ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

očkování@EU
26/04/2018

Komise dnes vydala soubor doporučení zaměřujících se na možnosti posílení spolupráce EU v boji proti nemocem, kterým lze předcházet očkováním. Díky očkování se každoročně na celém světě daří zachránit 1 až 3 miliony životů. Podle Světové zdravotnické organizace v nadcházejícím desetiletí očkování ochrání dalších 25 milionů lidí.

Fake news @EU
26/04/2018

Komise předložila návrh opatření v boji proti šíření dezinformací na internetu včetně celounijního kodexu zásad tohoto boje, podpory nezávislé sítě subjektů ověřujících faktickou správnost údajů a řady akcí na podporu kvalitní žurnalistiky a mediální gramotnosti.

datová ekonomika@EU
25/04/2018

Komise předkládá soubor opatření, díky kterým se zvýší dostupnost dat pro potřeby evropského hospodářství.

Navazuje na své předchozí iniciativy zaměřené na podporu volného toku jiných než osobních údajů v rámci jednotného digitálního trhu.

eurobarometr
24/04/2018

Z nového průzkumu vyplývá, že většina Evropanů se domnívá, že život obecně je spravedlivý, ale má pochybnosti, pokud jde o justici, politická rozhodnutí a příjmovou nerovnost.

Soutěž DE @ZEK
22/04/2018

Zapojte se do soutěže na našem Facebooku o příležitost se setka se skupinou Mirai a další hodnotné ceny!

Letošní Den Evropy se ponese v rytmu zábavy i populárních českých kapel! Abychom se ale naladili už teď, vyhlašujeme online SOUTĚŽ! Jdete do toho? Pak pokračujte ve čtení ...

shutterstock
19/04/2018

V příloze Katolického týdeníku č. 15/2018 se dočtete i o těchto tématech:

 • Kolik Čechů už vyjelo na Erasmus a co jim dal
 • Kde se přihlásit, pokud se chcete zapojit do projektů solidarity v Evropě
 • Jak EU chrání české spotřebitele
 • Machrujte, že víte víc – aneb co všechno EU povolila (ačkoli v médiích bylo něco jiného)
 • Zachráněné kostely díky evropským fondům
 • "EU nelakuji na růžovo" rozhovor s Magdalénou Frouzovou, tiskovou mluvčí ZEK a autorkou knih
 • Jak se rozhoduje v EU
snímek shutterstock
19/04/2018

Zeptejte se Bosňana, říká v rozhovoru Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí ZEK a autorka knih.

 

 

dohoda EU a Japonsko
18/04/2018

JAPONSKO:

 • Dohoda o hospodářském partnerství s Japonskem je nejvýznamnější bilaterální obchodní partnerství, které kdy EU vyjednala
 • Odstraní byrokracii a převážnou většinu cel – firmám v EU ušetří cca 1 mld. eur ročně
 • Poskytne v Japonsku ochranu více než dvěma stovkám tradičních EU regionálních potravin a nápojů
 • EU firmy se tam budou v řadě japonských měst moct ucházet i o veřejné zakázky
 • Japonský trh: 127 milionů spotřebitelů

SINGAPUR:

 • Obchodní a investiční dohody se Singapurem jsou první bilaterální dohody, které EU uzavřela s členem ASEAN
 • Celkový obchod EU/Singapur se zbožím dosahuje 53,3 mld. eur ročně, se službami 44,4 mld.
 • V Singapuru se usadilo přes 10 000 společností z EU
 • Singapur je největší příjemcem evropských investic směřujících do Asie, navíc rychle roste

Po schválení Evropským Parlamentem a Radou by měly dohody vstoupit v platnost před koncem mandátu Komise 2019

bezpečnost EU
17/04/2018

Hlavní body navrhované směrnice:

 • Průkazy totožnosti občanů EU (starších 12 let) a pobytových karet jejich rodinných příslušníků ze zemí mimo EU mají obsahovat biometrické údaje (otisky prstů, zobrazení obličeje)

 • To má omezit jejich padělání a možnost jejich využití teroristy při vstupu na území EU

 • Dnes má odhadem 80 milionů Evropanů průkazy bez biometrických údajů (nejsou strojově čitelné)

 • Donucovací orgány mají mít při vyšetřování závažné trestné činnosti přímý přístup k informacím o bankovních účtech

 • Zpřísní se pravidla o prekurzorech výbušnin (při mnoha útocích v EU použili teroristé po domácku vyrobené výbušniny) – např. zařazení nových chemických látek na seznam zakázaných

 • Zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními donucovacími orgány a finančními zpravodajskými jednotkami

balíček týkající se rozšíření
17/04/2018

Komise dnes přijala svůj každoroční balíček týkající se rozšíření, včetně sedmi individuálních zpráv, v němž je posuzováno provádění politiky rozšíření Evropské unie na základě stanovených kritérií a spravedlivých a přísně vymezených podmínek.

Pages