ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

pozary ve Svedsku @EU
21/05/2019

Již pět členských států EU, které byly v posledních letech často postiženy lesními požáry, dalo své letouny a helikoptéry k dispozici pro přechodnou flotilu rescEU na rok 2019. Základem flotily jsou: 2 letouny z Chorvatska, 1 letoun z Francie, 2 letouny z Itálie, 2 letouny ze Španělska a 6 vrtulníků ze Švédska. Kromě vytvoření flotily rescEU posiluje Evropská komise své monitorovací a koordinační kapacity v oblasti přípravy na období lesních požárů.

plasty @EU
21/05/2019

Nové předpisy zavedou zákaz určitých plastových výrobků na jedno použití, k nimž na trhu existují cenové dostupné alternativy nebo opatření ke snížení spotřeby nádob na potraviny a kelímků z plastu. Cílem je také zvýšit tříděný sběr plastových lahví až na 90 % v roce 2029.

vojaci @EU
21/05/2019

Evropská pohraniční a pobřežní stráž poskytne technickou a operativní podporu a pomoc. Jednotky Evropské pohraniční a pobřežní stráže podpoří albánskou pohraniční stráž například při provádění kontrol na hraničních přechodech a při zabraňování neoprávněným vstupům. Na začátku operace vyšle agentura 50 příslušníků, 16 hlídkových vozů a jedno vozidlo s termovizí z 12 členských států.

TRAD19 @DGT
20/05/2019

Evropská komise zveřejnila Oznámení o zahájení zadávacího řízení na externí překlad dokumentů EU z a do úředních jazyků EU. Hlásit se mohou agentury i jednotlivci v jedné z 49 jazykových kombinací.

WiFi @EU
20/05/2019

* Komise vydala novou strategii pro Střední Asii * #WiFi4EU: Dalších 87 měst a obcí získá přístup k internetu * V EU bude možné rychleji odhalovat podvody s DPH * Mobilní hovory v EU od 15. května levněji *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Erasmus @EU
20/05/2019

Co účastníkům dal Erasmus+? 

  • Více než 70 % si po návratu lépe uvědomuje, čemu se chtějí v profesním životě věnovat
  • 80 % získalo zaměstnání do tří měsíců po získání diplomu
  • Přes 90 % se lépe naučilo pracovat s lidmi z jiných kultur a cítí se Evropany
DPH @EU
15/05/2019

Nástroj, nazvaný „analýza transakčních sítí“ (TNA), umožní co nejrychlejší a nejefektivnější jednání v případě podvodů s DPH. Daňové orgány tak získají rychlý a snadný přístup k informacím o přeshraničních transakcích, které jim umožní rychle reagovat na potenciální podvot.

Eura lupa @EU
15/05/2019

Z uvedené sumy bude 80 milionů eur určeno na výzkum v oblasti klimatu v rámci programu Horizont 2020 zaměřeného na výzkum a inovace. Zbývajícími 20 miliony eur podpoří program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport v Evropě, známý jako Erasmus+.

central Asia @unsplash
15/05/2019

EU by se v budoucnosti mohla angažovat ve dvou směrech: partnerství pro odolnost, které se zaměří na posílení schopnosti středoasijských států překonat vnitřní i vnější otřesy a provést reformy; a partnerství pro prosperitu spočívající v podpoře modernizace hospodářství, udržitelné konektivity a investic do mládeže.

Evropska rada @EU
14/05/2019

* Summit v Sibiu: EU chce do budoucna více spolupracovat * Komise vydala jarní hospodářskou prognózu * Česko oslavilo Den Evropy i 15 let v EU * Evropany stále víc znepokojuje stav přírody *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Pages