ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/seatssafetyjpg_csseats_safety.jpg

seats_safety@EC Audiovisual Service
copyright@EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí Komise dnes předkládá akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem s cílem dále posílit technologický náskok Evropy a podpořit její průmyslovou základnu. Akční plán byl vypracován se zřetelem k tomu, že financování EU poprvé nabízí příležitosti k posílení evropských inovací, neboť zkoumá a využívá přelomový potenciál technologií na rozhraní mezi obranným, kosmickým a civilním použitím, jako jsou např. cloud computing, procesory, umělá inteligence či kybernetické a kvantové technologie.

/czech-republic/file/obchodnipolitikajpg_csobchodni_politika.jpg

trade@EC Audiovisual Service
copyright@EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes vymezila svou obchodní strategii pro nadcházející roky. Strategie vychází z koncepce otevřené strategické autonomie. Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou zelené a digitální transformace, jednak nový důraz na posílení multilateralismu a reformu pravidel globálního obchodu tak, aby byla spravedlivá a udržitelná.

/czech-republic/file/vaccinationjpg_csvaccination.jpg

vaccine_Valveva@EC Audiovisual Service
copyright

Evropská komise dnes schválila druhou smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, podle níž se jménem všech členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150 milionů v roce 2021 s možností dokoupení dalších 150 milionů v roce 2022). Nová smlouva rovněž umožňuje darovat vakcíny zemím s nižšími a středními příjmy nebo je přesměrovat do jiných evropských zemí.

/czech-republic/file/wintereconomicforecast2021jpg-0_cswinter_economic_forecast_2021.jpg

Winter economic forecast 2021@EC Audiovisual Service
copyright@EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropa se i nadále potýká s koronavirovou pandemií. Opětovný nárůst případů spolu se vznikem nových, nakažlivějších kmenů koronaviru přinutil mnoho členských států, aby znovu zavedly nebo zpřísnily opatření proti šíření nákazy. Zahájení očkovacích programů v celé EU však současně zavdává důvod k opatrnému optimismu. 

/czech-republic/file/ep-voting-new-commission_csEP voting on the new commission

EP voting on the new commission ©EC AV Service
©EC AV Service

Evropská komise vítá dnešní hlasování v Evropském parlamentu, které potvrdilo politickou dohodu, jíž bylo dosaženo ohledně Nástroje pro oživení a odolnost v prosinci 2020. Jedná se o důležitý krok, který umožní, aby členským státům byly poskytnuty úvěry a granty ve výši 672,5 miliardy eur na podporu reforem a investic.

/czech-republic/file/spolupraceeuajiznihostredomorijpg_csspoluprace_eu_a_jizniho_stredomori.jpg

Southern partnership@EC Audiovisual Service
copyright@EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - V zájmu obnovení a posílení strategického partnerství mezi Evropskou unií a jejími partnery v jižním sousedství dnes Evropská komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijali společné sdělení, v němž předkládají ambiciózní a inovativní novou agendu pro Středomoří.

 

/czech-republic/file/eu-cancer-plan_csEU Cancer Plan

EU Cancer Plan ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes v předvečer Světového dne boje proti rakovině představuje Evropský plán boje proti rakovině, který je hlavní prioritou Komise von der Leyenové v oblasti zdraví a klíčovým pilířem silné evropské zdravotní unie. Plán boje proti rakovině, jehož výchozím bodem jsou nové technologie, výzkum a inovace, nastiňuje nový přístup EU k prevenci rakoviny, její léčbě a související péči. 

/czech-republic/file/podpisdokumentypng-0_cspodpis_dokumenty.png

podpis dokumenty @EU
@EU

Po další žádosti Evropské komise ze dne 27. ledna 2021 souhlasila farmaceutická společnost AstraZeneca se zveřejněním upravené smlouvy, kterou obě strany podepsaly dne 27. srpna 2020.

/czech-republic/file/euro-coins-0_csEuro coins

Euro coins ©EC AV Service
©EC AV Service

Evropská komise se rozhodla prodloužit do 31. prosince 2021 platnost dočasného rámce pro opatření státní podpory, který byl přijat 19. března 2020 s cílem podpořit hospodářství v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. Zároveň se rozhodla rozšířit jeho působnost: zvyšuje stanovené stropy podpory a umožňuje převádění některých vratných nástrojů na přímé granty až do konce příštího roku.

/czech-republic/file/elderlypeoplechildjpg_cselderly_people_child.jpg

elderly_people@EC Audiovisual Service
@EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutíEvropská komise dnes představila zelenou knihu, která zahajuje rozsáhlou politickou diskusi o problémech a příležitostech, které Evropě přináší stárnutí společnosti. Zelená kniha ukazuje, jak tento výrazný demografický trend ovlivní naše hospodářství a společnost, a vyzývá veřejnost, aby ve veřejné konzultaci vyjádřila své názory na to, jaká by měla být reakce na tento trend.

Pages