ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

On-line platformy@EU
26/04/2018

Komise předložila nová pravidla pro on-line platformy, které malým podnikům poskytují záchrannou síť v digitální ekonomice.

Účelem nových pravidel je vytvořit spravedlivé, transparentní a předvídatelné podnikatelské prostředí pro menší podniky a obchodníky, již využívají on-line platformy.

Z nových pravidel budou mít užitek např. hotely, obchodníci prodávající na internetu, vývojáři aplikací a další obdobné podniky, které využívají internetové vyhledávače, aby na své stránky přilákaly potenciální zákazníky.

datová ekonomika@EU
25/04/2018

Komise předkládá soubor opatření, díky kterým se zvýší dostupnost dat pro potřeby evropského hospodářství.

Navazuje na své předchozí iniciativy zaměřené na podporu volného toku jiných než osobních údajů v rámci jednotného digitálního trhu.

umělá inteligence
25/04/2018

Komise představila soubor opatření, která mají zajistit, aby umělá inteligence v Evropě sloužila ku prospěchu jejích občanů a posilovala v této oblasti konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Navržený přístup je třístupňový: navýšit veřejné a soukromé investice, připravit se na sociálně-ekonomické změny, které s sebou umělá inteligence přinese, a zajistit odpovídající etický a právní rámec.

nová práva pro obchodní společnosti@EU
25/04/2018

Komise navrhla nová pravidla v oblasti práva obchodních společností, aby společnostem usnadnila fúze, rozdělování nebo pohyb v rámci jednotného trhu.

Nová pravidla rovněž zajistí řádnou ochranu práv zaměstnanců a zabrání zneužívání daňového systému.

Budou stimulovat růstový potenciál evropských společností digitalizací postupu zakládání a provozování podniků.

eurobarometr
24/04/2018

Z nového průzkumu vyplývá, že většina Evropanů se domnívá, že život obecně je spravedlivý, ale má pochybnosti, pokud jde o justici, politická rozhodnutí a příjmovou nerovnost.

shutterstock
19/04/2018

V příloze Katolického týdeníku č. 15/2018 se dočtete i o těchto tématech:

 • Kolik Čechů už vyjelo na Erasmus a co jim dal
 • Kde se přihlásit, pokud se chcete zapojit do projektů solidarity v Evropě
 • Jak EU chrání české spotřebitele
 • Machrujte, že víte víc – aneb co všechno EU povolila (ačkoli v médiích bylo něco jiného)
 • Zachráněné kostely díky evropským fondům
 • "EU nelakuji na růžovo" rozhovor s Magdalénou Frouzovou, tiskovou mluvčí ZEK a autorkou knih
 • Jak se rozhoduje v EU
snímek shutterstock
19/04/2018

Zeptejte se Bosňana, říká v rozhovoru Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí ZEK a autorka knih.

 

 

dohoda EU a Japonsko
18/04/2018

JAPONSKO:

 • Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem je nejvýznamnější bilaterální obchodní partnerství, které kdy EU vyjednala
 • Odstraní byrokracii a převážnou většinu cel – firmám v EU ušetří cca 1 mld. eur ročně
 • Poskytne v Japonsku ochranu více než dvěma stovkám tradičních EU regionálních potravin a nápojů
 • EU firmy se tam budou v řadě japonských měst moct ucházet i o veřejné zakázky
 • Japonský trh: 127 milionů spotřebitelů

SINGAPUR:

 • Obchodní a investiční dohody se Singapurem jsou první bilaterální dohody, které EU uzavřela s členem ASEAN
 • Celkový obchod EU/Singapur se zbožím dosahuje 53,3 mld. eur ročně, se službami 44,4 mld.
 • V Singapuru se usadilo přes 10 000 společností z EU
 • Singapur je největší příjemcem evropských investic směřujících do Asie, navíc rychle roste

Po schválení Evropským Parlamentem a Radou by měly dohody vstoupit v platnost před koncem mandátu Komise 2019

bezpečnost EU
17/04/2018

Hlavní body navrhované směrnice:

 • Průkazy totožnosti občanů EU (starších 12 let) a pobytových karet jejich rodinných příslušníků ze zemí mimo EU mají obsahovat biometrické údaje (otisky prstů, zobrazení obličeje)

 • To má omezit jejich padělání a možnost jejich využití teroristy při vstupu na území EU

 • Dnes má odhadem 80 milionů Evropanů průkazy bez biometrických údajů (nejsou strojově čitelné)

 • Donucovací orgány mají mít při vyšetřování závažné trestné činnosti přímý přístup k informacím o bankovních účtech

 • Zpřísní se pravidla o prekurzorech výbušnin (při mnoha útocích v EU použili teroristé po domácku vyrobené výbušniny) – např. zařazení nových chemických látek na seznam zakázaných

 • Zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány a finančními zpravodajskými jednotkami

Soutěž DE @ZEK
17/04/2018

Zapojte se do soutěže na našem Facebooku o příležitost se setkat se skupinou Mirai a další hodnotné ceny!

Letošní Den Evropy se ponese v rytmu zábavy i populárních českých kapel! Abychom se ale naladili už teď, vyhlašujeme online SOUTĚŽ! Jdete do toho? Pak pokračujte ve čtení ...

Pages