ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Fakta o EU

Souvislosti

Vlajka EU © European Communities

Evropská unie (EU) představuje jedinečné hospodářské a politické partnerství mezi 28 evropskými zeměmi. Tyto země se zavázaly ke společnému úsilí o mír a prosperitu.

Základy EU byly položeny jen několik let po doznění druhé světové války. Od té doby se EU rozrostla a zavedla jednotný trh a společnou měnu euro. Z počáteční čistě hospodářsky orientované spolupráce se zrodilo společenství, které spolupracuje i v celé řadě politických oblastí – od rozvojové pomoci po ochranu životního prostředí.

Členské státy EU zůstávají nezávislými suverénními státy, které však pojí společné zájmy. Navenek vystupují jako celek a požívají tak vyššího mezinárodního vlivu než jakého by dosáhly jednotlivě. EU není ani federace států jakou jsou USA, ani organizací pro mezinárodní spolupráci typu OSN.

Evropská unie je založená na zásadách právního státu – vše se odvíjí od smluv, s nimiž všechny členské země vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas.

Oblasti politiky EU

Orgány a instituce

Kulatý stůl s vlajkou EU ©shutterstock (image from Wiki page)

EU má specifické institucionální uspořádání. Hlavní priority stanovují členské státy zastoupené premiéry či prezidenty na pravidelných summitech. Do procesu rozhodování je zapojena řada evropských orgánů, přičemž tři z nich jsou nejdůležitější:

EU rovněž disponuje diplomatickou službou, kterou představuje Evropská služba pro vnější činnost.

Další instituce a úřady EU:

Finanční orgány

Poradní orgány

Více informací o orgánech EU

Členské země

mapa Evropy, státy EU zvýrazněny tmavě modrou barvou ©shutterstock (image from Wiki page)

Od července 2013, kdy do Unie vstoupilo Chorvatsko, má EU 28 členských států.

Zde najdete další informace o stávajících a kandidátských zemích EU.

Fakta a čísla týkající se EU