích členských států za rok 2016

Příloha 3 – pokrok v prioritních zemích

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Senegal: OPATŘENÍ A POKROK V RÁMCI PRO MIGRAČNÍ PARTNERSTVÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2016

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Niger: OPATŘENÍ A POKROK V RÁMCI PRO MIGRAČNÍ PARTNERSTVÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2016

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Nigérie: OPATŘENÍ A POKROK V RÁMCI PRO MIGRAČNÍ PARTNERSTVÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2016

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Mali: OPATŘENÍ A POKROK V RÁMCI PRO MIGRAČNÍ PARTNERSTVÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2016

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Etiopie: OPATŘENÍ A POKROK V RÁMCI PRO MIGRAČNÍ PARTNERSTVÍ ČERVEN – ŘÍJEN 2016

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Rámec pro migrační partnerství

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Plán vnějších investic

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Svěřenský fond pro Afriku

Sdělení o novém rámci pro partnerství ze dne 7. června

Závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 28. června

Evropský program pro migraci

/czech-republic/file/mobiljpg_csmobil.jpg

logo Evropské komise s obrázkem mobilu ©EU

Od 15. června 2017 budou Evropané za využívání mobilních zařízení ve všech státech EU platit stejně jako v domovské zemi. Na telefonování, psaní SMS nebo připojení k internetu se nebudou vztahovat časová ani objemová omezení. Komise to navrhla v přepracovaném prováděcím nařízení, které napříč EU stanoví pravidla pro ukončování roamingových poplatků.

Vylepšený přístup nabízí mobilním operátorům mechanismus pro obranu proti případnému zneužití nových pravidel.

Záruka se bude zakládat na uvedení místa bydliště nebo stabilní vazby na určitou zemi EU.

26/09/2016

Už celé desetiletí Evropská komise snižuje poplatky, které telekomunikační operátoři svým zákazníkům účtují pokaždé, když během dovolené nebo na služební cestě překročí hranice a používají své mobilní zařízení. Od roku 2007 ceny za roaming klesly o více než 90 %.

V roce 2015 na základě návrhu Evropské komise Evropský parlament a Rada dohodly úplné zrušení roamingových poplatků pro lidi, kteří pravidelně cestují po území EU. „Roam like at home“ (poskytování a využívání roamingu za podmínek domovské země) – od června 2017 budou zákazníkům bez ohledu na to, ve které zemi EU jsou právě na cestách, účtovány stejné ceny, jaké platí svému mobilnímu operátorovi ve své zemi.

Další kroky:

Evropští komisaři přijmou konečný návrh do 15. prosince 2016 poté, co se k němu vyjádří sdružení BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), členské státy a všechny zainteresované subjekty.

/czech-republic/file/biometricsystemjpg_csbiometric_system.jpg

dlaň položena na notebooku k sejmutí otisků prstů ©EU

V roce 2015 navštívilo EU legálně téměř 50 milionů cizinců. Přijeli kvůli turizmu, obchodu či vzdělání. Toto číslo představuje přes 200 milionů překročení vnějších hranic EU. Pro srovnání občané EU překročili externí hranice EU téměř 400 milionkrát.

08/04/2016

Aby byla dodržena vysoká míra bezpečnosti a kontroly na vnějších hranicích, bylo by nutné při těchto počtech razantně navýšit počet hraniční stráže. Finanční náklady jsou však velice vysoké. Řešením, které Evropská komise znovu předkládá, je využití moderních technologií, které již mnohé státy jako USA či Austrálie využívají. Jde o zřízení systému automatizované evidence vstupů a výstupů na a z území EU tzv. Entry/Exit System.

Každá osoba, která není občanem EU a legálně na území EU vstupuje, by byla registrována v elektronickém systému propojeným mezi členskými zeměmi Schengenu. Evidovaly by se biometrické údaje, včetně otisků prstů pro ty, kteří nepotřebují vízum. Otisky prstů držitelů víz v systému již jsou, neboť se odebírají při žádosti o vízum. Krátkodobý pobyt trvá zpravidla max. 90 dní, po jehož uplynutí musí cizinec EU opustit či požádat o jinou formu dlouhodobého pobytu. Neučiní-li tak, v systému by se automaticky stal ilegálním a díky evidenci by o něm byly údaje potřebné k jeho identifikaci.

Do systému by měly vstup i bezpečnostní složky zemí Schengenu a Europol pro účely vyhledávání nebezpečných osob či zločinců. Systém je rovněž doplněn mechanismy umožňujícími důvěryhodným osobám využívat dobrovolné registrace formou tzv. samoobslužných kiosků, které zajistí rychlé automatické prověření a identifikaci, čímž se zkrátí čekací fronty.

Návrh Komise rovněž přináší lepší propojení a využití všech databází, které již nyní v Schengenském prostoru existují. Jedná se zejména o Eurodac (registrační databáze pro žadatele o azyl), VIS (databáze spravující žádosti o víza) and SIS (databáze pro sdílení informací mezi Schengenskými zeměmi o lidech či předmětech, pro něž byl aktivován v systému alert).

Ochrana osobních údajů je v návrhu zajištěna v souladu s právními nástroji EU.

Komise poprvé s tímto konceptem přišla v roce 2008, v důsledku teroristických útoků v USA, Londýně a Madridu a také v důsledku prvních migračních krizí ve Španělsku a Itálii. Následně probíhaly konzultace mezi členskými státy a vypracovávaly se dopadové studie. Konkrétně byl první návrh předložen v r. 2013. Jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU však zásadně nepokročila.

Nedávné teroristické útoky znovu vynesly do popředí důležitost bezpečnosti v EU a Komise proto předkládá revidovaný návrh s cílem dosáhnout shody mezi členskými zeměmi v Radě EU a Evropským parlamentem. Tento návrh již Komise avizovala ve své nové strategii pro bezpečnost v dubnu 2015 a Evropské agendě pro migraci a správu hranic.

Další informace

Sdělení: Silnější a inteligentnější informační systémy pro hranice a bezpečnost

MEMO: Otázky a odpovědi k balíčku týkajícímu se „inteligentních hranic“

Tisková zpráva: Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Lépe střežené a inteligentnější hranice v Evropské unii. Systém vstupu/výstupu

/czech-republic/file/migrationmapjpg_csmigration_map.jpg

mapa migrace ©EU

Stávající pravidla společného evropského azylového systému, která jsou zakotvena v právu zemí EU a smlouvách, jednotlivé země provádějí nedůsledně a nesourodě. To povzbuzuje migranty k tomu, aby v různých zemích zkoušeli hledat nejvýhodnější podmínky.

Evropská komise proto předložila poslední sérii návrhů reformy azylové politiky s cílem vytvořit společný azylový systém, který je velkorysý k těm nejzranitelnějším, ale přísný k těm, kdo se ho pokouší zneužít.

Cílem je vybudování migrační a azylové politiky, která bude prospěšná všem zemím EU, bude chránit zájmy půl miliardy evropských občanů a zabezpečí otevřené hranice uvnitř Schengenu.

15/07/2016

Navržené reformy umožní rychlou identifikaci osob, které skutečně potřebují mezinárodní ochranu, a také navracení těch, které právo na tento typ ochrany nemají. Cílem je vytvořit společný azylový systém, který je velkorysý k těm nejzranitelnějším, jako jsou děti a ženské oběti násilí, a který podporuje jejich úspěšnou integraci. Na druhou stranu je přísný k těm, kdo se ho pokouší zneužít. Namísto toho, aby vlády členských států soutěžily o to, kdo učiní své azylové systémy v porovnání se sousedními zeměmi méně atraktivními, navrhuje Evropská komise zavést celounijní standardy – přísné, ale férové.

/czech-republic/file/spolecnaazylovapolitikapng_csspolecna_azylova_politika.png

Infografika představující společnou evropskou azylovou politiku ©EU
Infografika: Společná evropská azylová politika

Komise konkrétně navrhuje:

 • nově nařízení o azylovém řízení, aby se zmenšily rozdíly v počtech uznaných žádostí o azyl mezi jednotlivými členskými státy, vznikl systém odrazující od druhotných pohybů žadatelů tzv. "azylového turizmu", např. pomocí postihů, a zajistily se společné účinné procesní záruky pro žadatele o azyl.
 • nově kvalifikační nařízení, aby se žadatelům o azyl dostalo stejné ochrany nezávisle na tom, ve kterém členském státě podají žádost, a to po dobu nezbytně nutnou, jakožto posílení pobídky k integraci např. jasným nastavením nároků na sociální zabezpečení a pomoc, čímž by se měla snížit motivace k druhotným pohybům po EU.
 • reformu směrnice o podmínkách přijímání, aby se na žadatele o azyl v rámci celé EU vztahovaly harmonizované a důstojné normy pro přijetí včetně vstupu na pracovní trh, lepší ochrany dětí a ženských obětí násilí, avšak s jasným vymezením zamezujícím druhotné pohyby po EU.

Souvislosti

Předložené legislativní návrhy navazují na první soubor návrhů, které Komise přijala dne 4. května a jsou tak posledními stavebními kameny reformy společného evropského azylového systému EU. Tu avizovala Evropská komise v tzv. Evropském programu pro migraci a ve sdělení ze dne 6. dubna 2016.

O návrzích budou nyní jednat ministři členských zemí, včetně ČR v Radě EU a Evropský parlament. Teprve po shodě nad textem, budou návrhy přijaty a mohou vstoupit v platnost.

Další informace

Tisková zpráva: Dokončení reformy společného evropského azylového systému

Otázky a odpovědi – Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Azylová řízení: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Kvalifikace: Reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Podmínky přijetí: reforma společného evropského azylového systému

INFORMATIVNÍ PŘEHLED – Společný evropský azylový systém

INFORMAČNÍ PŘEHLED: Reforma dublinského systému

Přihlaste se k odběru našeho Týdeníku

Informační týdeník Zastoupení Evropské komise v ČR Zastoupení Evropské komise v ČR pro vás připravuje každé pondělí nové číslo newsletteru pod názvem „Týdeník Zastoupení Evropské komise v ČR“. V našem...Read more

/czech-republic/file/euflagjpg-1_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Společné prohlášení předsedy EP Schulze, předsedy Evropské rady Tuska, předsedy Komise Junckera a Rutteho, premiéra Nizozemska, jež nyní předsedá Radě EU, k výsledku referenda ve Spojeném království

Předseda Tusk, předseda Schulz, premiér Rutte se dnes ráno setkali v Bruselu na pozvání předsedy Evropské komise Junckera.

Diskutovali o výsledku referenda ve Spojeném království a vydali toto prohlášení:

24/06/2016

„V rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili Britové své přání vystoupit z Evropské unie. Tohoto rozhodnutí litujeme, ale respektujeme jej.

Tato situace nemá precedens, ale budeme na ni reagovat jednotně. Zůstaneme silní a budeme ctít základní hodnoty EU, mír a blaho jejích občanů. Unie 27 členských států bude pokračovat. Unie je rámec pro naši společnou politickou budoucnost. Spojuje nás historie, geografie a společné zájmy a na tomto základě budeme dále rozvíjet naši spolupráci. V jednotě budeme řešit společné výzvy s cílem podporovat hospodářský růst, zvyšovat prosperitu a zajišťovat bezpečné prostředí pro naše občany. Instituce se v tomto úsilí plně zhostí své úlohy.

Nyní očekáváme, že vláda Spojeného království co nejdříve podnikne kroky k realizaci rozhodnutí britských občanů, třebaže může jít o velmi bolestivý proces. Jakékoliv zdržení by zbytečně prodloužilo nejistotu. Existují pravidla pro řádný postup v této věci.  Pokud se členský stát rozhodne opustit Evropskou unii, použije se článek 50 Smlouvy o Evropské unii. Jsme připraveni urychleně začít se Spojeným královstvím jednat o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie. Dokud nebudou tato jednání završena, zůstává Spojené království členem Evropské unie s plnými právy a povinnostmi, jež mu z členství plynou. Podle smluv, které Spojené království ratifikovalo, platí právo EU ve Spojeném království v plné míře i nadále, dokud tato země nepřestane být členem.

Jak bylo dohodnuto, „Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie“, přijaté na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, nenabude účinku a zaniká. Nové projednání již neproběhne.

Doufáme, že Spojené království zůstane blízkým partnerem Evropské unie i v budoucnu. Očekáváme, že Spojené království vyjádří v tomto ohledu své návrhy. Každá dohoda uzavřená se Spojeným královstvím jako třetí zemí bude muset odrážet zájmy obou stran a být vyvážená z hlediska práv a povinností.“

Tisková konference (24. června) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království. Tiskovou konferenci naleznete v originále i zde.

 

 

Další informace

Otázky a odpovědi k britskému referendu o členství v EU (anglicky)

Tisková konference (v češtině) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království (24. června 2016)

Otázky a odpovědi po tiskové konferenci (v češtině)

/czech-republic/file/jourovaverajpg_csjourova_vera.jpg

evropská komisařka Věra Jourová © European Union

Novela směrnice AML, kterou Evropská komise schválila 5. července 2016, míří proti novým způsobům financování terorismu a posiluje transparentnost jakožto hlavní nástroj boje proti praní peněz a daňovým únikům. Jde o jednu z priorit této Komise a zároveň mimořádně aktuální globální téma, zejména v souvislosti s tzv. aférou panamských dokumentů (Panama Papers).

Návrh Komise je prvním konkrétním "zhmotněním" tzv. plánu pro zesílení boje proti terorismu z 2. února 2016.

07/07/2016

První místopředseda Komise F. Timmermans k návrhu novely uvedl: "Členské státy budou mít možnost získat a sdílet nezbytné informace o tom, kdo je skutečným vlastníkem společností nebo svěřenských fondů, kdo obchoduje s on-line měnami a kdo používá předplacené karty. Zveřejňování informací o tom, kdo je za společnostmi a svěřenskými fondy, by mělo rovněž působit jako silný odstrašující prostředek pro subjekty, které se potenciálně chtějí vyhýbat placení daní.“

Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, řekla:  "Aktualizace čtvrté směrnice o boji proti praní peněz znemožní teroristům, zločincům a osobám, které se snaží obcházet daňové předpisy, zneužívat mezer v zákonech evropských zemí k financování své činnosti. Hlubší spolupráce v boji proti těmto problémům přinese lepší výsledky.“  

Hlavní navrhované změny:

 • plný veřejný přístup k rejstříkům s informacemi o skutečných majitelích: členské státy zveřejní některé informace z rejstříků s informacemi o skutečném vlastnictví společností a obchodních svěřenských fondů. Informace o všech jiných fondech budou obsaženy v národních rejstřících a budou přístupné subjektům, které mohou prokázat oprávněný zájem. Do těchto rejstříků budou zařazeni také skuteční vlastníci s 10% podílem v určitých společnostech, u kterých existuje riziko, že jsou zneužívány k praní peněz či daňovým únikům. Pro všechny ostatní společnosti zůstává zachována prahová hodnota 25 %.
 • propojení rejstříků: vytvoření přímého propojení mezi rejstříky v zájmu usnadnění spolupráci mezi členskými státy;

rozšíření informací dostupných orgánům: na existující i nové účty by se měly vztahovat zesílené hloubkové kontroly. Pasivní společnosti a

Pages

Subscribe to RSS - EU