ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

nakupni vozik @EU
22/02/2019

Evropská komise a vnitrostátní orgány zveřejnily zprávu poukazující na nesrovnalosti v prezentování cen a zvláštních nabídek na webových stránkách elektronických obchodníků napříč celou EU. Přibližně 60 % z 560 webových stránek vykázalo nějakou nesrovnalost, mj. v nedostatečném informování o možnosti odstoupit od kupní smlouvy.

zemedelstvi @EU
22/02/2019

Evropská komise přijala revidovaná pravidla pro státní podporu v zemědělství. Navýšila maximální částku, kterou mohou vnitrostátní orgány použít na podporu zemědělců bez předchozího schválení Komisí. Členské státy tak budou moci více podpořit zemědělce, aniž by došlo k narušení trhu. Sníží se také administrativní zátěž pro vnitrostátní orgány.

obrana @EU
22/02/2019

Dohoda se týká mj. těchto klíčových prvků: podpora všech složek životního cyklu vývoje v tomto odvětví - od výzkumu přes vývoj prototypů až po certifikaci, financování kooperativního výzkumu, poskytování pobídek pro projekty s přeshraniční účastí mnoha malých a středních podniků nebo kofinancování vybraných státních projektů.

Soutěž Skeptikář @ZEK v ČR
19/02/2019

Zapojte se do soutěže na našem Facebooku o 2 lístky na Colours of Ostrava!

Co stojí za tím, že jsou Češi někdy až přespříliš skeptičtí? Nad tím se ve Skeptikáři zamýšlela celá řada známých osobností i obyčejných lidí. Svým pohledem přispěl například i sociolog Fedor Gál nebo plzeňský biskup Tomáš Holub. Poznáte, jakou zkušenost mají se skepsí oni? Zkuste to!

leky @EU
19/02/2019

Diskusí s odborníky byla zahájena příprava návrhu investic do zdravotnictví v rámci politiky soudržnosti na období po roce 2020. Cílem je podpořit projekty vycházející ze současných trendů ve zdravotnictví včetně přeshraniční spolupráce. Letos se také projekty ve zdravotnictví stanou součástí soutěže RegioStars pro nejlepší a nejinovativnější projekty politiky soudržnosti v Evropě.

Eura lupa @EU
18/02/2019

* Komise rozšířila seznam třetích zemí, které nedostatečně bojují proti praní špinavých peněz * Instituce EU se shodly na moderních autorských právech pro digitální věk * Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií * EU je lídrem v přechodu na čistou energii *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Brexit @EU
18/02/2019

Nová kampaň Evropské komise má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště pak malých a středních. Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat, pokud chtějí i po 30. březnu se Spojeným královstvím nadále obchodovat.

podpis dokumenty @EU
15/02/2019

Nařízení pro občany ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané si mohou vyžádat vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině připojí, aby se nemusela překládat.

sazeni stromu @EU
15/02/2019

Integrované projekty zlepšují kvalitu života občanů tím, že pomáhají členským státům dodržovat právní předpisy EU v pěti oblastech: příroda, voda, ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. V České republice díky finanční podpoře vznikne účinnější systém správy chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000. 

Obchodni lod @EU
15/02/2019

Singapur odstraní všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU a zavazuje se, že pro všechny ostatní produkty z EU zachová stávající bezcelní přístup. Dohoda přináší nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako např. telekomunikace, životní prostředí, inženýrské služby nebo výpočetní technika. Singapur také v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu.

Pages