ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/eu-plane-and-suv-congo-humanitarian-aid-mission_csEU plane and SUV in Congo on a humanitarian aid mission

EU plane and SUV in Congo on a humanitarian aid mission ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Otázky a odpovědi · Za účelem řešení bezprostřední zdravotní krize a souvisejících humanitárních potřeb v partnerských zemích EU zajistí partnerským zemím finanční podporu ve výši více než 15,6 miliardy EUR

/czech-republic/file/estonian-police-face-mask-guarding-naval-borders-eu-during-coronavirus-outbreak_csEstonian police with a face mask guarding naval borders of the EU during coronavirus outbreak

Estonian police with a face mask guarding naval borders of the EU during coronavirus outbreak ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes vyzvala členské státy Schengenu a státy přidružené k Schengenské úmluvě, aby prodloužily dočasné omezení jiných než nezbytně nutných cest do EU do 15. května.

/czech-republic/file/it-and-ethernet-network-cabling_csIT and ethernet network cabling

IT and ethernet network cabling ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes doporučila kroky a opatření pro vytvoření jednotného přístupu EU k používání mobilních aplikací a dat z mobilních telefonů v boji proti pandemii koronaviru. 

/czech-republic/file/various-kinds-pills-and-medicine_csVarious kinds of pills and medicine

Various kinds of pills and medicine

Komise dnes vyzvala členské státy, aby zajistily, že Evropané budou mít během pandemie COVID-19 přístup k základním lékům. Pandemie poukázala na významné problémy při zajišťování dodávek potřebných kritických léků a také na dopad, jaký může mít tato nákaza na dodavatelské řetězce léčivých přípravků v EU.

/czech-republic/file/romanian-doctor-face-mask-eu-team-doctors-dispatched-help-fight-against-coronavirus-italy_csRomanian doctor with a face mask from the EU team of doctors dispatched to help with fight against coronavirus in Italy

Romanian doctor with a face mask from the EU team of doctors dispatched to help with fight against coronavirus in Italy ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie je do italského Milána a Bergama v těchto chvílích vypravován tým evropských lékařů a zdravotních sester z Rumunska a Norska, aby italským zdravotníkům na místě pomáhali v boji proti koronaviru.

/czech-republic/file/money5eurojpg-1_csmoney_5_euro.jpg

peníze©EU
©EU

Evropská komise uvolnila jednu miliardu eur z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), která bude sloužit jako záruka pro Evropský investiční fond (EIF), součást skupiny Evropské investiční banky.

/czech-republic/file/cargo-plane_csCargo plane

Cargo plane

Na pomoc v boji proti koronaviru dnes Komise rozhodla o schválení žádostí členských států a Spojeného království o dočasné upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí.

/czech-republic/file/health-workers-going-through-corridor-fight-coronavirus_csHealth workers going through a corridor to fight coronavirus

Health workers going through a corridor to fight coronavirus

Koronavirová pandemie způsobuje nebývalý a stále větší tlak na zdravotnické systémy v celé EU. Komise chce podporovat a podněcovat přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní péče mezi celostátními, regionálními a místními orgány, a proto dnes vydala praktické pokyny pro členské státy.

/czech-republic/file/coronavirus-covid-19-0_csCoronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19

Článek obsahuje rychlé shrnutí · V současné kritické situaci je prvořadým úkolem záchrana životů a podpora živobytí. Komise stále stupňuje svou reakci a nyní navrhuje zřídit nástroj solidarity v hodnotě až 100 miliard eur s názvem SURE.

/czech-republic/file/work-social-rights-building-site-labour_csWork, social rights, building site, labour

Work, social rights, building site, labour ©EC
©EC

Otázky a odpovědi · Nový nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) má ochránit pracovní místa a pracovníky postižené pandemií koronaviru.

Pages