ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

bezpečnostní unie@EU
18/10/2017

Terorismus a organizovaný zločin nezná hranic. Aby bezpečnostní složky zemí EU mohly spolu lépe těmto hrozbám čelit, navrhuje dnes Komise následující kroky:

 • Akční plán pro lepší kontrolu veřejných prostranství jako např. letiště, nákupní střediska, koncertní haly apod.
 • Uvolní na něj přes 118 milionů eur, které členské země EU mohou čerpat prostřednictvím programů jako Fond pro vnitřní bezpečnost
 • Doporučení, jak zamezit přístupu teroristů k látkám používaným ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin
 • Zamezit přístupu teroristů k finančním prostředkům v jiných státech EU
 • Akční plán ke zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika
 • Návrhy na dohody o spolupráci v boji s terorismem mezi Europolem a zeměmi jako Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Maroko a Turecko
spotřebitelský summit©EU
16/10/2017

* Komisařka Jourová navrhla zemím V4 řešení problému dvojí kvality potravin * Komise chce dokončení bankovní unie a posílení evropských bank * EU odstartovala diskusi o finančních prostředcích po roce 2020 * Ministři zemí EU posvětili vznik Úřadu evropského veřejného žalobce *

 

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

EU justice@EU
12/10/2017

Společné prohlášení komisaře Günthera H. Oettingera a komisařky Věry Jourové k dohodě Rady zřídit Úřad evropského veřejného žalobce

 • Jsme velice rádi, že dnes Rada dosáhla shody ohledně zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Díky zapojení 20 členských zemí EU budeme mít silný, nezávislý úřad, s jehož pomocí budeme moci účinně bojovat proti nadnárodní trestné činnosti poškozující rozpočet EU a proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH.
 • Na základě dohody Rady budeme nyní usilovat o to, aby byl Úřad evropského veřejného žalobce plně funkční do začátku roku 2020. Úřadu zabezpečíme nezbytné zdroje, aby se výsledky jeho činnosti dostavily co nejrychleji.
Bankovní unie@EU
11/10/2017
 • Komise ukazuje, že již existující prvky bankovní unie fungují dobře
 • Stanovuje cestu k dosažení dohody v jejích zatím chybějících prvcích
 • Vyzvala zejména k dohodě na vytvoření evropského systému pojištění vkladů: navrhla pozvolnější zavedení oproti návrhu z r. 2015
 • Také např. nastínila kroky k rychlému vytvoření společné fiskální pojistky
peníze@EU
09/10/2017

* EU čeká největší reforma pravidel DPH za poslední čtvrt století * Úřad evropského veřejného žalobce dostal od europoslanců zelenou * Učňovská příprava má víc odpovídat potřebám trhu – podpoří to nová iniciativa Komise * Komise žaluje Česko a Lucembursko kvůli volnému pohybu pracovníků *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

zpráva o kohezní politice@EU
09/10/2017
 • Zpráva hodnotí, v jaké kondici jsou regiony EU po hospodářské krizi
 • Impulz k diskuzi o finančních prostředcích EU po 2020 – má se např. soustředit jen na méně rozvinuté regiony?
 • Ve všech regionech EU představovala v posledních dvou desetiletích hlavní zdroj investičních prostředků
 • Ekonomická situace regionů se zlepšuje, ale ne stejným tempem
 • Některé regiony se vylidňují, zatímco některá města čelí přílivu nově příchozích
 • Jiné nesou náklady globalizace, aniž by z ní měly jakékoli výhody
 • Řada regionů, jejichž bohatství se přibližuje průměru EU, zůstává uvězněna v tzv. pasti středního příjmu
 • Je třeba víc investic do inovací, digitalizace a dekarbonizace
 • Začátkem 2018 proběhne veřejná konzultace o budoucnosti kohezní politiky
rozpočet@EU
09/10/2017

Dne 6. října 2017 se v Evropském domě uskutečnila debata na téma Budoucnost rozpočtu EU. Diskuze se zástupci institucí EU, soukromého sektoru i široké veřejnosti se odvíjela od těchto témat:

 • Změní se systém přispívání členských států do společného rozpočtu?
 • Na jaké priority by se měl budoucí rozpočet EU zaměřit?
 • Jak zefektivnit výdaje z unijních zdrojů?

 

Peníze ©EU
07/10/2017

Také tento rok na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí Zastoupení EK v ČR projekt InvestEU a Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který podnikům přináší nedotační formu financování - úvěry a bankovní garance. V České republice zatím chybí velké investičn projekty dosahující hodnoty 25-50 mil.eur. Malým a středním podnikům se daří úvěrů a garancí Evropské investiční banky využívat.

úřad evropského veřejného žalobce@EP
05/10/2017

Vítáme dnešní hlasování, kterým Evropský parlament schválil vytvoření Úřadu evropského veřejného žalobce. Tento historický krok se rozhodla schválit velká většina poslanců Evropského parlamentu.

učňovská příprava@EU
05/10/2017

• Má více odpovídat potřebám trhu práce a učně lépe připravit na profesní dráhu

• Komise navrhuje 14 kritérií, jak toho dosáhnout, např. profesní poradenství

• Podporuje učně i jinak – např. ErasmusPro má v období 2018-2020 podpořit 50 000 učňů ve firmách v zahraničí

• V EU je kolem 3,7 milionu učňů a hned po ukončení oboru jich najdou práci asi 2/3

Pages