ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/juvenes-logojpg-1_csjuvenes-logo.jpg

logo Juvenes Translatores©EU

Od 1. září se mohou střední školy opět hlásit do soutěže Juvenes Translatores, kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise.  Elektronickou přihlášku lze podat v jakémkoliv jazyce EU do 20. října 2016 na internetových stránkách soutěže: http://ec.europa.eu/translatores/index_cs.htm.

Soutěž je určena pro 17leté studenty (tj. narozené v roce 1999).  Jejich úkolem bude v den samotné soutěže – 24. listopadu 2016 – přeložit jednostránkový text z jednoho z jednoho jazyka EU do druhého. Při počtu 24 úředních jazyků si tedy mohou vybrat z 552 jazykových kombinací.

Kategorie: Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/vestagermargrethejpg_csVestager_Margrethe.jpg

Vestager_Margrethe©EU
komisařka Margrethe Vestager

Apple má v Irsku doplatit nezákonné daňové úlevy * Komise schválila českou státní podporu pro vodní energii a bioplyn * Štít EU–USA na ochranu soukromí zajistí bezpečnost osobních dat evropských občanů * Nová mobilní aplikace zvýší informovanost uprchlíků o evropských pravidlech * Důvěra spotřebitelů ve fungování trhů roste, pozadu jsou energetika a telekomunikace

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

 

 

Kategorie: EU v kostce

/czech-republic/file/euflagjpg-2_cseu_flag.jpg

vlajka EU ©EU

Dne 31. srpna ukončil Jan Michal své šestileté působení jako nejvýše postavený úředník Evropské komise v České republice. Vzděláním ekonom s dlouholetou praxí v české diplomacii se zasadil o posílení spolupráce mezi Evropskou komisí a českou politickou reprezentací, včetně parlamentu a vlády, se zástupci byznysu, odbory, akademickou obcí a o přibližování EU široké veřejnosti. Jan Michal se jako kmenový úředník Evropské komise vrací do Bruselu. Do jmenování nástupce je vedením úřadu dočasně pověřena Dana Kovaříková.

/czech-republic/file/studentscampusjpg_csstudents_campus.jpg

studenti před budovou evropské instituce ©EC

Od 18. července do 31. srpna 2016 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

Kategorie: Institucionální záležitosti, Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/invasivealienspeciespng_csinvasive_alien_species.png

rak, slimák, mýval, rostlina ©EU

Jak je to s invazivními nepůvodními druhy (zvířata či rostliny), o kterých se v posledních dnech tak píše?
Tyto druhy nemají na daném území přirozené nepřítele a často vytlačí druhy původní.

Při šíření těchto druhů může dojít k:
- významné ztrátě biologické rozmanitosti – někdy dokonce vyhubení původních druhů;
- přenosu chorob na člověka;
- hospodářským škodám (až 12 miliard eur ročně).

K 1. lednu 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které stanovuje základní pravidla k nejvíce problematickým invazním druhům z hlediska EU.

Nově zveřejnila Komise Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii. Toto nařízení vstupuje v platnost 3. srpna 2016.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/evropajesvobodapng_csevropa_je_svoboda.png

srdce a hvězda s nápisem #evropajesvoboda ©EC

Evropská komise v ČR byla na festivalu Colours of Ostrava 2016 partnerem dvou debatních scén - mezinárodního fóra Meltingpot Gala a Voices of Freedom.

Významné světové osobnosti jako spisovatel Robert Fulghum, prof. historie Timothy Snyder, historik a politolog A. B. Zubov či fyzik a scénárista L. Mlodinow, byli hosty debatního fóra Meltingpot Gala v pátek 15. července.

Debatní scénu Voices of Freedom - Migrace, Evropa, a její perspektivy, jsme spolupořádali již druhým rokem se spolkem PANT a www.modernidejiny.cz. Mezi hosty jsme pozvali například Tomáše Sedláčka, Petrušku Šustrovou či Josefa Šlerku.

Mimo debatních scén se Zastoupení Evropské komise podílelo i na Europe Stage, která představila evropskou hudbu, tanec a divadlo, a nabídla vlastní informační stan, kde účastníci festivalu mohli načerpat spoustu informací o Evropě, programu Erasmus+, či se seznámit v rámci speed datingu.

/czech-republic/file/candlesjpg_cscandles.jpg

Svíčky s obrázkem EU vlajky ©EU

Z výroků některých českých politiků v poslední době by čtenář mohl nabýt dojmu, že se EU chystá regulovat vosk, svíčky nebo inkousty do laserových (!) tiskáren. Jak to je ve skutečnosti?

Evropská komise nepřijala žádné rozhodnutí v tomto smyslu a ani to nemá v úmyslu.

Kategorie: EU v kostce, Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/jourovajpg_csjourova.jpg

Komisařka Věra jourová za řečnickým pultem během tiskové konference v pozadí s vlajou EU a USA ©EU

Používání Facebooku, Twitteru, mezinárodní online obchodování jsou dnes běžnou součástí našich životů. Toky dat mezi EU a USA jsou jedním z pilířů a předpokladů fungování transatlantických vztahů, obchodních i mezilidských.

Aby tato data byla chráněna a bylo s nimi nakládáno dle nejmodernějších standardů, přijala Evropská komise novou dohodu označovanou jako štít EU-USA.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/mnichovjulyjpg-0_csmnichov_july.jpg

srdce vyrobené z modrobílé látky ležící na květinách a kůře ze stromu©EU
Svobodu a bezpečnost je třeba chránit všemi dostupnými prostředky * Komise navrhla nový přístup k ochraně před čínským dumpingem * EU se vydala na cestu k nízkouhlíkové ekonomice * Komise k vysílání pracovníků: navrhovaná směrnice neporušuje zásadu subsidiarity * Komise podpoří zemědělce dalšími 500 miliony eur
 

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Kategorie: EU v kostce

/czech-republic/file/climatechangelowcarboneconomypng_csclimate_change_low_carbon_economy.png

Nápis CO2 a #energyunion ©EU

Pařížská dohoda o zamezení globálního oteplování z prosince 2015, ke které se přihlásili všichni lídři evropských zemí včetně ČR, dala podnět k přechodu na moderní a nízkouhlíkovou ekonomiku, nejen v EU ale i globálně.

 

Jako vodítko k provedení Pařížské dohody předložila Evropská komise v červenci 2016 návrhy, které stanoví členským státům závazné roční cíle pro emise skleníkových plynů na období 2021–2030 v odvětvích dopravy, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví.

 

Nový rámec se týká všech členských států. Komise navrhuje stanovit pouze konkrétní cíle snížení emisí do roku 2030 a ponechat na zemích EU, aby se rozhodly, jak si jednotlivá opatření nastaví.

Kategorie: Energetika a přírodní zdroje, Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

Pages