ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/commissioner-vestager-press-conference_csCommissioner Vestager at a press conference

Commissioner Vestager at a press conference ©EC
©EC Audiovisual Service

Komise sdělila českým mobilním operátorům O2 a T-Mobile a provozovateli telekomunikační infrastruktury CETIN, že podle jejích předběžných závěrů jejich dohoda o sdílení sítí omezuje hospodářskou soutěž, čímž porušuje antimonopolní předpisy EU.

/czech-republic/file/happy-europeans_csHappy Europeans

Happy Europeans ©EC
©EC Audiovisual Service

* Důvěra v EU se od minulého Eurobarometru zvýšila ve 20 členských státech včetně ČR
* Celkově ji věří 44 % respondentů, v ČR 36 %
* Vnímání EU je mezi evropskými občany nejlepší od června 2014
* V ČR nově překlenul počet respondentů, kteří vnímají EU pozitivně (29 %), počet těch, kteří ji vnímají negativně (27 %)
* Změna klimatu je v EU nově druhým největším zdrojem obav. V ČR jsou na předních příčkách stále migrace a terorismus.

/czech-republic/file/innovationpng-0_csinnovation.png

Inovace @pixabay
copyright

Od roku 2017, kdy Společné výzkumné středisko dalo k dispozici svá zařízení poprvé, provádějí vědci z 21 zemí EU a ze tří sousedních zemí pokusy ve dvanácti laboratořích střediska, a to v belgickém Geelu, italské Ispře a německém Karlsruhe. Nyní se do tohoto projektu zapojuje i nizozemský Petten, kde sídlí výzkumné laboratoře střediska pro energetiku a dopravu. Hlásit se mohou výzkumní pracovníci ze zemí EU a zemí zapojených do výzkumného programu Horizont 2020, přihlášky lze podávat 30. září.

/czech-republic/file/dataprotection-2560x1440illustration5v01csjpg_csdata_protection_-_2560x1440_illustration_5_v01.cs_.jpg

GDPR @EU
@EU

Komise vydala první výroční zprávu o dopadu GDPR. Všechny členské státy kromě 3 své předpisy GDPR přizpůsobily. Rozšířilo se také na Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Slouží i jako inspirace pro další státy ve světě. Vnitrostátní orgány na ochranu osobních údajů spolupracují s Evropským útvarem, dosud řešily 516 přeshraničních případů. Povědomí občanů o pravidlech se zvyšuje, ale pouze 44 % si změnilo standartní nastavení ochrany soukromí na sociálních sítích.

/czech-republic/file/kalkulacejpg_cskalkulace.jpg

kalkulace @pixabay
@pixabay

Vydané pokyny obsahují praktické rady, jež zadavatelům veřejných zakázek v členských státech pomohou určit, kteří uchazeči z třetích zemí mají zajištěn přístup na trh EU s veřejnými zakázkami. Mají rovněž zvýšit povědomí veřejných zadavatelů o různých nástrojích, jež jsou jim v unijním rámci pro zadávání veřejných zakázek k dispozici. Pokyny také pomáhají veřejným zadavatelům nabídky efektivním způsobem zkoumat, identifikovat nabídky s potenciálně mimořádně nízkou cenou a nastavovat své zakázky tak, aby bylo možné vybrat nejinovativnější, nejsociálnější a nejekologičtější možnost.

/czech-republic/file/eurojpg-0_cseuro.jpg

euro @EU
@EU

Komise navrhuje důležitý krok v prohloubení hospodářské a měnové unie. Jedná se o rozpočtový nástroj pro konvergenci. Na návrh Komise stanoví Rada každý rok strategické směry reformních a investičních priorit eurozóny. Následně přijme Rada doporučení s pokyny pro jednotlivé země eurozóny. Oba kroky budou plně začleněny do tzv. evropského semestru. Návrh vychází z vize v tzv. „zprávě pěti předsedů“ z června 2015 a pokynů eurosummitu z června 2019.

/czech-republic/file/eurolupajpg-3_cseuro_lupa.jpg

euro @EU
@EU

Komise hodnotí stav boje proti praní peněz a financování terorismu v EU. Vyzývá k plnému provedení směrnic. Upozorňuje, že přísná pravidla neuplatňují všechny státy a banky stejně. Je potřeba rychle řešit řadu strukturálních nedostatků – ty přetrvávají zejména pokud jde o anonymní produkty, identifikaci skutečných vlastníků či nové neregulované výrobky jako např. virtuální aktiva. Nové sdělení a čtyři reporty budou podkladem pokladem pro budoucí diskuzi o dalších krocích v této oblasti.

/czech-republic/file/deciduous-forest-33420131280jpg_csdeciduous-forest-3342013_1280.jpg

les @pixabay
@pixabay

V letech 1990–2016 došlo ke ztrátě lesních porostů o rozloze 1,3 milionu kilometrů čtverečních, což odpovídá úbytku plochy o rozloze přibližně 800 fotbalových hřišť každou hodinu. Hlavní příčinou odlesňování je poptávka po potravinách, krmivech, biopalivech, dřevu a dalších komoditách.

/czech-republic/file/5gpixabayjpg_cs5g_pixabay.jpg

5G @pixabay
@pixabay

Členské státy zaslaly Komisi vnitrostátní posouzení rizik ve vztahu k bezpečnosti sítí 5G. Podávají přehledné informace o hlavních hrozbách a aktérech ovlivňujících sítě 5G, o stupni citlivosti komponentů a funkcí sítí 5G a dalších aktiv a o různých slabinách, včetně slabin technické a jiné povahy, např. těch, které mohou vzniknout v dodavatelském řetězci 5G.

/czech-republic/file/gaveljpeg-0_csgavel.jpeg

kladivko @pixabay
@pixabay

Polské orgány mají nyní dva měsíce na to, aby přijaly nezbytná opatření, a dosáhly tak souladu s odůvodněným stanoviskem. Jestliže Polsko nepřijme příslušná opatření, může se Komise rozhodnout, že věc předloží Soudnímu dvoru EU.

Pages