ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/citizens-panel_csCitizens panel

Citizens panel ©EC
©EC

Evropská komise dnes představila svou koncepci konference o budoucnosti Evropy, jež by měla být zahájena ke Dni Evropy, 9. května 2020, a měla by trvat dva roky.

Tato koncepce, přijatá v podobě sdělení, je příspěvkem Komise k již nyní živé diskusi, která ke konferenci o budoucnosti Evropy probíhá. 

/czech-republic/file/discover-eu-0_csDiscover EU

Discover EU ©European Youth Portal
©European Youth Portal

V rámci čtvrtého a zatím posledního kola iniciativy DiscoverEU, do kterého přišlo asi 75 000 přihlášek z celé Evropy, získá časovou jízdenku přibližně 20 000 mladých lidí ve věku 18 let. Tito mladí Evropané, kteří byli vybráni na základě stanovených kritérií pro účast a kvót přidělených jednotlivým členským státům, mohou v době od 1. dubna do 31. října 2020 strávit na cestách až 30 dní.

/czech-republic/file/nicolas-schmit_csNicolas Schmit

Nicolas Schmit ©EC AV Services
©EC AV Services

Komise dnes představila sdělení o budování sociálně silné Evropy pro spravedlivou transformaci. Ve sdělení vysvětluje, jak bude sociální politika přispívat k řešení výzev a využívání příležitostí dnešní doby, navrhuje opatření na úrovni EU pro nadcházející měsíce a snaží se získat zpětnou vazbu k dalším krokům na všech úrovních v oblasti zaměstnanosti a sociálních práv.

/czech-republic/file/greenery_csGreenery

Greenery ©EC
©EC

Evropská unie je odhodlána stát se do roku 2050 prvním uskupením zemí na světě, které bude klimaticky neutrální. K tomu budou zapotřebí značné investice jak veřejného sektoru na úrovni EU a jednotlivých států, tak i sektoru soukromého.

/czech-republic/file/usa-and-japan_csUSA and Japan

USA and Japan ©Pixabay

Zástupci Evropské unie, Spojených států a Japonska v dnes vydaném společném prohlášení oznámili, že se dohodli na posílení stávajících pravidel týkajících se průmyslových subvencí, a odsoudili praktiky nucených transferů technologií.

/czech-republic/file/airplanelandingjpg-0_csairplane_landing.jpg

Airplane @EU
@EU

Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu Eurobarometru o právech cestujících v Evropské unii (EU). Dle tohoto průzkumu celkem 43 % občanů EU, kteří v předchozích 12 měsících cestovali letadlem, dálkovou železniční dopravou, autobusem, lodí nebo trajektem („cestující“), ví o tom, že EU zavedla práva pro cestující.

/czech-republic/file/counterfeit-goods_csCounterfeit goods

Counterfeit goods ©EC
©EC

Evropská komise dnes zveřejnila nejnovější zprávu o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích. Třebaže od vydání předchozí zprávy došlo k určitému posunu, obavy přetrvávají a v řadě oblastí je stále prostor pro zlepšení a další opatření. 

/czech-republic/file/cargo-ship_csCargo ship

Cargo ship ©EC
©EC

Od 1. ledna 2020 se maximální obsah síry v lodních palivech na celém světě snižuje na 0,5 % (z 3,5 %). Cílem je čistší ovzduší a ochrana zdraví a životního prostředí. 

/czech-republic/file/vodajpg_csvoda.jpg

voda©EU
©EU

Komise uvítala předběžnou dohodu o přepracované směrnici o pitné vodě, kterou včera ve Štrasburku uzavřely Evropský parlament a Rada. Dohoda vychází z návrhu, který Komise přijala v únoru 2018 v přímé návaznosti na evropskou občanskou iniciativu „Right2Water“. Jejím účelem je zlepšit kvalitu pitné vody a přístup k ní a také nabídnout občanům lepší informace.

/czech-republic/file/bee_csBee

Bee ©EC
©EC

Počet úlů a včelařů v EU se v průběhu let zvýšil, což vedlo v období 2014 až 2018 k nárůstu produkce medu v EU o 16 %. To je jedním z klíčových zjištění zprávy o provádění včelařských programů EU, kterou dnes zveřejnila Evropská komise.

Pages