ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

nelegální obsah online©EU
05/03/2018

* Nelegální obsah musí z internetu mizet rychleji. Komise doporučuje, jak toho dosáhnout * Pracovníci vyslaní do zahraničí budou mít stejné odměny jako místní * Na americká dovozní cla pro ocel a hliník odpoví EU protiopatřením  *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Chemie ©Ramala Tavani
05/03/2018

Hlavní unijní nařízení, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („nařízení REACH“), v posledních 10 letech výrazně zvýšilo ochranu lidského zdraví či životního prostředí a podpořilo alternativy k pokusům na zvířatech. V návaznosti na tyto výsledky dnes Komise navrhuje opatření, jež mají dále usnadnit provádění nařízení.

Illegal content ©EU
01/03/2018

V rámci závazku sledovat pokroky v boji proti nelegálnímu obsahu na internetu nyní Evropská komise předkládá několik doporučení spolu s potřebnými zárukami. Doporučení platí pro všechny formy nezákonného obsahu na internetu, od teroristického obsahu, podněcování k nenávisti a násilí, materiálů znázorňujících pohlavní zneužívání dětí, padělání produktů až po porušování autorských práv. Je třeba zavést razantnější postupy pro účinnější odstraňování nezákonného obsahu v podobě např. proaktivních technologií, větší spolupráce společností nebo pravidla jedné hodiny pro odstranění teroristického obsahu.

ERN ©EU
28/02/2018

Dne 1. března 2017 začaly fungovat evropské referenční sítě. Jedná se o virtuální sítě, které sdružují poskytovatele zdravotní péče v celé Evropě za účelem řešení komplexních nebo vzácných onemocnění. V současnosti funguje 24 tematických evropských referenčních sítí, které zahrnují více než 900 vysoce specializovaných zdravotnických pracovišť ve 25 zemích EU a Norsku, jež spolupracují na mnoha různých problémech, od kostních poruch a hematologických onemocnění až po rakovinu u dětí a imunodeficienci.

sociální sítě©EU
26/02/2018

* Česká specifika? Eurobarometr jich pár odhalil – např. nekritickou důvěru k internetu a sociálním médiím * Více peněz na obranu, bezpečnost a potírání nelegální migrace po 2020 * EU zvýší příspěvek na stabilizaci zemí na jih od Sahary  * Evropa si připomněla Den obětí zločinu

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

vlajka EU a CR©EU
21/02/2018

Zastoupení Evropské komise v ČR dnes zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu standardnímu Eurobarometru – průzkumu veřejného mínění mapujícímu aktuální postoje Čechů v otázkách evropské integrace.

Letošní průzkum s pořadovým číslem 88 se kromě postojů vůči EU zaměřil také na vnímání médií. Probíhal od 5. do 13. listopadu 2017 a zúčastnilo se ho 1021 Čechů

Jazyk ©EU
21/02/2018

21. února slavíme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den je připomínkou toho, že na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž polovina je ohrožena zánikem. Po celém světě se u této příležitosti pořádá velké množství různorodých kulturních a vzdělávacích akcí.

Juncker ©EU
19/02/2018

* Jaké má mít EU priority a kolik na ně dá peněz? Debata začíná i pro Čechy * Kdo bude stát v čele EU? I Češi si musí udělat názor, jakou Unii chtějí * Evropě se daří. Roste zaměstnanost a zlepšuje se sociální situace * Facebook a Twitter musejí v ochraně spotřebitelů přidat

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Likes ©EU
16/02/2018
 • Facebook, Twitter a Google+ musí učinit více, aby splnily požadavky týkající se dodržování předpisů EU v oblasti ochrany spotřebitele
 • Požadavky vznesla Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů v členských státech v březnu 2017
 • Dosavadní změny ve smluvních podmínkách společností stále nejsou dostačující
 • Ze změn bude mít  prospěch více než čtvrt miliardy evropských spotřebitelů používajících sociální média 
 • Spotřebitelům přinesou např. právo odstoupit od nákupu on-line, podávat své stížnosti v Evropě, namísto v Kalifornii a více odpovědnosti na straně platforem
Budget EU po 2020 ©EU
14/02/2018
 • Evropská komise představila scénáře pro budoucí dlouhodobý rozpočet EU po roce 2020
 • Posílení ochrany hranic, obranná spolupráce, razantnější digitalizace – každá priorita má dopad na společný rozpočet
 • Aby se lídři zemí EU mohli rozhodnout, kam chtějí, aby EU směřovala, musí vědět, kolik bude potřeba prostředků
 • Komise proto vyčísluje finanční dopady různých možných politických rozhodnutí
 • Sdělení také poskytuje informace o přínosech rozpočtu EU, úspěších a přidané hodnotě
 • A poukazuje na důsledky pro studenty, výzkumné pracovníky či infrastrukturní projekty v případě zpoždění při přijímání nového rozpočtu
 • O návrhu budou poprvé diskutovat lídři zemí EU včetně ČR 23. února v Bruselu
 • Koncem jara pak Komise přijde s konkrétním návrhem víceletého rozpočtu

Pages