ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

pás vydávající elektrické šoky@EU
07/09/2017

Cílem této iniciativy, která je společným úsilím EU, Argentiny a Mongolska, je ukončit obchodování se zbožím využívaným při výkonu trestu smrti a při mučení.

Iniciativa bude formálně zahájena 18. září během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.

Migrace@EU
06/09/2017

Evropská komise vydala zprávu o výsledcích programu pro migraci:

Relokační mechanismus běží: země EU přes něj přijímají každý měsíc v průměru 2 300 uprchlíků

Celkem jich země EU dosud přijaly 27 695. Proti ČR, Polsku a Maďarsku pokračuje řízení pro nesplnění povinnosti

Právní povinnost přijímat nekončí v září. Rozhodnutí Rady se vztahuje na všechny způsobilé osoby, které dorazí do Řecka nebo Itálie do 26. září 2017 – relokace žadatelů budou tudíž pokračovat

Znovuusídlování uprchlíků z Turecka je úspěšné, celkem jich státy EU přijaly 17 305 z 22 504

V rámci dohody EU s Tureckem bylo do EU přesídleno 8 834 Syřanů

Počet migrantů přijíždějících na řecké ostrovy se dramaticky snížil. Denně dorazí průměrně 75 lidí – o 97 % méně než  před uzavřením dohody EU s Tureckem

Evropská pohraniční a pobřežní stráž čítá již 1700 osob – Komise však vyzývá členské státy k navýšení podle dohody

Návraty neoprávněně pobývajících migrantů stouply o 160 % oproti první polovině 2016. Navráceno bylo 8 606 osob

juvenes translatores@eu
01/09/2017

Překladatelské oddělení Evropské komise dnes zahajuje již 11. ročník soutěže Juvenes Translatores. Střední školy po celé EU se mohou do soutěže přihlásit od 1. září do 20. října 2017 na internetových stránkách: http://ec.europa.eu/translatores. Přihlášky online jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU.

Autooprava ©EC
31/08/2017

Nové zkoušky emisí zajistí spolehlivější výsledky a pomohou obnovit důvěru v deklarované vlastnosti nových automobilů. Tyto zkoušky představují jeden z několika důležitých kroků v úsilí Komise o čistý, udržitelný a konkurenceschopný automobilový průmysl. Souběžně s tím Komise bedlivě sleduje úsilí členských států týkající se znečišťujících vozidel, která jsou již v provozu.

Lidé ©EC
30/08/2017

- V České republice se mezi lety 2011 a 2016 zlepšila situace Romů ve vzdělávání. Zejména výrazně poklesl podíl Romů, kteří končí pouze se základním vzděláním (ze 72 na 57 %). Údaje i pro ČR zde.
- Na druhou stranu se stále nedaří zapojit mladé Romy na trh práce.
- Romové se méně než v minulosti cítí diskriminováni ve školách, v zaměstnání nebo při hledání práce.

Vysavač ©AMI
17/08/2017

Luxování je energeticky drahou záležitostí. Buďme moderní a nekupujme žrouty energie. Když to jde u ledniček a praček, proč ne u vysavačů? Technologický pokrok někdy potřebuje impuls.  

Stáž v EK ©EC
07/08/2017

Od 18. července do 31. srpna 2017 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

Eurobarometr ©EC
03/08/2017

Podle nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr roste důvěra v Evropskou unii. Nyní dosáhla nejvyšší míry od roku 2010 a podpora eura je nejvyšší od roku 2004. Terorismus je poprvé považován za největší z problémů, kterým EU čelí. EU je v celosvětovém měřítku vnímána jako „místo stability v neklidném světě“.

Školní strava ©EC
31/07/2017

Od prvního dne školního roku 2017/2018 bude pokračovat evropská podpora distribuce ovoce, zeleniny a mléka do škol, spojí se ovšem do jednoho projektu. EU tak přispěje českým školám během školního roku 4 mil. EUR na zeleninu a ovoce a necelé 2 mil. EUR na mléko. V rámci speciálních vzdělávacích programů se žáci také naučí, jak je kvalitní výživa důležitá, a zjistit více o výrobě jídla.

NO HEP ©worldhepatitisday.org
27/07/2017

- V současné době trpí v EU přibližně 5,5 milionu lidí hepatitidou C.
- Je nezbytné zajistit více testů a screeningu, lepší informovanost, zejména u zranitelných skupin, včasnou diagnostiku a detekci a odpovídající léčbu.
- Účinná prevence a léčba hepatitidy a související péče by se měly stát běžnou praxí v celé Evropě.

Pages