ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/labourcontracts3jpg_cslabour_contracts3.jpg

Pracovní smlouvy ©EU
©EU

Miliony Evropanů pracují na základě atypických smluv a neví, jaká jsou jejich práva. Komise chce proto do konce roku předložit revizi Směrnice o pracovních smlouvách. Mají pod ni spadat i nové formy zaměstnání, např. pracovníci na vyžádání, pracovníci na základě poukazu či pracovníci platforem. Cílem jsou spravedlivější a lépe předvídatelné pracovní smlouvy. EK chce vyvážit ochranu pracovníků a manévrovací prostor pro podniky. Od 25. 9. do 3. 11. se k návrhu mohou vyjádřit sociální partneři a následně Komise hodlá předložit příslušný legislativní návrh do konce tohoto roku. Návrh je součástí realizace sociálního pilíře.

 

/czech-republic/file/canadaeujpg_cscanada_eu.jpg

CETA ©EU
©EU

* Padly celní bariéry mezi EU a Kanadou * Nová průmyslová strategie cílí na inovace, digitalizaci a dekarbonizaci * Speciální agentura má zajistit lepší ochranu před kybernetickými útoky * Vraždy a násilí na ženách mají skončit - EU a OSN

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

/czech-republic/file/uvodnifotopng-1_csuvodni_foto.png

Evropský den jazyků ©EU
©EU

26. září 2017 od 15-19 hodin se v Galerii Lucerna koná tradiční Speak Dating u příležitosti Evroského dne jazyků. Přijďte si procvičit své jazykové znalosti nebo vyzkoušet zcela nový cizí jazyk cestou z práce nebo z nákupů. Navýběr bude až z 23 jazyků.

/czech-republic/file/rumjpg_csrum.jpg

Rum ©iStock
©iStock

 

Žádnou paniku! Komise tuzemák nezakazuje. Přečtěte si příběh o tom, jak kdosi zaspal…

/czech-republic/file/canadaeu2jpg_cscanada_eu_2.jpg

CETA ©EU
©EU

- Ve čtvrtek 21. září vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

- Pro Českou republiku je Kanada 10. nejdůležitější obchodní partner

- Celkem 1038 českých podniků do Kanady své zboží či služby vyváží a 35 tisíc pracovních míst v ČR s vývozem do Kanady přímo souvisí. Informativní přehled dopadu CETA na ČR zde.

/czech-republic/file/cetapng_csceta.png

CETA@EU

21. září vstoupila obchodní dohoda mezi EU a Kanadou tzv. CETA prozatímně v platnost. Předcházelo tomu schválení jejího znění členskými státy EU (v Radě) a Evropským parlamentem.

Tato dohoda podpoří vzájemný obchod, posílí hospodářské vazby a přispěje tak k vytvoření pracovních míst a dalšímu růstu.

Kategorie: Podnikání, Vnější vztahy a zahraniční věci

/czech-republic/file/spotlightjpg_csspotlight.jpg

Spotlight ©EU
©EU

Na zasedání Valného shromáždění OSN, které se konalo 20/9/2017 v New Yorku, spustily Evropská unie a OSN iniciativu „Spotlight“ s rozpočtem 500 milionů EUR. Jejím cílem je odstranit všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách.

/czech-republic/file/industrytiskovka2jpg_csindustry_tiskovka_2.jpg

Strategie průmyslové politikyEU©EU
©

Cílem je další inovace, digitalizace a dekarbonizace.

Hlavní prvky: kybernetická bezpečnost, volný tok neosobních údajů, obnovitelné zdroje, duševní vlastnictví, patenty, veřejné zakázky.

Agenda dovednosti se rozšíří i na stavebnictví, ocel, papír, zelené technologie a obnovitelné zdroje.

Reviduje seznam kritických surovin.

Průmysl poskytuje v EU práci 32 milionům lidí, z toho 1,5 milionu míst vzniklo od 2013.

/czech-republic/file/dataeconomyjpg-0_csdata_economy.jpg

Data Economy ©EU
©EU

Komise navrhuje uvolnit tok dat neosobní povahy přes státní hranice uvnitř EU. Bude možno uchovávat a zpracovávat data neosobní povahy v celé Unii.

Podniky budou moci snadněji a levněji provozovat svou činnost v zahraničí, aniž by musely duplikovat informační systémy nebo ukládat stejná data na různých místech. Jen je musí zpřístupnit kontrole regulačním úřadům.

Odstranění těchto omezení zdvojnásobí hodnotu datové ekonomiky až na 4 % HDP v roce 2020.

/czech-republic/file/kybernetickabezpecnostjpg_cskyberneticka_bezpecnost.jpg

kybernetická bezpečnost©EU
©

Komise posiluje ochranu před kybernetickými útoky a navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost.

Ta staví na již existující agentuře ENISA pro bezpečnost sítí a informací a má státům EU pomáhat v prevenci a reakci na kybernetické útoky.

Bude každoročně organizovat celoevropská školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nový evropský systém certifikace pomůže zajistit bezpečné produkty a služby v digitálním světě.

Komsie chce posílit trestněprávní prvek: opatření proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků.

Loni se v EU odehrávalo 4000 vyděračských kybernetických útoků denně a 80 % firem zažilo alespoň jeden.

Pages