ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Já a EU

žena s příručním cestovním kufrem na letišti ©shutterstock

Jako státní příslušník České republiky (nebo kterékoli jiné země EU) jste také automaticky občanem EU.

Z právních předpisů EU pro vás tím pádem vyplývá mnoho významných práv, zejména právo svobodně se pohybovat po Evropě (pobývat v jakékoli zemi EU a pracovat tam, studovat nebo pobírat důchod).

A pokud cestujete mimo území EU a vaše země nemá v dané zemi diplomatické zastoupení, můžete o pomoc a ochranu požádat velvyslanectví nebo konzulát kteréhokoli jiného členského státu Unie.

 

Vaše Evropa

logo Vaše Evropa © EU

Pomoc a poradenství pro občany EU, kteří se stěhují do jiných evropských států

Jaké jsou podmínky práce v EU?

Chcete se stěhovat za prací do jiné země EU? Zde naleznete informace o sestavování životopisu v evropském formátu, o hledání práce a uznání vašich kvalifikací. Podnikatelé se zde dozví více o formalitách spojených s obchodováním v jednotlivých zemích a o zaměstnávání cizinců.

Práce v EU

Práce a důchody v Evropské unii

Práce v institucích EU a stáže v institucích EU

 

Mohu studovat v jiném státě EU?

Mladým lidem, kteří se rozhodnou studovat v jiném členském státě, přináší členství v EU řadu výhod. Vztahují se na ně stejné podmínky jako na domácí studenty, odpadá tedy mimořádné školné a další podobné poplatky. Vedle toho mohou mladí lidé z EU využívat i pestré nabídky výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU.

Portál PLOTEUS: vzdělávací příležitosti

Vzdělávací programy

Vzdělávání a odborná příprava

 

Mohu volně cestovat po celé EU?

Informace pro všechny, kdo se vydávají na cestu do kterékoli z 28 zemí EU. Ať jedete na dovolenou nebo cestujete služebně, najdete zde mnoho praktických rad a užitečných tipů, např. informace o potřebných dokladech, zdravotní péči nebo používání mobilního telefonu.

Cestování v EU

 

 Jaké jsou podmínky pro podnikání v EU?

Uvažujete o založení firmy nebo individuálním podnikání v jiném členském státě EU? Nebo podnikáte již doma a chcete pouze rozšířit oblast svého působení? Nebo se chcete dozvědět, jaké podmínky musí splnit podnikatelé v jednotlivých zemích a jak je podporuje Evropská unie? Odpovědi na všechny tyto otázky a mnoho dalších najdete na následujících stránkách:

Podnikání v EU

Portál pro malé a střední podniky

 

Jaká mám práva jako spotřebitel na trhu EU?

Jako občané EU máme právo v rámci celé EU neomezeně nakupovat. Jak se ale zachovat v případě, kdy nastane problém s objednávkou, při nákupu anebo při uzavírání kupní smlouvy? A co teprve tehdy, kdy se stanete obětí podvodu či nekalé praktiky, kupříkladu při otevírání bankovního účtu anebo uzavření pojistky? Zde se dočtete, jak se v podobných situacích účinně bránit. 

Práva spotřebitelů v EU

SOLVIT je síť poraden, které pomáhají občanům i firmám řešit problémy související s jejich působením na jednotném trhu EU.

Témata

Evropské volby 2019