ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Soutěž Skeptikář @ZEK v ČR
19/02/2019

Zapojte se do soutěže na našem Facebooku o 2 lístky na Colours of Ostrava!

Co stojí za tím, že jsou Češi někdy až přespříliš skeptičtí? Nad tím se ve Skeptikáři zamýšlela celá řada známých osobností i obyčejných lidí. Svým pohledem přispěl například i sociolog Fedor Gál nebo plzeňský biskup Tomáš Holub. Poznáte, jakou zkušenost mají se skepsí oni? Zkuste to!

leky @EU
19/02/2019

Diskusí s odborníky byla zahájena příprava návrhu investic do zdravotnictví v rámci politiky soudržnosti na období po roce 2020. Cílem je podpořit projekty vycházející ze současných trendů ve zdravotnictví včetně přeshraniční spolupráce. Letos se také projekty ve zdravotnictví stanou součástí soutěže RegioStars pro nejlepší a nejinovativnější projekty politiky soudržnosti v Evropě.

Eura lupa @EU
18/02/2019

* Komise rozšířila seznam třetích zemí, které nedostatečně bojují proti praní špinavých peněz * Instituce EU se shodly na moderních autorských právech pro digitální věk * Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií * EU je lídrem v přechodu na čistou energii *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Brexit @EU
18/02/2019

Nová kampaň Evropské komise má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště pak malých a středních. Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat, pokud chtějí i po 30. březnu se Spojeným královstvím nadále obchodovat.

podpis dokumenty @EU
15/02/2019

Nařízení pro občany ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané si mohou vyžádat vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině připojí, aby se nemusela překládat.

sazeni stromu @EU
15/02/2019

Integrované projekty zlepšují kvalitu života občanů tím, že pomáhají členským státům dodržovat právní předpisy EU v pěti oblastech: příroda, voda, ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. V České republice díky finanční podpoře vznikne účinnější systém správy chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000. 

Obchodni lod @EU
15/02/2019

Singapur odstraní všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU a zavazuje se, že pro všechny ostatní produkty z EU zachová stávající bezcelní přístup. Dohoda přináší nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako např. telekomunikace, životní prostředí, inženýrské služby nebo výpočetní technika. Singapur také v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu.

Copyright agreed @EU
15/02/2019
  • Směrnice přináší např. tyto změny:
    • stanovení zásady náležité a přiměřené odměny autorů a interpretů
    • tvůrci a interpreti budou mít přístup k transparentním informacím o tom, jak jejich díla a umělecké výkony využívají jejich protějšky
    • evropští vydavatelé tisku získají právo, které jim usnadní vyjednávání o opakovaném použití jejich obsahu na internetových platformách
Vítězi Juvenes Translatores @EC
14/02/2019

Již potřetí zvítězilo v soutěži pro mladé překladatele Juvenes Translatores českobudějovické Gymnázium Jírovcova, konkrétně studentka Markéta Sahanová. Celkově se letos do soutěže v ČR zapojilo 99 studentů z 21 škol. V Evropě pak 3 252 soutěžících z 751 škol. 

Gratulujeme!

Dolary @Pixabay
13/02/2019

Cílem nového seznamu 23 třetích zemí je chránit finanční systém EU účinnějším předcházením rizikům praní peněz a financování terorismu. Seznam byl vypracován po důkladné analýze za použití nové metodiky, jež zohledňuje přísnější kritéria páté směrnice o boji proti praní peněz platné od července 2018.  

Pages