ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Databáze EU

Databáze Evropské unie

Muž v obleku hledající informace na digitální virtuální obrazovce ©shutterstock

Eurostat je statistickou informační službou EU.

RAPID je databází tiskových materiálů a zpráv EU.

EU Whoiswho je oficiální adresář Evropské unie. Uvádí kontaktní údaje pro všechny orgány a instituce EU a její další subjekty.

Eur-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie ve všech úředních jazycích (tedy i česky).

N-Lex je portál pro jednotný přístup k vnitrostátnímu právu států EU.

EU Bookshop je online knihovna a internetové knihkupectví s publikacemi orgánů, institucí a další subjektů Evropské unie.

Portál veřejně přístupných dat EU je prostor, kde jsou shromážděna užitečná data pocházející od institucí a orgánů Evropské unie.

TED (Tenders Electronic Daily) je online verzí „Dodatku k Úřednímu věstníku EU" vyhrazenou pro evropské veřejné zakázky. TED nabízí bezplatný přístup k obchodním příležitostem v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a v dalších zemích.

SIMAP informační systém pro veřejné zakázky.

CORDIS je informační služba EU pro výzkum a vývoj.