ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/roadsafetyjpg_csroad_safety.jpg

lidé v autě ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes zveřejnila předběžné údaje o smrtelných nehodách na silnicích za rok 2020. Vloni přišlo při dopravních nehodách o život odhadem 18 800 osob, což představuje nebývalý roční pokles o 17 % oproti roku 2019.

To znamená, že v roce 2020 přišlo na silnicích EU o život téměř o 4 000 osob méně než v roce 2019.

Nižší objem dopravy v důsledku koronavirové pandemie měl na počet smrtelných nehod na silnicích jasný, i když neměřitelný dopad.

Kategorie: Doprava a cestování

/czech-republic/file/familyinpoppyfieldpng-1_csfamily_in_poppy_field.png

rodina v poli plném vlčích máků ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Výkonná rada Konference o budoucnosti Evropy spouští mnohojazyčnou digitální platformu Konference o budoucnosti Evropy a vyzývá všechny občany EU, aby přispěli k utváření své budoucnosti i Evropy jako celku.

Platforma je k dispozici ve 24 jazycích, což občanům z celé Unie umožňuje sdílet a vyměňovat si své nápady a názory prostřednictvím online akcí.

Kategorie: EU v kostce

/czech-republic/file/solidaritycorps202127-youthportalnewsarticle-lauchjpg_cssolidaritycorps_2021_27-youth_portal_news_article-lauch.jpg

dívky kráčející přírodou ©European Union, 2021
©European Union, 2021

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes zveřejnila první výzvu k předkládání návrhů v rámci nového Evropského sboru solidarity na období 2021–2027. Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi, kteří si přejí zapojit se do dobrovolnické činnosti v různých oblastech, jako je např. pomoc lidem v nouzi či podpora opatření v oblasti zdraví a životního prostředí, v celé EU i v jiných zemích. Prioritou pro tento rok bude zdraví

Kategorie: Kultura, vzdělávání a mládež

/czech-republic/file/obchodovanislidmipng_csobchodovani_s_lidmi.png

osoba držící peníze a sedící za PC ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes předkládá novou strategii pro boj proti obchodování s lidmi (2021–2025), která se zaměřuje na předcházení trestné činnosti, pohánění obchodníků s lidmi před soud a ochranu obětí a posilování jejich postavení.

V letech 2017 až 2018 bylo v Evropské unii zaregistrováno více než 14 000 obětí.

V celosvětovém měřítku dosahují obchodníci s lidmi v jednom roce odhadovaných zisků ve výši 29,4 miliardy eur.

Kategorie: Spravedlnost a práva občanů

/czech-republic/file/organizovanyzlocinjpg_csorganizovany_zlocin.jpg

policisté v noci u dálnice ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí Komise dnes předkládá novou strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti, která se zaměřuje na podporu vymáhání práva a justiční spolupráce, boj proti strukturám organizovaného zločinu a proti trestným činům s vysokou prioritou, odnímáním výnosů z trestné činnosti a zajištění moderní reakce na technologický vývoj.

Kategorie: Spravedlnost a práva občanů

/czech-republic/file/enextgenerationpng_csenext_generation.png

Berlaymont s nápisem Next Generation EU ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes podnikla kroky pro to, aby půjčky v rámci dočasného nástroje na podporu oživení NextGenerationEU byly financovány za co nejvýhodnějších podmínek pro členské státy EU a jejich občany.

Využije diverzifikovanou strategii financování s cílem do roku 2026 získat až 800 miliard eur v běžných cenách. 

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/czech-flag-and-eu-flag_csCzech flag and EU flag

Czech flag and EU flag ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Mezinárodní seminář organizovaný 24. března Zastoupením Evropské komise v ČR přinesl odpovědi na tyto otázky: Jak je na tom ČR s digitálními dovednostmi v porovnání s ostatními zeměmi EU? Kde je prostor pro zlepšení a proč je to pro ČR klíčové?

Na semináři vystoupil například ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček či generální ředitel Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Roberto Viola. 

Kategorie: Věda a technologie

/czech-republic/file/studentwritingpng_csstudent_writing.png

studentka píšící text ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise přijala 25. března první roční pracovní program programu Erasmus+ na období 2021–2027. S rozpočtem ve výši 26,2 miliardy eur (oproti rozpočtu ve výši 14,7 miliardy eur v období 2014–2020) doplněným o částku ve výši zhruba 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU bude nový a přepracovaný program financovat vzdělávací mobilitu a projekty přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a ze všech prostředí. 

/czech-republic/file/boostorganicplantationjpg_csboost_organic_plantation.jpg

obrázky plodin a zvířat ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise předložila akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Hlavním cílem tohoto plánu je podpořit produkci a spotřebu ekologických zemědělských produktů, dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 % zemědělské půdy, a výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury.

Kategorie: Zemědělství, rybolov a potraviny

/czech-republic/file/childrenatschooljpg_cschildren_at_school.jpg

děti ve školních lavicích s pastelkama ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Komise dnes přijala první komplexní Strategii EU pro práva dítěte a návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti na podporu rovných příležitostí pro děti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením.

Při přípravě obou iniciativ shromáždila Komise ve spolupráci s předními světovými organizacemi na ochranu práv dítěte názory více než 10 000 dětí.

Kategorie: Spravedlnost a práva občanů, Zaměstnanost a sociální práva

Pages