ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Strategie průmyslové politikyEU©EU
19/09/2017

Cílem je další inovace, digitalizace a dekarbonizace.

Hlavní prvky: kybernetická bezpečnost, volný tok neosobních údajů, obnovitelné zdroje, duševní vlastnictví, patenty, veřejné zakázky.

Agenda dovednosti se rozšíří i na stavebnictví, ocel, papír, zelené technologie a obnovitelné zdroje.

Reviduje seznam kritických surovin.

Průmysl poskytuje v EU práci 32 milionům lidí, z toho 1,5 milionu míst vzniklo od 2013.

Kategorie:
Data Economy ©EU
19/09/2017

Komise navrhuje uvolnit tok dat neosobní povahy přes státní hranice uvnitř EU. Bude možno uchovávat a zpracovávat data neosobní povahy v celé Unii.

Podniky budou moci snadněji a levněji provozovat svou činnost v zahraničí, aniž by musely duplikovat informační systémy nebo ukládat stejná data na různých místech. Jen je musí zpřístupnit kontrole regulačním úřadům.

Odstranění těchto omezení zdvojnásobí hodnotu datové ekonomiky až na 4 % HDP v roce 2020.

Kategorie:
kybernetická bezpečnost©EU
19/09/2017

Komise posiluje ochranu před kybernetickými útoky a navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost.

Ta staví na již existující agentuře ENISA pro bezpečnost sítí a informací a má státům EU pomáhat v prevenci a reakci na kybernetické útoky.

Bude každoročně organizovat celoevropská školení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nový evropský systém certifikace pomůže zajistit bezpečné produkty a služby v digitálním světě.

Komsie chce posílit trestněprávní prvek: opatření proti podvodům a padělání bezhotovostních platebních prostředků.

Loni se v EU odehrávalo 4000 vyděračských kybernetických útoků denně a 80 % firem zažilo alespoň jeden.

Kategorie:
Juncker@EU
18/09/2017

* Junckerův projev o stavu Unie: Chytit vítr do plachet * Ambiciózní obchodní agenda EU: Příprava mezinárodních smluv bude transparentnější * EFSI 2.0 poskytne investice ve výši půl bilionu eur * Unie bojuje proti radikalizaci a terorismu na Blízkém východě a v Africe *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu (link sends e-mail).

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Kategorie:
Stav Unie v roce 2017@EU
15/09/2017

Evropská občanská iniciativa se výrazně zjednoduší. Mohou se na ní podílet mladí už od 16 let (původně 18). Bude snazší ji zorganizovat díky užší spolupráci s Komisí. Budou jen 2 typy formulářů (dosud 13) pro vyjádření podpory.

Financování evropských politických stran a nadací bude více zohledňovat výsledky stran ve volbách. Pouze 5 % financí se bude přidělovat všem stranám bez ohledu na to, kolik lidí je volilo (dosud 15 %). Zpřísní se vymáhání pravidel i ohledně financování. Omezí se zneužívání prostředků a případy, kdy členové stejné strany v jedné zemi sponzorují založení různých evropských stran

Kategorie:
Obchodní politika EU©EU
14/09/2017

Komise navrhuje zahájit jednání o obchodních dohodách s Austrálií a Novým Zélandem.

Nový evropský rámec má prověřovat, jestli zahraniční investice neohrožují strategické zájmy EU v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku.

Zvýší se transparentnost: Komise bude zveřejňovat své vyjednávací mandáty.

Vznikne poradní skupina pro obchodní dohody EU, která bude komunikovat s veřejností s cílem získat širší spektrum stanovisek.

Kategorie:
SOTEU ©EU
13/09/2017

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes v Evropském parlamentu přednesl projev o stavu Unie v roce 2017. Projev doprovázelo přijetí konkrétních iniciativ Evropské komise v oblastech obchodu, prověřování investic, kybernetické bezpečnosti, průmyslu, dat a demokracie, které přeměňují slova v skutky.

Kategorie:
SOTEU@EU
13/09/2017

Ve středu 13. září 2017 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednese před Evropským parlamentem projev o stavu Unie.

Po rozsáhlé diskusi o budoucnosti Evropy (#FutureofEurope) do níž se zapojili občané, Evropský parlament, parlamenty členských států, místní a regionální úřady a občanská společnost obecně, bude předseda Komise na těchto myšlenkách stavět, přednese své osobní názory na budoucnost Evropy a představí své priority na příští rok.

Kategorie:
dieselgate@EU
07/09/2017

Volkswagen má do měsíce potvrdit, jestli dodrží slib daný komisařce Jourové.

Té se v roce 2016 zavázal, že všechny dotčené vozy opraví do podzimu 2017.

Pokud VW nezareaguje, rozhodnou o dalších krocích jednotlivé členské státy.

Bude-li to nutné, přijmou opatření nezbytná k vymáhání práva.

Dieselgate postihla více než osm milionů spotřebitelů v mnoha členských státech EU

Kategorie:
pás vydávající elektrické šoky@EU
07/09/2017

Cílem této iniciativy, která je společným úsilím EU, Argentiny a Mongolska, je ukončit obchodování se zbožím využívaným při výkonu trestu smrti a při mučení.

Iniciativa bude formálně zahájena 18. září během zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku.

Kategorie:

Pages