ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Záchranáři ©EU
27/11/2017

* Při záplavách a požárech bude EU pomáhat rychleji * Češi jsou obéznější, více pijí, ale mají lepší přístup ke zdravotní péči než průměr EU * EU a země Východního partnerstí potvrdily pokračující spolupráci * V ČR rostou ceny nemovitostí, upozorňuje Komise v rámci evropského semestru

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

ele energie ©EU
24/11/2017
 • Evropská komise vydává již třetí zprávu o provádění evropské energetické unie
 • Její součástí je i třetí seznam 173 tzv. evropských energetických projektů společného zájmu (interaktivní mapa projektů), jež mají zrychlené povolovací procesy a přístup k dalšímu financování z evropského rozpočtu
 • Jde o 110 projektů v oblasti elektroenergetiky, 53 na plynových projektů a poprvé také 6 týkajících se ropovodů
 • Komise také zveřejňuje srovnávací přehled každé země EU včetně České republiky, jak si stojí v přípravě integrovaného vnitrostátního plánu pro energetiku a ochranu klimatu
 • Ten má každá země mít hotový začátkem roku 2018
 • Zpráva také informuje o pokroku při urychlení inovací v oblasti čisté energie, o pokroku v oblasti energetické účinnosti, o fungování evropského trhu s uhlíkem a o prognózách Evropské agentury pro životní prostředí
Orange the world ©EU
24/11/2017

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí na ženách. Násilí páchané na ženách a dívkách je jednou z nejrozšířenějších a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv na celém světě. Pro odstranění tohoto problému je proto zapotřebí globální a trvalé spolupráce ve všech zemích a regionech. Evropská komise v loňském roce poskytla 15 milionů EUR v rámci kampaně NON.NO.NEIN. Od září 2017 pak navázala iniciativou Spotlight, jež bude probíhat v letech 2017 až 2023 a disponuje počáteční investicí ve výši 500 milionů EUR.

Zdraví ©EU
23/11/2017
 • Komise vydává svou první porovnávací zprávu o zdravotním stavu a zdravotních systémech v zemích EU
 • Poukazuje na sociálně-ekonomické nerovnosti (menší šance objevit zhoubné choroby mají chudší obyvatelé)
 • 27 % návštěv na pohotovosti v EU je zapříčiněno nedostatečnou primární péčí
 • Poukazuje na potřebu investovat víc do prevence ("Vynakládat v rámci rozpočtů 80 % na léčbu nemocí a pouze 3 % na prevenci nestačí")
evropská civilní ochrana©EU
23/11/2017
 • Přírodní katastrofy jako požáry a zemětřesení zabily v EU v roce 2017 více než 200 lidí
 • Komise navrhuje posílit evropskou civilní ochranu, aby byla schopna zasahovat rychleji
 • Vytvoří se záložní evropské kapacity, např. protipožární letouny, speciální vodní čerpadla, týmy pro vyhledávání lidí či polní nemocnice
 • Zálohy doplní i nástroje jednotlivých států EU
 • Novou posílenou civilní ochranu tzv. rescEU bude  koordinovat a financovat Evropská komise
 • Návrh se také soustředí na prevenci připravenosti a na zjednodušení postupů při záchranných akcích
 • Tím se zkrátí doba potřebná k poskytnutí pomoci a pomůže záchraně životů
Evropský semestr ©EU
22/11/2017
 • Startuje "evropský semestr" – cyklus koordinace hospodářských politik zemí EU
 • Ekonomiky všech členských států EU jsou na vzestupu, ale mzdy rostou jen pomalu
 • Ekonomika eurozóny roste nejrychleji za 10 let, průměrný schodek by měl v 2018 klesnout pod 1 % HDP z více než 6 % ve 2010
 • Novinkou v procesu je vyšší důraz na sociální otázky a zaměstnanost, ve světle sociálního summitu v Göteborgu minulý týden 
 • Roční analýza růstu: členské státy mají zvýšit investice, produktivitu a dlouhodobý růst
Sociální pilíř ©EU
20/11/2017
 • V EU přibývá nestandardních typů pracovních smluv
 • V roce 2016 je v EU mělo 40 % – polovině z nich hrozí, že nebudou mít přístup k sociální ochraně
 • Komise proto jedná se zástupci zaměstnavatelů i odborů, jak umožnit přístup k soc. ochraně všem –  i osobám samostatně výdělečně činným
 • Dnes zahájila 2. fázi konzultací
Fundamental rights ©EU
20/11/2017

20-21/11 se koná letošní výroční kolokvium o základních právech, jehož hlavním tématem jsou „Práva žen v neklidné době“. Diskuze se tak bude věnovat oblastem jako je sexuální obtěžování, násilí páchané na ženách, platové rozdíly mezi ženami a muži a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Průzkumy Eurobarometru poukazují na to, že ve všech členských státech EU je stále co zlepšovat.

Vocational week ©EU
20/11/2017
 • Začíná Evropský týden odborných dovedností
 • Cílem je rozšířit povědomí o kvalitních učebních oborech, propojit je se zájemci a inspirovat mladé k objevování svých talentů
 • Akce se budou konat ve všech zemích EU včetně ČR
Mogherini©EU
20/11/2017

* Země EU chtějí posílenou spolupráci v obraně * Sociální summit v Göteborgu: Uznání, že konvergence mezi zeměmi musí být i sociální * EU připravuje novou strategii proti falešným zprávám a dezinformacím * Evropský program pro migraci přináší pozitivní výsledky

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Pages