ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/covid-19measuresjpg_cscovid-19_measures.jpg

covid-19_measures@EC Audiovisual Service
EC Audiovisual Service

Dva dny před zasedáním vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na krizi COVID-19 vytyčila Komise řadu opatření potřebných k zintenzivnění boje proti pandemii. Ve sdělení, které bylo dnes přijato, vyzývá členské státy EU, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. 

/czech-republic/file/bauhausjpg_csbauhaus.jpg

New European Bauhaus@EC Audiovisual Service
copyright

Článek obsahuje stručné shrnutí Komise dnes zahájila fázi návrhu evropské iniciativy „nový evropský Bauhaus“, kterou předsedkyně Ursula von der Leyenová oznámila ve svém projevu o stavu Unie v roce 2020. Nový evropský Bauhaus je environmentální, hospodářský a kulturní projekt, který se v rámci dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu zaměřuje na propojení designu, udržitelnosti, přístupnosti, dostupnosti a investic. 

 

/czech-republic/file/vaccinationjpg_csvaccination.jpg

vaccine_Valveva@EC Audiovisual Service
copyright

Evropská komise dnes uzavřela předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti COVID-19. Plánovaná smlouva se společností Valneva by všem členským státům EU umožnila nakoupit celkem 30 milionů dávek s možností dokoupení dalších až 30 milionů dávek.

/czech-republic/file/vaccinebiontechjpg-0_csvaccine_biontech.jpg

Vaccine_BioNTECH
copyright

Evropská komise dnes navrhla členským státům EU, že nakoupí dalších 200 milionů dávek očkovací látky proti COVID-19 vyráběné společnostmi BioNTech a Pfizer s možností dokoupení dalších 100 milionů dávek.

/czech-republic/file/innovationcounciljpg_csinnovation_council.jpg

Innovation_Council
copyright

Komise dnes oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím fondu Evropské rady pro inovace (ERI). 42 vysoce inovativních začínajících podniků a malých a středních podniků společně obdrží kapitálové financování ve výši přibližně 178 milionů EUR na rozvoj a rozšíření průlomových inovací v oblasti zdraví, oběhového hospodářství, vyspělé výroby a dalších oblastí. 

/czech-republic/file/countryside-nature_csCountryside nature

Countryside nature

Komise dnes přijala odůvodněné stanovisko v řízení, které zahájilo Česko vůči Polsku podle článku 259 Smlouvy o fungování Evropské unie. Česko tvrdí, že Polsko porušilo právo Evropské unie některými opatřeními přijatými v rámci řízení o prodloužení koncese na těžbu v hnědouhelném dole Turów do roku 2026.

/czech-republic/file/renewable-energy-wind-turbine_csRenewable energy (wind turbine)

Renewable energy (wind turbine) ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes přijala návrh na revizi pravidel EU pro transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E). Chce tím lépe podpořit modernizaci evropské přeshraniční energetické infrastruktury a dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu.

/czech-republic/file/digital-marketing-14334271920jpg_csdigital-marketing-1433427_1920.jpg

Data @Pixabay
@Pixabay

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes navrhla ambiciózní reformu digitálního prostoru – komplexní soubor nových pravidel pro všechny digitální služby, včetně sociálních médií, internetových tržišť a dalších on-line platforem, které působí v Evropské unii: akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích.

/czech-republic/file/green-deal-0_csGreen Deal

Green Deal ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes navrhuje modernizaci právního předpisu EU o bateriích, a představuje tak první z iniciativ oznámených v novém Akčním plánu pro oběhové hospodářství.

/czech-republic/file/security-union_csSecurity Union

Security Union ©EC AV Service
©EC AV Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předkládá novou protiteroristickou agendu, která pomůže Evropské unii zintenzivnit boj proti terorismu a násilnému extremismu a zvýší její odolnost vůči ohrožení terorismem.

Pages