ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/valdis-dombrovskis-paolo-gentiloni-and-nicolas-schmit-introduce-european-semester-spring_csValdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni and Nicolas Schmit introduce European Semester spring package

Valdis Dombrovskis, Paolo Gentiloni and Nicolas Schmit introduce European Semester spring package ©EC AV Service
©EC AV Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes předložila doporučení, v nichž každému členskému státu EU navrhuje v souvislosti s koronavirovou pandemií opatření v oblasti hospodářské politiky.

/czech-republic/file/woman-working-cancer-research-laboratory_csA woman working in a cancer research laboratory

A woman working in a cancer research laboratory ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru.

/czech-republic/file/czech-flag-and-eu-flag_csCzech flag and EU flag

Czech flag and EU flag ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise schválila český program záruk ve výši přibližně 18,5 miliard eur (500 miliard Kč) na podporu poskytování půjček podnikům s nejvýše 500 zaměstnanci, které jsou postiženy koronavirovou pandemií.

/czech-republic/file/traveler2jpg_cstraveler_2.jpg

DiscoverEU @EU
@EU

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Komise dnes představila balíček pokynů a doporučení, jež mají pomoci členským státům postupně rušit cestovní omezení a umožnit podnikům působícím v cestovním ruchu, aby po několika měsících omezení volného pohybu osob znovu zahájily provoz.

/czech-republic/file/two-women-browsing-their-smartphones_csTwo women browsing their smartphones

Two women browsing their smartphones
copyright

Otázky a odpovědi · Komise vydala podrobnější otázky a odpovědi ke společné evropské koncepci pro bezpečné a účinné využívání mobilních aplikací pro vysledování kontaktů (v reakci na koronavirus) v celé EU.

/czech-republic/file/scientist-testing-samples-cancer-research-laboratory_csScientist testing samples for cancer research in a laboratory

Scientist testing samples for cancer research in a laboratory ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · V rámci zrychlené výzvy k podávání návrhů, kterou v březnu vypsala iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), bylo vybráno osm rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem.

/czech-republic/file/person-looking-standardized-form_csPerson looking at a standardized form

Person looking at a standardized form ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise dnes zahájila činnost platformy Fit pro budoucnost (Fit for Future Platform) – skupiny odborníků na vysoké úrovni, která pomůže Komisi při zjednodušování stávajících právních předpisů EU a při snižování administrativní zátěže pro občany a podniky.

/czech-republic/file/margrethe-vestager-podium_csMargrethe Vestager at a podium

Margrethe Vestager at a podium ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Evropská komise vyzývá členské státy a další zúčastněné strany, aby se vyjádřily k jejímu aktualizovanému návrhu vyjmout z předběžné kontroly Komise podle pravidel EU v oblasti státní podpory podporu poskytovanou z vnitrostátních prostředků na projekty podporované v rámci některých centrálně řízených programů EU. 

/czech-republic/file/czech-flag-and-eu-flag_csCzech flag and EU flag

Czech flag and EU flag ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje rychlé shrnutí · Evropská komise schválila český program podpory ve výši 200 milionů korun (přibližně 7,3 milionu eur), který podpoří výzkum a vývoj související s koronavirovou pandemií. 

Pages