ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/euflagjpg_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © European Communities

Komise dnes přijala svou druhou výroční zprávu o strategickém výhledu nazvanou „Schopnost a svoboda EU jednat“.

Uvedené sdělení je multidisciplinárním, do budoucna zaměřeným pohledem na otevřenou strategickou autonomii EU ve světovém řádu, který je v rostoucí míře multipolární a pod stupňujícím se tlakem.

/czech-republic/file/p051589-709158jpg_csp051589-709158.jpg

Berlaymont s s logem Next generation EU a vlajkami EU ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes přijala nezávisle hodnocený rámec pro zelené dluhopisy, což představuje další krok k emisi dluhopisů v hodnotě zhruba 250 miliard eur, tedy v hodnotě 30 % celkového očekávaného objemu plánovaného pro NextGenerationEU.

Přijatý rámec investorům do těchto dluhopisů zaručuje, že získané prostředky budou přiděleny na ekologické projekty a že Komise bude podávat zprávy o dopadu na životní prostředí.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/koronavirusockovanipng_cskoronavirus_ockovani.png

koronavirus očkovací dávka ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

EU a společnost AstraZeneca dnes dosáhly dohody, která zajistí dodání zbývajících dávek očkovací látky proti COVID-19 členským státům v souladu s podmínkami předběžné dohody o nákupu uzavřené se společností AstraZeneca dne 27. srpna 2020.

Dohoda rovněž ukončí probíhající soudní řízení před bruselským soudem.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/juvenes-translatores-registration_csJuvenes Translatores Registration

Juvenes Translatores Registration ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Střední školy z celé EU se nyní mohou hlásit do každoroční překladatelské soutěže Juvenes Translatores vyhlašované Evropskou komisí.

Od 2. září 12:00 hodin se školy mohou registrovat on-line. Jejich studenti pak budou moci soutěžit se svými vrstevníky z jiných evropských zemí. Texty, s nimiž budou mladí překladatelé letos pracovat, budou mít společné téma „Vyrazme na cestu – k ekologičtější budoucnosti“

Kategorie: Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/vlakjpg-0_csvlak.jpg

Vlak ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Connecting Europe Express“, speciální vlak vypravený v rámci Evropského roku železnice 2021, vyjede 2. září z lisabonského nádraží. Během své pětitýdenní cesty zastaví ve více než stovce měst a do Paříže, která je cílovou stanicí, dorazí 7. října. Vyjede z Lisabonu, cestu ukončí v Paříži a významnou zastávku bude mít v Lublani – propojí tak portugalské, slovinské a francouzské předsednictví Rady EU.

Kategorie: Doprava a cestování

/czech-republic/file/coronanaplastijpg_cscorona_naplasti.jpg

Náplasti s vlajkou EU na rameni mladých lidí po očkování ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

EU dnes dosáhla zásadního milníku, kdy je 70 % dospělé populace plně naočkováno. Kompletní vakcinaci má nyní za sebou již celkem více než 256 milionů dospělých v EU.

Již před sedmi týdny byl v předstihu splněn cíl Komise v oblasti dodávek, a to poskytnout do konce července členským státům dostatek dávek očkovacích látek, aby bylo možné plně naočkovat 70 % dospělé populace EU.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/czech-flag-and-eu-flag_csCzech flag and EU flag

Czech flag and EU flag ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu mapu Česka k poskytování regionální podpory v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

Mapa regionální podpory pro ČR je první, kterou Komise schválila v rámci revidovaných pokynů k regionální podpoře.

Kategorie: Regiony a místní rozvoj

/czech-republic/file/scientist-working-coronavirus-vaccine_csScientist working on a coronavirus vaccine

Scientist working on a coronavirus vaccine ©EC AV Service
©EC AV Service

Na podporu a umožnění naléhavého výzkumu koronaviru a jeho variant zařadila Komise do užšího výběru 11 nových projektů v hodnotě 120 milionů eur z největšího evropského programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027).

Toto financování je součástí široké řady opatření v oblasti výzkumu a inovací přijatých s cílem bojovat proti koronaviru a přispívá k celkové činnosti Komise zaměřené na prevenci, zmírňování a reakci na dopady viru a jeho variant v souladu s novým evropským plánem připravenosti biologické obrany nazvaným Inkubátor HERA.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/koronavirusockovanipng_cskoronavirus_ockovani.png

koronavirus očkovací dávka ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Zajistit přístup k bezpečným a cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19 po celém světě, a zejména v zemích s nízkými a středními příjmy, je pro Evropskou unii prioritou.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/spravedlnostjpg-2_csspravedlnost.jpg

Spravedlnost @EU
@EU

Komise zveřejnila druhou celounijní zprávu o právním státu spolu se sdělením zaměřeným na situaci v EU jako celku a kapitolami věnovanými jednotlivým členským státům. Kapitola o stavu právního státu v Česku zde.

Zpráva z roku 2021 se zabývá novým vývojem od minulého září, prohlubuje posouzení problémů uvedených v minulé zprávě a zohledňuje dopad pandemie COVID-19.

Kategorie: Spravedlnost a práva občanů

Pages