ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

vlajky EU a Japonska @EU
23/01/2019

Před přijetím rozhodnutí Komise zavedlo Japonsko dodatečné záruky, jež zajišťují ochranu údajů předávaných z EU v souladu s evropskými normami. Soubor (doplňkových) pravidel, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi oběma systémy ochrany údajů nebo mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů ohledně přísupu japonských orgánů k jejich údajům.

zlatý pas @EU
23/01/2019
  • „Zlaté pasy a víza“ poskytují některé členské země EU občanům třetích zemí výměnou za investice
  • Rizika: v oblasti bezpečnosti, praní špinavých peněz, daňové úniky, korupce i netransparentnost při udělování
  • Návrh Komise:  zřídit skupinu odborníků z členských států s cílem zlepšit transparentnost a správu při řízení těchto režimů
  • Získat tzv. "zlatá víza" umožňuje investorům 20 zemí EU, včetně ČR
Digitální zámek @EU
23/01/2019

Nová směrnice o veřejně přístupných údajích a informacích veřejného sekoru (např. anonymizované osobní údaje o spotřebě energie v domácnostech nebo o úrovni gramotnosti) aktualizuje rámec podmínek, za nichž lze údaje z veřejného sektoru zpřístupňovat pro další využití, a to se zvláštním zaměřením na rostoucí množství vysoce hodnotných údajů, které jsou nyní k dispozici.

DiscoverEU @EU
21/01/2019

* DiscoverEU: Další jízdenky zdarma pro mladé na cestu po Evropě * Komise navrhuje hlasování kvalifikovanou většinou v daňových záležitostech * Čeští středoškoláci představí v Bruselu své nápady pro volby do Evropského parlamentu * Evropský parlament posvětil program InvestEU *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Investment plan @EU
18/01/2019

Program v sobě sloučí všechny finanční nástroje EU určené na investice v Evropské unii a měl by přinést dalších nejméně 650 miliard eur investičních prostředků. Fond InvestEU bude vázaný na konkrétní politiky a bude podporovat čtyři hlavní oblasti: udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti.

EU careers @EU
17/01/2019

Evropský Úřad pro výběr personálu (EPSO) otevřel výběrové řízení na smluvní překladatele a korektory.

Daně @EU
15/01/2019
  • Komise navrhuje, aby EU přešla v daňových záležitostech k hlasování kvalifikovanou většinou
  • Dosavadní jednomyslnost často vede k nákladným zpožděním či zablokování klíčových návrhů
  • Nejedná se o žádné změny v kompetencích EU v daňových záležitostech ani v právu EU-států stanovovat soukromé nebo firemní daně
  • Komise vyzývá členské státy, Evropský parlament a další aktéry, aby tyto možnosti zvážili
Euro @EU
14/01/2019

* Euro slaví 20. narozeniny * Bezpečnost a západní Balkán. Rumunsko přebírá předsednictví Rady EU * Evropská komise hledá stážisty. Hlásit se mohou do února * V EU začala platit nová pravidla pro Schengenský informační systém *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Discover EU @EU
14/01/2019

Iniciativa DiscoverEU nabízí mladým lidem cestujícím samostatně nebo v malé skupině, včetně mladých lidí ze znevýhodněného prostředí, neformální možnosti cestování, které jsou lehce dostupné a jednoduché. V rámci prvního kola přihlášek dostalo možnost cestovat po Evropě přibližně 15 000 mladých lidí. Druhého kola se zúčastnilo 80 000 mladých lidí a vybráno bylo 14 536.

Akce „Vaše Evropa, váš názor“ @EESC
14/01/2019

V březnu tohoto roku přijedou do Bruselu zástupci třiceti tří škol z celé Evropy, aby zde diskutovali o svých názorech, nadějích a očekáváních v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Jejich úkolem bude formulovat tři návrhy, v nichž shrnou hlavní priority své generace, jimiž by se měl Evropský parlament zabývat. Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pak zajistí, aby se tyto návrhy dostaly k normotvůrcům.

Pages