ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vaše práva

Občanství EU, automaticky udělené každému státnímu příslušníkovi EU, s sebou nese řadu důležitých práv.

Občanství Unie se uděluje přímo každému občanovi EU na základě Smlouvy o fungování EU.

kladívko položené na stole a na pozadí vlajka EU ©shutterstock

Jaká práva máte jako občan EU?

Smlouva o fungování Evropské unie zajišťuje:

Občané EU mají rovněž právo na rovný přístup k veřejné službě EU.

Lisabonská smlouva zavedla novou formu veřejné účasti pro evropské občany – občanskou iniciativu. Na základě občanské iniciativy může nejméně jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států vyzvat přímo Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU.

K občanství EU také pravidelně přihlíží Soudní dvůr ve svých rozsudcích.

Potřebujete vy nebo vaši rodinní příslušníci další informace nebo radu? Navštivte portál Vaše Evropa.

Potřebujete pomoci vyřešit nějaký problém nebo chcete podat stížnost? Navštivte stránky Vaše práva.

Potřebujete informace o právech na sociální zabezpečení? Navštivte stránky GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Další informace naleznete zde.