ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Evropská rada©EU
18/12/2017

* Summit EU posunul jednání o brexitu do druhé fáze * Díky evropským fondům se podařilo do ekonomiky EU investovat 278 miliard eur * Rozhodování o pesticidech bude transparentnější, Komise tak odpovídá na obavy z glyfosátu *  Komise posiluje bezpečnost EU. Navrhuje propojit informační systémy členských zemí *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Euro lupa ©EU
13/12/2017
 • Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o stavu čerpání prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů
 • V prvních dvou letech podporu obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 000 nových pracovních míst
 • V České republice se čerpání fondů EU rovněž zrychlilo
 • Na konkrétní projekty bylo ke konci října vyčleněno přes 200 mld. korun, tedy 39 % z celkové částky pro sedmileté období
 • To řadí ČR na 21. místo v rámci EU28
zemědělství ©EU
12/12/2017
 • Evropská komise prodloužila povolení používat glyfosát na dalších pět let
 • Víc než 6000 stran vědeckých posouzení neprokázaly, že glyfosát pokud používaný správně, by způsoboval rakovinu
 • Členské státy EU včetně ČR daly prodloužení souhlas na jednání 27/11/2017
 • Je nyní na jednotlivých zemích EU, aby prověřily a povolily konkrétní glyfosátové výrobky na svém trhu
 • Na jaře 2018 představí Komise návrh právního předpisu, který vnese větší transparentnost do rozhodování o pesticidech
 • Návrhy jsou odpovědí Evropské komise na tzv. evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo přes milion Evropanů
 • Evropská komise se dlouhodobě snaží snížit dopad pesticidů a podporovat dostupnost nízkorizikových nebo nechemických látek - od roku 2009 jich bylo povoleno dvojnásobek
Security Union ©EU
12/12/2017
 • Evropská komise navrhla propojení informačních systémů EU pro bezpečnost a správu hranic
 • Vznikne jeden evropský vyhledávací portál, který policii a pohraniční stráži umožní vyhledávat simultánně v několika databázích (místo dosavadního zdlouhavého procházení mnoha různě fungujících databází)
 • Sdílená služba porovnávající biometrické údaje pomůže potírat podvody s identitami
 • Společná schránka bude obsahovat biografické a biometrické informace, např. jména a data narození občanů bez EU občanství
 • To vše umožní dělat rychlé a efektivní kontroly při zajištění ochrany dat
peníze©EU
11/12/2017

* Nový plán Komise pro eurozónu - bez "Macronova" rozpočtu * Česko, Maďarsko a Polsko čelí žalobě kvůli nepřijímání uprchlíků * Komise vydala "cestovní mapu" – chce tak urychlit dohodu na stabilní migrační politice * Evropský sbor solidarity oslavil své první narozeniny *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Paradis fiscal ©EU
11/12/2017

Reagujeme na glosu v časopisu Euro s názvem „Kde je ráj daňový“.

Přečtěte si, kdo je pod vlivem alkoholu a „méně legálního matroše“ – autor glosy v časopise EURO! Aneb „Na pravou míru“.

Logo ©EU
07/12/2017

Na Evropském kulturním fóru v Miláně, které proběhlo ve dnech 7.- 8. prosince 2017, byly zahájeny oslavy Evropského roku kulturního dědictví 2018. Evropský rok kulturního dědictví zviditelní bohatství kulturního dědictví Evropy, poukáže na jeho úlohu při posilování společného pocitu sounáležitosti a utváření budoucnosti Evropy.

migrace©EU
07/12/2017
 • Komise vydala "cestovní mapu" v oblasti migrace – žádá členské státy o rychlou dohodu na stabilní a dlouhodobé migrační politice
 • Do února mají členské státy podpořit 15 000 návratů nelegálních migrantů, a přislíbit přemístění 50 000 uprchlíků ze třetích zemí
 • Do března mají doplatit chybějících 340 milionů EUR do Afrického svěřeneckého fondu a posílit kapacitu Evropské pohraniční stráže na návraty nelegálních migrantů
 • Do května pak dosáhnout dohody o "Dublinském nařízení" a zvýšit počet návratů nelegálních migrantů o 20 %
 • Jako možný způsob odblokování jednání navrhuje, aby "povinné relokace" platily pouze v závažných krizích, a jinak byly dobrovolné
 • Zdůrazňuje nutnost věnovat se současně vnější i vnitřní dimenzi migrační politiky
 • Upozorňuje, že na základě dosavadní zkušenosti s migrací by měl rozpočet po roce 2020 nabízet flexibilní instrumenty
Dort ©EU
07/12/2017
 • Evropský sbor solidarity slaví své 1. narozeniny
 • Po celé Evropě se registrovalo již 42 745 mladých lidí se zájmem o praxi nebo zaměstnání v sociálních oblastech
 • 2 166 z nich bylo umístěno do 1 434 organizací
 • Komise navrhla přidělit sboru vlastní rozpočet  - 20. listopadu dospěly členské státy k neformální dohodě, která otevírá cestu konečné dohodě s Evropským parlamentem
dokonceni_hospodarske_a_menove_unie©EU
06/12/2017
 • Aby EU odolala příštím krizím, navrhuje Komise zřízení Evropského měnového fondu (EMF)
 • EMF má pomáhat zemím EU znovu získat nebo zachovat přístup k trhu se státními dluhopisy, poskytovat společné jištění a fungovat jako půjčovatel poslední instance na řešení potíží bank v problémech
 • Komise otevírá diskuzi o evropském ministru hospodářství a financí, který by spojoval funkce místopředsedy Komise a předsedy Euroskupiny
 • Komise dále navrhuje začlenit do práva EU tzv. fiskální pakt – mezivládní dohodu pro zdravé státní rozpočty a finance, který ČR jako jediná spolu s Británií nepodepsala
 • Navrhuje nové rozpočtové nástroje pro eurozónu v rámci rozpočtu EU
 • Sem patří např.: předvstupní nástroj pro kandidáty na euro včetně ČR a fond pro země, které jsou zasaženy krizí a musí škrtit domácí investice
 • Tyto návrhy jsou součástí diskuze o budoucnosti EU, která by se měla završit do léta 2019

Pages