ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

kybernetická bezpečnost©EU
19/09/2017

Komise posiluje ochranu před kybernetickými útoky a navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost.

Ta staví na již existující agentuře ENISA pro bezpečnost sítí a informací a má státům EU pomáhat v prevenci a reakci na kybernetické útoky.

Bude každoročně organizovat celoevropská školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nový evropský systém certifikace pomůže zajistit bezpečné produkty a služby v digitálním světě.

Komsie chce posílit trestněprávní prvek: opatření proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků.

Loni se v EU odehrávalo 4000 vyděračských kybernetických útoků denně a 80 % firem zažilo alespoň jeden.

Juncker@EU
18/09/2017

* Junckerův projev o stavu Unie: Chytit vítr do plachet * Ambiciózní obchodní agenda EU: Příprava mezinárodních smluv bude transparentnější * EFSI 2.0 poskytne investice ve výši půl bilionu eur * Unie bojuje proti radikalizaci a terorismu na Blízkém východě a v Africe *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Stav Unie v roce 2017@EU
15/09/2017

Evropská občanská iniciativa se výrazně zjednoduší. Mohou se na ní podílet mladí už od 16 let (původně 18). Bude snazší ji zorganizovat díky užší spolupráci s Komisí. Budou jen 2 typy formulářů (dosud 13) pro vyjádření podpory.

Financování evropských politických stran a nadací bude více zohledňovat výsledky stran ve volbách. Pouze 5 % financí se bude přidělovat všem stranám bez ohledu na to, kolik lidí je volilo (dosud 15 %). Zpřísní se vymáhání pravidel i ohledně financování. Omezí se zneužívání prostředků a případy, kdy členové stejné strany v jedné zemi sponzorují založení různých evropských stran

Obchodní politika EU©EU
14/09/2017

Komise navrhuje zahájit jednání o obchodních dohodách s Austrálií a Novým Zélandem.

Nový evropský rámec má prověřovat, jestli zahraniční investice neohrožují strategické zájmy EU v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Zvýší se transparentnost: Komise bude zveřejňovat své vyjednávací mandáty.

Vznikne poradní skupina pro obchodní dohody EU, která bude komunikovat s veřejností s cílem získat širší spektrum stanovisek.

SOTEU ©EU
13/09/2017

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes v Evropském parlamentu přednesl projev o stavu Unie v roce 2017. Projev doprovázelo přijetí konkrétních iniciativ Evropské komise v oblastech obchodu, prověřování investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu, dat a demokracie, které přeměňují slova v skutky.

SOTEU@EU
13/09/2017

Ve středu 13. září 2017 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednese před Evropským parlamentem projev o stavu Unie.

Po rozsáhlé diskusi o budoucnosti Evropy (#FutureofEurope) do níž se zapojili občané, Evropský parlament, parlamenty členských států, místní a regionální úřady a občanská společnost obecně, bude předseda Komise na těchto myšlenkách stavět, přednese své osobní názory na budoucnost Evropy a představí své priority na příští rok.

dieselgate@EU
07/09/2017

Volkswagen má do měsíce potvrdit, jestli dodrží slib daný komisařce Jourové.

Té se v roce 2016 zavázal, že všechny dotčené vozy opraví do podzimu 2017.

Pokud VW nezareaguje, rozhodnou o dalších krocích jednotlivé členské státy.

Bude-li to nutné, přijmou opatření nezbytná k vymáhání práva.

Dieselgate postihla více než osm milionů spotřebitelů v mnoha členských státech EU

pás vydávající elektrické šoky@EU
07/09/2017

Cílem této iniciativy, která je společným úsilím EU, Argentiny a Mongolska, je ukončit obchodování se zbožím využívaným při výkonu trestu smrti a při mučení.

Iniciativa bude formálně zahájena 18. září během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.

Migrace@EU
06/09/2017

Evropská komise vydala zprávu o výsledcích programu pro migraci:

Relokační mechanismus běží: země EU přes něj přijímají každý měsíc v průměru 2 300 uprchlíků

Celkem jich země EU dosud přijaly 27 695. Proti ČR, Polsku a Maďarsku pokračuje řízení pro nesplnění povinnosti

Právní povinnost přijímat nekončí v září. Rozhodnutí Rady se vztahuje na všechny způsobilé osoby, které dorazí do Řecka nebo Itálie do 26. září 2017 – relokace žadatelů budou tudíž pokračovat

Znovuusídlování uprchlíků z Turecka je úspěšné, celkem jich státy EU přijaly 17 305 z 22 504

V rámci dohody EU s Tureckem bylo do EU přesídleno 8 834 Syřanů

Počet migrantů přijíždějících na řecké ostrovy se dramaticky snížil. Denně dorazí průměrně 75 lidí – o 97 % méně než  před uzavřením dohody EU s Tureckem

Evropská pohraniční a pobřežní stráž čítá již 1700 osob – Komise však vyzývá členské státy k navýšení podle dohody

Návraty neoprávněně pobývajících migrantů stouply o 160 % oproti první polovině 2016. Navráceno bylo 8 606 osob

juvenes translatores@eu
01/09/2017

Překladatelské oddělení Evropské komise dnes zahajuje již 11. ročník soutěže Juvenes Translatores. Střední školy po celé EU se mohou do soutěže přihlásit od 1. září do 20. října 2017 na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/translatores. Přihlášky online jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Pages