ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Eura lupa @EU
18/02/2019

* Komise rozšířila seznam třetích zemí, které nedostatečně bojují proti praní špinavých peněz * Instituce EU se shodly na moderních autorských právech pro digitální věk * Dohoda se Singapurem posílí obchod mezi EU a Asií * EU je lídrem v přechodu na čistou energii *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Brexit @EU
18/02/2019

Nová kampaň Evropské komise má za cíl zvýšit informovanost evropských podnikatelů a podniků, zvláště pak malých a středních. Podniky mají nyní k dispozici celou řadu informačních materiálů, včetně jednoduchého pětibodového kontrolního seznamu, který přehledně uvádí, jak postupovat, pokud chtějí i po 30. březnu se Spojeným královstvím nadále obchodovat.

podpis dokumenty @EU
15/02/2019

Nařízení pro občany ruší povinnost předkládat ve všech případech ověřenou kopii a úřední překlad jejich veřejných listin. Občané si mohou vyžádat vícejazyčný standardní formulář ve všech jazycích EU, který se k veřejné listině připojí, aby se nemusela překládat.

sazeni stromu @EU
15/02/2019

Integrované projekty zlepšují kvalitu života občanů tím, že pomáhají členským státům dodržovat právní předpisy EU v pěti oblastech: příroda, voda, ovzduší, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu. V České republice díky finanční podpoře vznikne účinnější systém správy chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000. 

Obchodni lod @EU
15/02/2019

Singapur odstraní všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU a zavazuje se, že pro všechny ostatní produkty z EU zachová stávající bezcelní přístup. Dohoda přináší nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako např. telekomunikace, životní prostředí, inženýrské služby nebo výpočetní technika. Singapur také v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu.

Copyright agreed @EU
15/02/2019
  • Směrnice přináší např. tyto změny:
    • stanovení zásady náležité a přiměřené odměny autorů a interpretů
    • tvůrci a interpreti budou mít přístup k transparentním informacím o tom, jak jejich díla a umělecké výkony využívají jejich protějšky
    • evropští vydavatelé tisku získají právo, které jim usnadní vyjednávání o opakovaném použití jejich obsahu na internetových platformách
Vítězi Juvenes Translatores @EC
14/02/2019

Již potřetí zvítězilo v soutěži pro mladé překladatele Juvenes Translatores českobudějovické Gymnázium Jírovcova, konkrétně studentka Markéta Sahanová. Celkově se letos do soutěže v ČR zapojilo 99 studentů z 21 škol. V Evropě pak 3 252 soutěžících z 751 škol. 

Gratulujeme!

Dolary @Pixabay
13/02/2019

Cílem nového seznamu 23 třetích zemí je chránit finanční systém EU účinnějším předcházením rizikům praní peněz a financování terorismu. Seznam byl vypracován po důkladné analýze za použití nové metodiky, jež zohledňuje přísnější kritéria páté směrnice o boji proti praní peněz platné od července 2018.  

Rozpočet @EU
11/02/2019

* Ekonomika EU nadále poroste, avšak pomaleji * Země EU by měly umožnit přístup ke zdravotním záznamům online * Bezpečnostní unie: EU potřebuje mezinárodní pravidla pro získávání elektronických důkazů * Komisařka Vestagerová se v Praze setkala s premiérem Babišem a promluvila na digitální konferenci * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

EYES @EESC
11/02/2019

Dne 11. února v 10:30 uvítá VOŠ a SPŠ v Jičíně Marii Zvolskou, členku Evropského hospodářského a sociálního výboru, která je připraví na akci „#YEYSturns10: Dejte svůj hlas budoucnosti!“, což je shromáždění mladých lidí, které proběhne ve dnech 21. a 22. března v Bruselu.

Pages