ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

TRAD19 @DGT
20/05/2019

Evropská komise zveřejnila Oznámení o zahájení zadávacího řízení na externí překlad dokumentů EU z a do úředních jazyků EU. Hlásit se mohou agentury i jednotlivci v jedné z 49 jazykových kombinací.

WiFi @EU
20/05/2019

* Komise vydala novou strategii pro Střední Asii * #WiFi4EU: Dalších 87 měst a obcí získá přístup k internetu * V EU bude možné rychleji odhalovat podvody s DPH * Mobilní hovory v EU od 15. května levněji *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Erasmus @EU
20/05/2019

Co účastníkům dal Erasmus+? 

  • Více než 70 % si po návratu lépe uvědomuje, čemu se chtějí v profesním životě věnovat
  • 80 % získalo zaměstnání do tří měsíců po získání diplomu
  • Přes 90 % se lépe naučilo pracovat s lidmi z jiných kultur a cítí se Evropany
DPH @EU
15/05/2019

Nástroj, nazvaný „analýza transakčních sítí“ (TNA), umožní co nejrychlejší a nejefektivnější jednání v případě podvodů s DPH. Daňové orgány tak získají rychlý a snadný přístup k informacím o přeshraničních transakcích, které jim umožní rychle reagovat na potenciální podvot.

Eura lupa @EU
15/05/2019

Z uvedené sumy bude 80 milionů eur určeno na výzkum v oblasti klimatu v rámci programu Horizont 2020 zaměřeného na výzkum a inovace. Zbývajícími 20 miliony eur podpoří program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v Evropě, známý jako Erasmus+.

central Asia @unsplash
15/05/2019

EU by se v budoucnosti mohla angažovat ve dvou směrech: partnerství pro odolnost, které se zaměří na posílení schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a provést reformy; a partnerství pro prosperitu spočívající v podpoře modernizace hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže.

Evropska rada @EU
14/05/2019

* Summit v Sibiu: EU chce do budoucna více spolupracovat * Komise vydala jarní hospodářskou prognózu * Česko oslavilo Den Evropy i 15 let v EU * Evropany stále víc znepokojuje stav přírody *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

škola @EU
14/05/2019

Evropská komise představila zvýšení financování pro pojekty vzdělávání v mimořádných situacích. Byla také zahájena kampaň #RaiseYourPencil, která má mladé Evropany podnítit k tomu, aby vyjádřili solidaritu se svými vrstevníky, kteří kvůli mimořádným situacím nemohou chodit do školy.

iPhone @Pixabay
13/05/2019

Komise stanovila maximální cenu na hovory do zahraničí. Za minutu hovoru to nově bude maximálně 19 centů a za jednu SMS zprávu 6 centů. Pro Čechy to bude znamenat maximální cenu 5 Kč/minutu a 1,50 Kč/SMS bez DPH. Tento krok navazuje na zrušení roamingu v roce 2017.

priroda @pixabay
10/05/2019

Evropané za největší hrozby pro biodiverzitu považují znečištění ovzduší, půdy a vody, katastrofy způsobené člověkem a změnu klimatu. Většina Evropanů zároveň nechce, aby se kvůli hospodářskému rozvoji poškozovala nebo ničila příroda v chráněných oblastech. Od posledního průzkumu o biodiverzitě (rok 2015) občané také více chápou význam biologické rozmanitosti pro člověka.

Pages