ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/eurolupajpg-3_cseuro_lupa.jpg

euro @EU
@EU

Komise hodnotí stav boje proti praní peněz a financování terorismu v EU. Vyzývá k plnému provedení směrnic. Upozorňuje, že přísná pravidla neuplatňují všechny státy a banky stejně. Je potřeba rychle řešit řadu strukturálních nedostatků – ty přetrvávají zejména pokud jde o anonymní produkty, identifikaci skutečných vlastníků či nové neregulované výrobky jako např. virtuální aktiva. Nové sdělení a čtyři reporty budou podkladem pokladem pro budoucí diskuzi o dalších krocích v této oblasti.

/czech-republic/file/deciduous-forest-33420131280jpg_csdeciduous-forest-3342013_1280.jpg

les @pixabay
@pixabay

V letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což odpovídá úbytku plochy o rozloze přibližně 800 fotbalových hřišť každou hodinu. Hlavní příčinou odlesňování je poptávka po potravinách, krmivech, biopalivech, dřevu a dalších komoditách.

/czech-republic/file/5gpixabayjpg_cs5g_pixabay.jpg

5G @pixabay
@pixabay

Členské státy zaslaly Komisi vnitrostátní posouzení rizik ve vztahu k bezpečnosti sítí 5G. Podávají přehledné informace o hlavních hrozbách a aktérech ovlivňujících sítě 5G, o stupni citlivosti komponentů a funkcí sítí 5G a dalších aktiv a o různých slabinách, včetně slabin technické a jiné povahy, např. těch, které mohou vzniknout v dodavatelském řetězci 5G.

/czech-republic/file/gaveljpeg-0_csgavel.jpeg

kladivko @pixabay
@pixabay

Polské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly nezbytná opatření, a dosáhly tak souladu s odůvodněným stanoviskem. Jestliže Polsko nepřijme příslušná opatření, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

/czech-republic/file/clausejpg-4_csclause.jpg

paragraph @pixabay
@pixabay

Komise představila konkrétní iniciativy seskupené do tří pilířů: prosazování kultury právního státu, prevence vzniku problémů v oblasti právního státu a účinná reakce na porušování zásad právního státu. Evropská komise při tom hraje jako strážkyně Smluv mimořádnou úlohu. Všechny instituce Unie a členské státy však nesou odpovědnost za to, aby bylo dodržování zásad právního státu jako základní hodnoty Unie zajištěno.

/czech-republic/file/airbnb-23847371280jpg-0_csairbnb-2384737_1280.jpg

airbnb @pixabay
@pixabay

Společnost Airbnb reagovala na všechny požadavky Evropské komise a vnitrostátních úřadů. Klienti se dočkají těchto hlavních změn: při vyhledávání ubytování uvidí už celkovou cenu včetně všech poplatků a odvodů, je jasně rozlišeno, jestli ubytování poskytuje soukromý nebo profesionální hostitel a na webových stránkách je snadno dosupný odkaz na platformu pro řešení sporů. 

/czech-republic/file/technology-7921771280jpg_cstechnology-792177_1280.jpg

technologie @Pixabay
@Pixabay

EIT v současné době podporuje osm znalostních a inovačních společenství, která sdružují společnosti, univerzity a výzkumná střediska do přeshraničních partnerství. Účelem navrhovaného strategického programu inovací na období 2021–2027 je dosáhnout zvýšení regionálního dopadu znalostních a inovačních společenství, posílení inovační kapacity vysokoškolského vzdělávání a zřízení nových znalostních a inovačních společenství.

/czech-republic/file/efannouncementsocialmedia-01png-0_csef_announcement_social_media-01.png

Letni hospodarska prognoza @EU
@EU

Letos se očekává v eurozóně růst HDP 1,2 % (stejně jako v jarní prognóze), v roce 2020 pak 1,4 % (sníženo z 1,5 % oproti jaru). Rok 2019 bude pro evropskou ekonomiku již sedmým rokem růstu v řadě. Růst v eurozóně byl v 1. čtvrtletí silnější než se čekalo. Přispěly k tomu faktory jako: mírné zimní období, oživení prodeje aut, fiskální opatření zvyšující příjem domácností. Krátkodobý výhled však kalí napětí v obchodních vztazích a politická nejistota.

/czech-republic/file/workpng-0_cswork.png

práce @EU
@EU

Přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství se zvýší počet pracovních míst a změní se struktura trhu práce, rozdělení pracovních míst a potřebné dovednosti. Nad rámec již očekávaných 12 milionů nových pracovních míst by mělo na základě tohoto přechodu do roku 2030 v EU vzniknout dalších 1,2 milionu pracovních míst. 

/czech-republic/file/clausejpg-3_csclause.jpg

paragraf @Pixabay
copyright

Výroční zpráva za rok 2018 zaznamenává mírný nárůst (o 0,8 %) otevřených případů nesplnění povinnosti ve srovnání s předchozím rokem (1 571 oproti 1 559 případům). Hlavními dotčenými oblastmi politiky byly mimo jiné životní prostředí, mobilita a doprava, vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Pokaždé, když právní předpisy EU nejsou správně uplatňovány, přicházejí občané a podniky o práva a výhody, jež jim z těchto předpisů plynou.

Pages