ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

erasmus_virtuální©EU
16/03/2018

Erasmus+, jeden z věhlasných a nejúspěšnějších programů EU, přidává ke svým akcím mobility verzi on-line.

Cílem je propojit více studentů a mladých lidí z evropských zemí a zemí jižního sousedství EU.

ovoce a zelenina do škol©EU
15/03/2018

Na ovoce a zeleninu pro české žáky dá EU v příštím školním roce téměř 4 miliony eur, na mléko a mléčné výrobky pak 1,8 milionu eur.

V celé EU dostává tyto zdravé potraviny díky projektu Evropské unie přes 30 milionů žáků.

evropský orgán pro pracovní záležitosti©EU
13/03/2018
 • Komise navrhla krok k řádnému fungování evropského trhu práce
 • Evropský orgán pro pracovní záležitosti pomůže vymáhat práva lidí pracujících v jiné zemi EU
 • Bude moct i pomoct při mediaci a řešení přeshraničních sporů
 • Měl by začít fungovat 2019
 • V roce 2017 pracovalo v jiném členském státě 17 milionů Evropanů – téměř 2x víc než před deseti lety
 • Komise také doporučila iniciativu zajišťující přístup všech pracovníků a OSVČ k sociální ochraně
 • Téměř 40 % lidí je dnes v atypickém zaměstnaneckém poměru (tj. nepracují na dobu neurčitou na plný úvazek) a tudíž v podstatě v pozici OSVČ – ne vždy dobře krytí sociálním zabezpečením
točítko©EU
12/03/2018

Komise zveřejnila zprávu o systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017.

Ze zprávy vyplývá, že v minulém roce využívaly vnitrostátní orgány systém rychlého varování ve stále větší míře, přičemž prostřednictvím systému rychlého varování bylo předáno více než 2 000 varování týkající se nebezpečných výrobků.

Na seznamu nebezpečných výrobků, které byly zjištěny a staženy z trhu, zaujalo přední místa například několik modelů populárních točítek (spinnerů) a automobily a motocykly. 

MDZ ©EU
08/03/2018

U příležitosti Mezinárodního dne žen vydává Komise zprávu z roku 2018 o rovnosti žen a mužů a předkládá zprávu o ženách v oblasti technologií. Ze zpráv mimo jiné vyplývá, že:

 • ženy stále přebírají většinu pečovatelských povinností v rodině
 • rozdíly v odměňování žen a mužů již léta stagnují na 16 %
 • násilí vůči ženám zůstává i nadále problémem
 • ženy představují pouze 24,9 % osob s čerstvě ukončeným univerzitním technickým vzděláním

Komise pracuje na tom, aby dosáhla změny.

Fintech ©Lot 3
08/03/2018

Evropská komise představila akční plán, jak využít příležitosti, které přinášejí inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích, zkráceně označované jako FinTech. Cílem je, aby se finančnímu sektoru podařilo využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií, například technologie blockchain, umělé inteligence a cloudových služeb. Plán obsahuje například poskytnutí zázemí Evropské laboratoři finančních technologií nebo zkvalitnit sdílení informací o kybernetické bezpečnosti.

Ruka a peníze ©EU
08/03/2018

Evropská komise představila svou strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Plán zahrnuje například zavedení společného jazyka pro udržitelné finance, vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty nebo vyjasnění povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů. K dosažení cílů, jež si EU vytyčila do roku 2030, budou každý rok zapotřebí další investice v přibližné výši 180 miliard eur.

Evropský semestr ©EU
07/03/2018

Evropská komise zveřejnila svou každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v členských státech. Její součástí je hodnocení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění doporučení vydaných pro jednotlivé země, a posuzují se v ní i možné případy nerovnováhy. Makroekonomická situace České republiky je příznivá, česká ekonomika je již téměř na 90 % průměru EU. Rizikovým faktorem se stává nedostatek pracovníků a rychlý růst cen nemovitostí.

nelegální obsah online©EU
05/03/2018

* Nelegální obsah musí z internetu mizet rychleji. Komise doporučuje, jak toho dosáhnout * Pracovníci vyslaní do zahraničí budou mít stejné odměny jako místní * Na americká dovozní cla pro ocel a hliník odpoví EU protiopatřením  *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Chemie ©Ramala Tavani
05/03/2018

Hlavní unijní nařízení, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („nařízení REACH“), v posledních 10 letech výrazně zvýšilo ochranu lidského zdraví či životního prostředí a podpořilo alternativy k pokusům na zvířatech. V návaznosti na tyto výsledky dnes Komise navrhuje opatření, jež mají dále usnadnit provádění nařízení.

Pages