ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

banka @EU
18/04/2019

EU se opět o něco přiblížila dokončení unie kapitálových trhů. Díky tomu, že již bylo schváleno 11 z 13 návrhů, se unie kapitálových trhů stane skutečnou hybnou silou investic na jednotném trhu. Podnikům v Evropě bude poskytovat dodatečné zdroje financování a občanům nabídne více příležitostí spoření pro budoucnost. 

InvestEU @EU
18/04/2019

Program se zaměří na investice ve čtyřech hlavních oblastech: udržitelná infrastruktura, výzkum, inovace a digitalizace, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Spolu s fondem vznikne i poradenské centrum, jež bude poskytovat cílenou podporu předkladatelům projektů, a internetový portál, na němž bude k dispozici databáze projektů připravených k realizaci.

Sociální otázky @EU
16/04/2019

Ve většině oblastí sociální politiky, v nichž má EU pravomoc, se již hlasuje kvalifikovanou většinou. V některých však přetrvává jednomyslnost, což vede k nerovnoměrnému rozvoji legislativy v sociální oblasti. Snahou je mj. posílení role Evropského parlamentu, který, přestože zastupuje občany, má často velmi slabou roli.

EU-USA @EU
16/04/2019

Schválené mandáty se týkají dvou možných dohod s USA. První, která by mohla být striktně zaměřená na průmyslové zboží s výjimkou zemědělských produktů, a druhé, zaměřené na posuzování shody, díky níž bude pro společnosti snazší doložit, že jejich výrobky splňují technické požadavky na obou stranách Atlantiku.

radio @pixabay
16/04/2019

Po dvou a půl letech vyjednávání byla schválena nová směrnice o autorském právu. Posílí kvalitní žurnalistiku v EU a poskytne lepší ochranu evropským tvůrcům a interpretům. Uživatelé se budou moci spolehnout na nové předpisy, díky nimž bude možné na platformách legálně nahrávat obsah chráněný autorským právem. Získají také silnější záruky spojené se svobodou projevu při nahrávání videí, jejichž součástí je obsah držitelů práv (tj. memů nebo parodií).

paragraf @EU
16/04/2019

Evropská komise vyhodnotila tvorbu politik a legislativy během svého mandátu. Z hodnocení mj. vyplývá, že od roku 2015 zorganizovala více než 400 veřejných konzultací, kterých se zúčastnily miliony Evropanů. Komise také navrhla přibližně 150 zjednodušení, která mají omezit zbytečnou administrativní zátěž a zároveň plnit stanovené politické cíle.

Brexit @EU
15/04/2019

* Datum brexitu se odkládá - možná až do 31. října * Hranice vědy opět posunuty: lidstvo poprvé spatřilo snímky černé díry * Facebook poodhalí karty o svém obchodním modelu * Brzy se zprovozní Evropský informační systém rejstříku trestů * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Černá díra @EU
10/04/2019
  • První snímky černé díry v historii lidstva zveřejněny
  • Snímky jsou výsledkem projektu „Event Horizon Telescope“, kde důležitou roli hrají finance a experti z EU
  • Potvrzují předpovědi Alberta Einsteina a jeho obecnou teorii relativity
  • Naznačují budoucí směřování výzkumu vesmíru
Brexit @EU
10/04/2019

Pokyny se týkají oprávnění občanů k pobytu a jejich nároků na sociální zabezpečení, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, léčivých přípravdků a zdravotnických prostředků, ochrany údajů a rybolovu.

elektrina @EU
09/04/2019

Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o stavu energetické unie. Ta ukazuje, že Komise plně realizovala svou vizi strategie energetické unie, která všem Evropanům zaručí přístupnou, cenově dostupnou, bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii.

Pages