ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Juncker@EU
09/06/2017

Jean-Claude Juncker dnes zahájil společně s předsedou vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou Pražskou konferenci o obraně a bezpečnosti.

Přednesl zde klíčový projev o budoucnosti obrany a bezpečnosti EU.

Stalo se tak v týdnu, kdy Evropská komise vydává dva důležité dokumenty: legislativní návrh Evropského obranného fondu a diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany do roku 2025.

Jean-Claude Juncker se během své první pracovní návštěvy ČR sešel také s členy obou komor Parlamentu ČR a pronesl na půdě Univerzity Karlovy projev „Budoucnost Evropy“.

diskuze_o_budoucnosti_eu_obrany@EU
09/06/2017

Vedoucí představitelé EU se dne 9. června sešli v Praze, aby diskutovali o tom, jak využít potenciálu Smluv pro posílení spolupráce v oblasti obrany.

Komise do této diskuse přispívá třemi možnými scénáři pro budoucnost evropské obrany.

 • Bezpečnostní a obranná spolupráce – EU doplňuje členské státy, účast EU na náročných operací zůstává omezená
 • Sdílená bezpečnost a obrana – členské státy sdílejí určité finanční a operační prostředky, EU hraje aktivnější roli při ochraně Evropy navenek i uvnitř
 • Společná bezpečnost a obrana – vzniká společná obrana na základě čl. 42 Smlouvy o EU, která umožňuje skupině států posunout evropskou obranu na další úroveň
Reflection papar on the Deepening of EMU ©EC
02/06/2017

Komise vydala třetí diskuzní dokument v rámci bílé knihy o budoucnosti Evropy, který mapuje možné cesty, jak posílit hospodářskou a měnovou unii (HMU).

Cílem je vyvolat debatu o budoucí podobě HMU a najít společnou vizi.

 

Tři klíčové oblasti:

 1. Dokončit finanční unii (např. dokončení bankovní unie)
 2. Dosáhnout integrovanější hospodářské a fiskální unie  (např. posílení elementu koordinace hospodářských politik, navázání finanční podpory z rozpočtu EU na strukturální reformy)
 3. Posílit demokratickou odpovědnost a instituce eurozóny (např. stálý předseda Euroskupiny, vlastní rozpočet eurozóny)
evropský sbor solidarity@EU
30/05/2017
 • Nově lze realizovat i vlastní projekty

 • Přihlásit se mohou místní skupiny s minimálně 5 účastníky

 • Nebo větší skupiny 10-40 osob z různých zemí

 • Evropská komise dnes na Sbory solidarity navrhla přes 340 milionů eur do 2020

 • Přihlášeno je 30 000 zájemců a ti první už zahajují svou činnost

 • Návrhy může předložit jakýkoli veřejný či soukromý subjekt

Kvalita vody ke koupání ©EC
26/05/2017

Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety. Více než 85 % lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody.

V České republice se hodnotilo celkem 154 koupališť, kdy 127 z nich má výbornou kvalitu vody. Od roku 2013 dochází k postupnému zlepšování. Zatímco v roce 2013 mělo výbornou kvalitu 76,4 % koupališť, v roce 2015 to bylo 79,1 %, v roce 2016 kritéria této kategorie splňuje již 82,5%.

peníze@EU
22/05/2017

Česká republika má podle těchto doporučení:

 • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

 

 • Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
©Prezentace Východního partnerství
22/05/2017

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR přivítají ve dnech 22.–26. května 2017 představitele významných kulturních institucí v rámci programu Východního partnerství EU. Oficiálního zahájení se zúčastní Ragnar Siil, člen expertního týmu programu EU-Eastern Partnership Culture and Creativity a přední odborník na kulturní politiku a kreativní průmysly, a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

relokace a přesídlování@EU
19/05/2017

Zpráva poprvé přináší konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy.

Upozorňuje, že Maďarsko, Polsko a Rakousko dosud nerelokovalo ani jednu osobu.

Zmiňuje, že ČR už téměř rok nebyla v oblasti relokace aktivní.

Za poslední měsíc relokovaly členské státy 2 078 osob (1368 z Řecka a 710 z Itálie).

Celkem letos relokovaly 18 418 lidí – to je skoro stejně jako za celý rok 2016.

Hodně se pokročilo v přesídlování – členské státy nabídly legální cestu celkem 16 163 osobám, což je víc než 2/3 odsouhlasených míst.

bezpečnostní unie@EU
18/05/2017

Komise chce odstranit mezery v přenosu dat mezi státy EU v oblasti bezpečnosti.

Všechny centralizované informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace mají být interoperabilní.

Konkrétní návrhy:

 • Evropský portál pro vyhledávání – možnost souběžně vyhledávat v systémech
 • Sdílená služba po porovnávání biometrických prvků – možnost vyhledávat v různých informačních systémech
 • Společné úložiště údajů o totožnosti – možnost zjistit, jestli je osoba zaregistrovaná v různých databázích pod různými identitami
Hospital Kuks ©EuropaNostra
16/05/2017

Nezávislá odborná porota vybrala sedm laureátů Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017, mezi nimiž byl v kategorii památková péče oceněn také barokní areál v Kuksu. Vítězné projekty obdrží peněžní cenu 10 tisíc euro. Během slavnostního večera bylo evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví uděleno celkem 29 vítězům z 18 zemí.

Pages