ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Platba kartou ©EU
13/01/2018

Od soboty 13. ledna 2018 vstupují v platnost nová pravidla, díky kterým budou elektronické platby za výrobky a služby v obchodech a online levnější, jednodušší a bezpečnější.

Superpocitac ©EU
11/01/2018
 • Komise chce investovat miliardu EUR do tzv. superpočítačů
 • EU zde zaostává za konkurencí – z desítky nejlepších superpočítačů na světě nemá ani jeden
 • Superpočítače dokáží zpracovávat obrovské objemy dat, jsou nutné např. ve zdravotnictví, bezpečnosti nebo energetice
 • Evropský průmysl i věda data stále častěji zpracovávají mimo EU, protože místní kapacita nestačí
 • Komise navrhuje přispět teď ke společnému podniku EuroHPC 486 mil. EUR, a v příštím rozpočtovém období podobnou částkou
 • Infrastruktura EuroHPC zjednoduší evropskému průmyslu a malým a středním podnikům přístup k superpočítačům
Evropské město kulury 2018 ©EU
09/01/2018

Titul Evropské hlavní město kultury tento rok získala dvě města, a to hlavní město Malty Valletta a nizozemské město Leeuwarden. Ta se tak stanou po celý rok dějištěm řady projektů, bude zde probíhat bohatý kulturní program a představí Evropě svůj kulturní život a jeho rozvoj.

Bulharské předsednictví ©EU
08/01/2018

* Bulharsko převzalo předsednictví v Radě EU * EU do léta vytipuje oblasti, kde by mohly více rozhodovat samotné státy * Nové potraviny budou v Evropě dostupnější *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Internship ©EU
05/01/2018

Od 4. do 31. ledna 2018 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Priority 2018 ©EU
04/01/2018

Předsevzetí EU do nového roku: jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. To jsou hlavní cíle společného prohlášení k legislativním prioritám EU, na kterém se shodly Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU. Prohlášení obsahuje 7 prioritních oblastí a 31 nových legislativních návrhů, které předložila Komise a které Parlament a Rada projednají přednostně, aby u nich bylo možné do voleb do EP v roce 2019 dosáhnout přijetí nebo podstatného pokroku.

bulharské předsednictví©EU
03/01/2018

Od 1. ledna 2018 poprvé v historii převzalo předsednictví v Radě EU Bulharsko.

Bulharské předsednictví si pro nadcházejících šest měsíců zvolilo čtyři prioritní oblasti.

Těmi jsou budoucnost Evropy a mladých lidí, západní Balkán, bezpečnost a stabilita a digitální ekonomika.

Internetové stránky bulharského předsednictví naleznete zde.

Pracovní program bulharského předsednictví naleznete zde.

Logo ZEK ©EU
20/12/2017

Vedení Zastoupení Evropské komise v ČR se od 1. února 2018 ujme Dana Kovaříková, která byla dnes jmenována Evropskou komisí.

Banka ©EU
20/12/2017
 • Komise navrhuje nová pravidla pro investiční společnosti
 • Zjednoduší život těm menším a zavede přísnější dohled nad těmi většími
  • Na systémové investiční podniky s činností bankovní povahy s aktivitami přes 30 mld. EUR se bude vztahovat stejné zacházení jako na banky a jejich činnost bude (v zemích eurozóny) podléhat dohledu Evropské centrální banky.
  • Nesystémové investiční podniky dělí nová pravidla do 2 skupin: pro ty nejmenší a nejméně rizikové se zjednoduší kapitálové požadavky. Pro ty větší se má zavést nový způsob měření rizik založený na jejich obchodních modelech.
 • Kapitálové trhy využívání nejen služeb bank, ale právě také několika tisíc malých i velkých investičních podniků. Ty poskytují klientům poradenství, likviditu, spravují aktiva či jim pomáhají využívat kapitálových trhů. Mají tak zásadní význam pro jejich řádné fungování.
Brexit ©EU
20/12/2017

Evropská komise Radě zaslala doporučení, aby zahájila jednání o další fázi spořádaného vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Případná přechodná opatření obsahují zejména tyto body:

 • Nemělo by docházet k účelovému výběru některých výhod
 • Uplatňovány budou i veškeré stávající nástroje a struktury Unie týkající se regulace, rozpočtu, dohledu, justice a vymáhání.
 • Počínaje 30. březnem 2019 bude Spojené království třetí zemí.
 • Přechodné období by mělo skončit nejpozději 31. prosince 2020.

Pages