ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Roaming ©EU
26/09/2017

První léto bez roamingových poplatků ukázalo, že Evropané jsou si nových pravidel vědomi a začínají své návyky při cestě do jiné země Unie měnit. Podle dnes zveřejněného bleskového průzkumu Eurobarometru si velká většina Evropanů nových výhod cení. Průzkum dokládá, že operátoři zaznamenali nárůst datového roamingu a počtu hovorů. Komise bude i nadále provádění předpisů sledovat.

Pracovní smlouvy ©EU
25/09/2017

Miliony Evropanů pracují na základě atypických smluv a neví, jaká jsou jejich práva. Komise chce proto do konce roku předložit revizi Směrnice o pracovních smlouvách. Mají pod ni spadat i nové formy zaměstnání, např. pracovníci na vyžádání, pracovníci na základě poukazu či pracovníci platforem. Cílem jsou spravedlivější a lépe předvídatelné pracovní smlouvy. EK chce vyvážit ochranu pracovníků a manévrovací prostor pro podniky. Od 25. 9. do 3. 11. se k návrhu mohou vyjádřit sociální partneři a následně Komise hodlá předložit příslušný legislativní návrh do konce tohoto roku. Návrh je součástí realizace sociálního pilíře.

 

CETA ©EU
25/09/2017

* Padly celní bariéry mezi EU a Kanadou * Nová průmyslová strategie cílí na inovace, digitalizaci a dekarbonizaci * Speciální agentura má zajistit lepší ochranu před kybernetickými útoky * Vraždy a násilí na ženách mají skončit - EU a OSN

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Evropský den jazyků ©EU
25/09/2017

26. září 2017 od 15-19 hodin se v Galerii Lucerna koná tradiční Speak Dating u příležitosti Evroského dne jazyků. Přijďte si procvičit své jazykové znalosti nebo vyzkoušet zcela nový cizí jazyk cestou z práce nebo z nákupů. Navýběr bude až z 23 jazyků.

Rum ©iStock
22/09/2017

 

Žádnou paniku! Komise tuzemák nezakazuje. Přečtěte si příběh o tom, jak kdosi zaspal…

CETA ©EU
21/09/2017

- Ve čtvrtek 21. září vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

- Pro Českou republiku je Kanada 10. nejdůležitější obchodní partner

- Celkem 1038 českých podniků do Kanady své zboží či služby vyváží a 35 tisíc pracovních míst v ČR s vývozem do Kanady přímo souvisí. Informativní přehled dopadu CETA na ČR zde.

CETA@EU
21/09/2017

21. září vstoupila obchodní dohoda mezi EU a Kanadou tzv. CETA prozatímně v platnost. Předcházelo tomu schválení jejího znění členskými státy EU (v Radě) a Evropským parlamentem.

Tato dohoda podpoří vzájemný obchod, posílí hospodářské vazby a přispěje tak k vytvoření pracovních míst a dalšímu růstu.

Category:
,
Spotlight ©EU
20/09/2017

Na zasedání Valného shromáždění OSN, které se konalo 20/9/2017 v New Yorku, spustily Evropská unie a OSN iniciativu „Spotlight“ s rozpočtem 500 milionů EUR. Jejím cílem je odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách.

Strategie průmyslové politikyEU©EU
19/09/2017

Cílem je další inovace, digitalizace a dekarbonizace.

Hlavní prvky: kybernetická bezpečnost, volný tok neosobních údajů, obnovitelné zdroje, duševní vlastnictví, patenty, veřejné zakázky.

Agenda dovednosti se rozšíří i na stavebnictví, ocel, papír, zelené technologie a obnovitelné zdroje.

Reviduje seznam kritických surovin.

Průmysl poskytuje v EU práci 32 milionům lidí, z toho 1,5 milionu míst vzniklo od 2013.

kybernetická bezpečnost©EU
19/09/2017

Komise posiluje ochranu před kybernetickými útoky a navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost.

Ta staví na již existující agentuře ENISA pro bezpečnost sítí a informací a má státům EU pomáhat v prevenci a reakci na kybernetické útoky.

Bude každoročně organizovat celoevropská školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nový evropský systém certifikace pomůže zajistit bezpečné produkty a služby v digitálním světě.

Komsie chce posílit trestněprávní prvek: opatření proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků.

Loni se v EU odehrávalo 4000 vyděračských kybernetických útoků denně a 80 % firem zažilo alespoň jeden.

Pages