ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

pracovní skupina pro subsidiaritu@EU
10/07/2018
  • Pracovní skupina "Dělat méně, zato efektivněji" předložila svou finální zprávu
  • Navrhuje v ní nové pracovní metody při tvorbě politik EU
  • Doporučuje např. dát silnější hlas místním, regionálním a vnitrostátním orgánům při vytváření legislativy EU (tzv. "aktivní subsidiarita")
  • Chce, aby národní parlamenty měly 12 týdnů na vyjádření stanovisek k legislativním návrhům EU (namísto současných osmi)
  • Rakouské předsednictví EU uspořádá v listopadu konferenci o subsidiaritě v Bregenzu
celní unie 50 let@EU
09/07/2018

* Levnější nakupování v EU slaví 50 let * 45,6 milionu eur pomůže Španělsku a Řecku s řešením migrace * Europarlament schválil posílení kontroly hranic EU * Nezávislost polského Nejvyššího soudu je podle Komise v ohrožení *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Logo rakouského předsednictví @EU2018AT
02/07/2018

Od 1. července 2018 převzalo předsednictví v Radě EU Rakousko. V programu předsednictví se klade důraz na otázky týkající se azylu a migrace, na ochranu vnějších hranic, boj proti radikalizaci, terorismu a organizované trestné činnosti, na digitální bezpečnost a ochranu evropských hodnot.

Internetové stránky rakouského předsednictví naleznete zde.

Pracovní program rakouského předsednictví naleznete zde.

50 let celní unie @EU
01/07/2018

Celní unie EU, jeden z největších úspěchů Evropské unie, slaví 1. července 2018 již 50. výročí. Celní unie ochraňuje hranice EU a chrání občany před zakázaným a nebezpečným zbožím, jako jsou zbraně a drogy. Usnadňuje také stále větší podíl celosvětového obchodu: v roce 2017 prošlo přes celnice EU 16 % světového obchodu.

Nová spotřebitelská práva pro turisty @EU
29/06/2018

Od neděle 1. července získají turisté, kteří si zakoupili zájezd, větší spotřebitelská práva. Nová právní úprava bude mít pro zákazníky tento přínos:

  • Jasnější informování turistů
  • Vrácení peněz a návrat domů v případě platební neschopnosti
  • Jasnější pravidla právní odpovědnosti
  • Větší práva v případě zrušení cesty
  • Ubytování, není-li možné zajistit návrat cestujícího a další
Cestovatelky s mapou @EU
28/06/2018

Z více než 100 000 žádostí, jež Evropská komise obdržela, bylo vybráno 15 000 čerstvě plnoletých. Ti získají celoevropskou vlakovou jízdenku a toto léto procestují Evropu křížem krážem. Na podzim tohoto roku proběhne druhé kolo, v němž se rozdělí až 10 000 dalších jízdenek. Evropská komise hodlá tuto iniciativu rozvinout a stane se součástí programu Erasmus.

Migrace @EU
25/06/2018

* Situace v migraci před Evropskou radou * EU se dohodla na nových pravidlech pro energetickou účinnost * EU zavedla cla na americké produkty z hliníku a oceli * EU odstartovala jednání o ambiciózní obchodní dohodě s Austrálií a Novým Zélandem *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Online shopping @Lot 3
25/06/2018

Evropská komise a čtyři hlavní internetoví obchodníci, Alibaba (AliExpress), Amazon, E-Bay a Rakuten France, podepsali závazek v oblasti bezpečnosti výrobků. Prodejci se zavázali, že budou rychleji odstraňovat nebezpečné výrobky prodávané prostřednictvím jejich internetových obchodů.

Flag of new zealand @wikipedia
21/06/2018

EU a Nový Zélank oficiálně zahájili jednání o komplexní a ambiciózní obchodní dohodě. Cílem těchto jednání je odstranit překážky obchodu se zbožím a službami a také stanovit obchodní pravidla, díky nimž bude obchod snazší a udržitelnější.

USA-EU @Lot 3
20/06/2018

Evropská komise 20. června přijala nařízení, kterým se zavádějí vyrovnávací opatření EU v reakci na americká cla uvalená na ocel a hliník. Tato opatření se vztahují na seznam produktů v hodnotě 2,8 miliardy eur a nabyla účinku v pátek 22. června.

Pages