ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Evropský semestr @EU
21/11/2018
  • Komise vydala stanoviska k rozpočtům eurozóny. S Itálií navrhuje zahájit řízení o nadměrném deficitu – poprvé v historii jako "prevenci" a ne až "ex-post".
  • Vydala i Roční analýzu růstu na 2019: Ekonomika EU zažívá zlaté časy a Komise vyzývá členské státy, aby toho využily k vytváření rezerv a snížení dluhů.
  • V EU je historicky nejvyšší zaměstnanost. Za Junckerovy komise vzniklo 12 mil. pracovních míst.
  • ČR: česká ekonomika je zatím bez zásadních makroekonomických nerovnovah. Určitým rizikem je rychlý růst cen nemovitostí a snižování konkurenceschopnosti.
Penzisté @Lot3
19/11/2018

* Co konkrétního má z EU Vaše babička? Jak EU ovlivňuje naše životy? Odpovídá nový web * Evropané užívají méně antibiotik - i tak ale často zbytečně * Londýn a Brusel se dohodly na návrhu smlouvy o brexitu * Bulharsku se reformovat daří, Rumunsku však nikoli * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Bezpečnostní unie @EU
19/11/2018

Posílený Schengenský informační systém bude mj. zahrnovat tyto vylepšené prvky: nové záznamy o pachatelích trestné činnosti a o rozhodnutích o navrácení, větší ostražitost u teroristických trestných činů, posílená ustanovení týkající se pohřešovaných dětí a osob, které potřebují ochranu, vymáhání zákazů vstupu, přísnější pravidla na ochranu údajů, lepší interoperabilitu nebo větší přístup pro agentury EU. 

medicine @EU
15/11/2018

Od roku 2022 bude v EU zakázáno používání antimikrobiálních látek na podporu růstu zvířat a dále preventivní používání antimikrobiálních látek v medikovaném krmivu a ve skupinách zvířat. Kromě toho země, jež nejsou členy EU, budou muset při vývozu do EU dodržovat zákaz antimikrobiálních látek na podporu růstu, jakož i omezení používání antimikrobiálních látek určených pro humánní použití.

euro lupa @EU
12/11/2018

* Podzimní hospodářská prognóza 2018: Českou ekonomiku čeká růst, ale pomalejší * Bezplatná WiFi na veřejných prostranstvích. Podporu dostane až 80000 obcí * Endokrinní disruptory: strategie pro budoucnost ochrání občany EU a životní prostředí * Evropská občanská iniciativa: Označujme potraviny jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

eura @EU
08/11/2018

Hospodářský růst v ČR podle podzimní prognózy Evropske komise letos zpomalí na 3 % a i v dalších letech by se měl postupně snižovat na 2,6 % v roce 2020. Veřejné finance zůstanou nadále v kladných číslech. Přebytek by se měl snížit z 1,4 % HDP v letošním roce na 0,7 % HDP v roce 2020. Veřejný dluh by tak měl postupně klesnout až na 31,2 % HDP v roce 2020. 

Zkumavky @EU
07/11/2018

Endokrinní disruptory narušují činnost hormonálního sytému a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Komise proto přijala sdělení, v němž potvrzuje svůj závazek chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Komise společně se členskými státy pracovala například na kritériích identifikace endokrinních disruptorů v oblastech pesticidů a biocidů.

Nákupní košík @Lot3
07/11/2018

Evropská komise se rozhodla zaregistrovat novou evropskou občanskou iniciativu „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“. Tato iniciativa usiluje o to, aby u všech potravinářských výrobků byla povinná grafická označení, jež by uváděla, zda se jedná o nevegetariánské, vegetariánské nebo veganské výrobky. 

Fistheries @Lot3
07/11/2018

V EU lze pozorovat výrazný pokrok v oblasti udržitelného rybolovu: Nyní se na úrovni maximálního udržitelného výnosu (MSY) loví 53 populací ryb ve srovnání s pouhými 5 v roce 2009 a 44 v roce 2017. Nový návrh se týká práv pro 89 populací v Atlantském oceánu a Severním moři. Dále bude také v zájmu ukončení nehospodárných praktik výmětů od 1. ledna 2019 platit povinnost vykládky v plném rozsahu pro všechna rybářská loďstva EU. 

Odborné vzdělávání @EU
05/11/2018

* Začíná třetí Týden odborného vzdělávání v EU * EU přispěje 300 milionů eur na čisté a bezpečné oceány * V EU začala platit nová pravidla pro bankovní poplatky * Ochrana osobních údajů a fake news. Komisařka Jourová debatovala s občany v Brně a Liberci * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Pages