ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/pilirsocialnichpravpng_cspilir_socialnich_prav.png

evropský pilíř sociálních práv@EU

Komise schválila návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Obsahuje řadu kvalitativně vyšších minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, jako např.:

 • Tátové mají mít nárok na alespoň 10 dní volna po narození dítěte.

 • Na rodičovskou dovolenou budou mít individuální nárok tátové i mámy – pokud jeden z nich nevyužije práva na 4 dodatečné měsíce rodičovské, tak propadnou.

 • Čtyři měsíce z rodičovské bude možné uplatnit flexibilně až do 12. roku dítěte.

 • V případě onemocnění přímého příbuzného má být vůbec poprvé zavedeno pečovatelské volno 5 dnů za rok.

 • Všechna opatření počítají s náhradami alespoň na úrovni nemocenských dávek.

 • Komise také přijala vyjasnění směrnice o pracovní době (výklad aspektů směrnice v souladu s judikaturou)

 • A zahájila konzultace se sociálními partnery o a) modernizaci pravidel pracovních smluv, a b) přístupu k sociálnímu zabezpečení.

Kategorie: Zaměstnanost a sociální práva

/czech-republic/file/roadshow2017plakatinvesticniplanproevropujpg_csroad_show_2017_plakat_investicni_plan_pro_evropu.jpg

Investiční plán pro Evropu@EU

Konference seznámí podnikatele a představitele veřejné správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro rozvoj podnikání a infrastruktury.

Přednášející ze soukromé i veřejné sféry představí Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a jeho nástroje, jako jsou úvěry a garance.

Poskytnou také praktické rady a zkušenosti a ukáží příklady využití na konkrétních projektech.

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž, Podnikání, Regiony a místní rozvoj

/czech-republic/file/biancabellovacenaeuzaliteraturu2017png_csbianca_bellova_cena_eu_za_literaturu_2017.png

Bianca Bellová@Marta Režová

Dnes byli vyhlášeni letošní laureáti Ceny Evropské unie za literaturu, mezi nimi i česká autorka Bianca Bellová.

Byla oceněna za román Jezero, který se nedávno stal také Knihou roku v soutěži Magnesia Litera.

Kategorie: Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/bienkowskajpg_csbienkowska.jpg

Evropská komisařka Elżbieta Bieńkowska ©EU

V úterý 11. dubna 2017 navštíví Českou republiku evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska.

Během své návštěvy se setká s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, se členy obou komor Parlamentu ČR, se zástupci jednotlivých resortů a hospodářskými a sociálními partnery.

Kategorie: Podnikání

/czech-republic/file/winnersjpg_cswinners.jpg

Logo Ceny EU pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017 ©EU

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily vítěze Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017, nejvyšší evropské vyznamenání v oblasti kulturního dědictví. Za mimořádný přínos v kategoriích památková péče; výzkum; mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a vzdělávání, odborná příprava a osvěta je oceněno 29 laureátů z 18 zemí. Mezi vítězi jsou letos i dva výjimečné projekty z České republiky: obnova barokního areálu v Kuksu a celonárodní vzdělávací program Památky nás baví. Nezávislá porota vybírala z celkem 202 předložených projektů, zaslaných organizacemi i jednotlivci z 39 zemí z celé Evropy.

Kategorie: Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/p0124910032hjpg_csp0124910032h.jpg

Žena se složkami EU ©EU

Evropská komise chce aprílově uvést na pravou míru výrok režiséra Stracha v záznamu pořadu Lucie Výborné „Výborná v opeře“ z 29. 3. 2017 (1:06:42) o tom, že Brusel nebude sjednocovat pohádkové postavy.

Komise si váží národních tradic, rozmanitosti lidových příběhů i pohádkových hrdinů.

Chce však předcházet tomu, aby evropské děti byly od útlého dětství vystaveny špatným vzorům. Proto dnes schválila právní rámec pro pohádkové hrdiny. Následující pravidla začnou platit na apríla 2018.

/czech-republic/file/banner60romatreatyjpg_csbanner_60_roma_treaty.jpg

Banner 60 let Římských smluv ©EU

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Tyto smlouvy vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů.

Hlavy států a předsedové vlád EU se k připomínce tohoto významného výročí setkají 25. března v Římě. Více

Následující publikace konkrétně ukazuje čeho jsme v Evropě dosáhli a proč je důležité Evropskou unii udržet i v budoucnu:

/czech-republic/file/pro%C4%8D-pot%C5%99ebujeme-eu-60-dobr%C3%BDch-d%C5%AFvod%C5%AF-pro-jej%C3%AD-existencipdf_csProč potřebujeme EU? 60 dobrých důvodů pro její existenci.pdf

Kategorie: Institucionální záležitosti

/czech-republic/file/euflagjpg-1_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Dne 15. 3. 2017 bylo informační centrum o evropských záležitostech "Evropský dům" uzavřeno z provozně-bezpečnostních důvodů. Evropský dům je sdílený prostor několika organizací.

Zastoupení Evropské komise v ČR, které nesídlí v prostorách informačního centra Evropského domu, fungovalo dle běžného provozu.

O protestní akci před Evropským domem jsme nebyli předem oficiálně informováni. O schůzku s protestujícími nebylo Zastoupení Evropské komise v ČR požádáno.

/czech-republic/file/syst%C3%A9m-v%C4%8Dasn%C3%A9ho-varov%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99ed-nebezpe%C4%8Dn%C3%BDmi-v%C3%BDrobkyjpg_cssystém včasného varování před nebezpečnými výrobky.jpg

systém včasného varování před nebezpečnými výrobky@EU

Které výrobky představují největší riziko?

 • V roce 2016 se nejvíce oznámení týkalo hraček (26 %), dále motorových vozidel (18 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (13 %).

 • Co se týče rizik, v roce 2016 bylo nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (25 %), následované rizikem chemické závadnosti (23 %).

Odkud v roce 2016 nebezpečné výrobky pocházely?

 • Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. U celých 53 % nebezpečných výrobků byla jako země původu uvedena Čína (1 069 oznámení). V porovnání s rokem 2015, kdy se výrobků z Číny týkalo 62 % oznámení, došlo tedy v roce 2016 k poklesu podílu takovýchto oznámení o 9 %.

 • Celkem 468 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (23 %).

 • Spojené státy byly v roce 2016 jako země původu uvedeny u 102 oznámení (5 %) a Turecko v 53 případech (2,6 %). U 158 oznámených výrobků (8 %) nebyla země původu známa.

   

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/zpravamuzizenypng_cszprava_muzi_zeny.png

Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ©

Komise u příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnila novou zprávu o rovnosti mezi muži a ženami, která ukazuje, že právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování podporují očividný, leč nerovnoměrný pokrok v členských státech EU.

Zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ukazuje, že ženy se i nadále potýkají s problémy v různých oblastech:

 • Míra nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži zůstává velmi vysoká zejména v jižních zemích.
 • Ve všech zemích EU ženy doposud vydělávají v průměru o 40 % méně než muži a rozdíl v důchodech je stabilně na úrovni 38 %. Při tomto tempu změn by však setření rozdílu mezi výdělky mužů a žen trvalo další století.
 • Stále existuje skleněný strop. Pouze ve čtyřech zemích (ve Francii, v Itálii, ve Finsku a Švédsku) dosahuje podíl žen v řídících pozicích velkých společností alespoň 30 %.
 • Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice. V osmi zemích (v Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) je podíl žen v politice méně než 20%.

Pages