ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/p044620-914826jpg_csP044620-914826.jpg

letiště ©EC Audiovisual Service
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise včera navrhla aktualizaci pravidel pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii COVID-19.

/czech-republic/file/p049016-686331jpg_csP049016-686331.jpg

volební urna ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy jako součást opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou, demokratickou debatu.

/czech-republic/file/p052422-554946jpg_csP052422-554946.jpg

tisková konference ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zahájila cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik 2022. Podzimní balíček k evropskému semestru zahrnuje roční analýzu udržitelného růstu, stanoviska k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny na rok 2022, politická doporučení pro eurozónu a návrh Komise na společnou zprávu o zaměstnanosti.

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/p052420-394344jpg_csP052420-394344.jpg

mapa EU a okolí ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - V rámci jednotné reakce Evropské unie na státem podporované zneužívání lidí jako nástroje pro politické účely na vnějších hranicích EU s Běloruskem Komise a vysoký představitel dnes navrhují opatření k předcházení a omezování aktivit dopravců, kteří se podílejí na obchodování s lidmi nebo na převaděčství migrantů do EU, případně mu napomáhají. Toto opatření bude dalším z nástrojů EU na podporu členských států postižených těmto hybridními útoky. Veškerá opatření přijatá v rámci tohoto nástroje by měla být doprovázena dalšími formami podpory, zejména humanitární pomocí.

/czech-republic/file/p031709001502-410510jpg_csP031709001502-410510.jpg

krávy na louce v pozadí s palmami ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes přijala tři nové iniciativy, které jsou nezbytné pro uskutečnění Zelené dohody pro Evropu.

Komise navrhuje nová pravidla, která mají omezit odlesňování způsobené EU, a dále nová pravidla pro usnadnění přepravy odpadů uvnitř EU s cílem podpořit oběhové hospodářství a řešit problémy spojené s vývozem nelegálního odpadu a problémy s odpadem ve třetích zemích.

Přináší také novou Půdní strategii, aby byla všechna evropská půda do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatečně ochráněná.

V dnešních návrzích Komise předkládá nástroje, jež mají umožnit přechod na oběhové hospodářství, chránit přírodu a rovněž zpřísnit environmentální normy v Evropské unii i ve světě.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/p038924-364015jpg_csP038924-364015.jpg

mince euro  ©EC
©EC

V pondělí večer dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie na návrh Evropské komise neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027.

Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 miliardy eur a platby ve výši 170,6 miliardy eur. 

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/desi2021maingraph2jpg_csdesi_2021_main_graph_2.jpg

DESI 2021 graf ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021. Index sleduje, jak se zlepšuje digitální konkurenceschopnost členských států EU v oblasti lidského kapitálu, širokopásmového připojení, integrace digitálních technologií v podnicích a digitálních veřejných služeb.

/czech-republic/file/p051711-880213jpg_csP051711-880213.jpg

mladí lidé pracující za počítačem ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Jedno z mnoha čísel v nové zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise, ukazuje, jak důležitá je politika otevřeného obchodu pro zaměstnanost v Evropě. Zpráva o obchodu a zaměstnanosti obsahuje řadu statistik o evropských pracovních místech souvisejících s evropským obchodem.

Kategorie: Zaměstnanost a sociální práva

/czech-republic/file/p052229-428690jpg_csP052229-428690.jpg

Komisař Paolo Gentiloni na tiskové konferenci
copyright

Článek obsahuje stručné shrnutí - Ekonomika EU se z recese způsobené pandemií zotavuje rychleji, než se očekávalo. Na jaře již probíhaly očkovací kampaně a začala se rušit omezení, což umožnilo obnovení růstu. Ten v nezmenšené míře pokračoval i během léta díky otevření ekonomiky. Navzdory zhoršujícím se podmínkám se očekává, že hospodářství EU se bude v horizontu prognózy nadále dařit a v letech 2021, 2022 a 2023 dosáhne míry růstu ve výši 5 %, 4,3 % a 2,5 %.

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/p043685-543825jpg-2_csP043685-543825.jpg

laboratoř ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes vydala kladné stanovisko ke dvěma léčivým přípravkům proti COVID-19, Ronapreve a Regkirona, které Komise označila za slibné terapeutické přípravky ve Strategii EU pro terapeutika proti COVID-19.

V obou případech se jedná o léčbu na základě antivirových monoklonálních protilátek pro použití v raných stadiích infekce.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

Pages