ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

EHSV@EU
17/07/2017

Ocenění budou udělena za nejlepší projekty pro začlenění lidí do trhu práce.

EHSV udělí Cenu pro občanskou společnost za rok 2017. EHSV letos ocení inovativní projekty podporující kvalitní pracovní místa a podnikání pro budoucí činnost občanské společnosti zaměřenou na mladé lidi, migranty a další osoby, jež mají ztížený přístup na trh práce.

Nejvýše pěti vítězům bude uděleno celkem 50 000 EUR. Lhůta pro zaslání přihlášek je 8. září 2017; slavnostní předávání cen se bude konat 7. prosince 2017 v Bruselu.

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva
budoucnost EU@EU
17/07/2017

Čtyři měsíce poté, co komise představila  bílou knihu o budoucnosti Evropy, nabývá diskuze o její budoucnosti na obrátkách. Doposud se uskutečnilo více než 1750 akcí, do kterých se zapojilo přes 30 milionů občanů. 

Občané mohou své názory vyjadřovat i nadále, a zejména do 13. září 2017, kdy předseda Juncker přednese svůj projev o stavu Evropské unie a představí svou vizi o budoucnosti Evropy.

 

Kategorie:
EU v kostce
Summit EU-Ukraine @EC
13/07/2017

19. summit Evropské unie a Ukrajiny se uskutečnil ve dnech 12.-13. 7. 2017 v ukrajinském hlavním městě, Kyjevě. Nesl se ve znamení dokončené ratifikace dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou a zavedení bezvízového styku pro ukrajinské občany cestující do schengenského prostoru, k němuž došlo v červnu.

G20 EU-Japan ©EC
10/07/2017

Dohoda o hospodářském partnerství zvýší vývoz EU a odstraní převážnou většinu cel, která platí společnosti EU a jejichž úhrnná výše ročně dosahuje až 1 miliardy eur.

Hodnota vývozu z EU by se mohla zvýšit až o 20 miliard eur. To znamená více příležitostí a pracovních míst v mnoha odvětví EU, jako je zemědělství a výroba potravin, výroba oděvů a obuvi, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a další.

 

Monitoru kulturních a kreativních měst ©EC
07/07/2017

Mezi 168 evropskými městy vybranými k hodnocení výkonnosti, pokud jde o kulturu a kreativitu, bylo zařazeno i pět českých - Praha, Brno, Karlovy Vary, Ostrava a Plzeň.
EU „Monitor kulturních a kreativních měst“ prvně ukazuje, jak kultura a kreativita napomáhají rozvoji měst. Na základě 3 hlavních aspektů jako např. tvůrčí ekonomika nebo příznivost prostředí EU vyhodnocuje přínos měst k sociálnímu rozvoji, hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst.

logo Estonsko předsednictví v Radě EU@EE
03/07/2017

1. července 2017 převzalo od Malty předsednictví v Radě EU Estonsko.

Jeho hlavními prioritami jsou:

- Otevřená a inovativní evropská ekonomika
- Bezpečná Evropa
- Digitální Evropa a volný pohyb dat
- Inkluzivní a udržitelná Evropa

Kategorie:
EU v kostce
bezpečnostní unie@EU
29/06/2017

- Bezpečnostní databáze zemí EU budou lépe propojené

- Komise vylepšuje databázi záznamů v rejstříku trestů osob ze třetích zemí (ECRIS)

- Posiluje mandát agentury eu-LISA tak, aby mohla vyvinout technická řešení k plné operabilitě systémů a spravovat je

- eu-LISA je dosud zodpovědná za provoz Schengenského infosystému (SIS), Vízového infosystému (VIS) a databáze otisků prstů Eurodac

- Nově bude mít na starosti i přípravu a provoz vznikajících informačních systémů jako

  • ETIAS – systém pro cestovní informace a povolení občanů třetích zemích, kteří potřebují vízum
  • ECRIS – evropský informační systém rejstříků trestů pro občany třetích zemí
Kategorie:
Vnější vztahy a zahraniční věci
diskuzní dokument o budoucnosti financí EU@EU
28/06/2017

- Dokument mapuje 5 scénářů bílé knihy o budoucnosti Evropy v oblasti financí

- Připomíná, že EU čelí novým výzvám (např. migrace), které si žádají finanční prostředky

- Má se brát ze současných peněz nebo najít nové zdroje?

- Jak rozpočet zjednodušit?

- Jak ho udělat flexibilnější?

- Nastiňuje hlavní trendy a vývoj v klíčových politických oblastech jako koheze a zemědělství

- Ukazuje přidanou hodnotu financování z programů EU v konkrétních oblastech

- Reflexe bude základem při přípravě návrhu víceletého rozpočtu po 2020, který Komise předloží 2018

Kategorie:
Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž
European Council, 22-23/06/2017 ©EC
28/06/2017

* Evropská rada probudila spící Růženku - posvětila posílení evropské obrany * Komise si posvítí na daňové odborníky, kteří klientům pomáhají vyhýbat se daním * Blíže investorům, více příležitostí. Komise rozšiřuje evropský investiční portál * Česká nádraží obdrží peníze z EU na modernizaci

 

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Výzva EDIC ©EK
28/06/2017

Evropská komise prostřednictvím svého Zastoupení v České republice vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na výběr organizací způsobilých pro získání akčního grantu a technické podpory, které se stanou hostitelskými strukturami veřejných informačních středisek souhrnně označovaných jako „Informační síť Europe Direct“ pro období 2018–2020.

Žádosti musí být podány doporučenou poštou nebo osobně na Zastoupení EK v ČR nejpozději do 18. srpna 2017.

Lhůta pro zasílání případných dotazů k výzvě je do 14. července 2017, a to na emailovou adresu:

COMM- REP-PRG-EUROPEDIRECT@ec.europa.eu

Pages