ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

televize @EU
18/10/2018

V současnosti pochází z Evropy přibližně jen 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská, a to navzdory tomu, že Evropa zaujímá ve světové kinematografii významné postavení: v letech 2007–2016 v ní vzniklo více než 18 000 filmů a celkový objem produkce se mezi lety 2007 a 2016 zvýšil o 47 % – z 1 444 na 2 124 celovečerních filmů.

Discover EU @EU
17/10/2018
 • Jak dopadlo první kolo iniciativy pro 18-leté cestovatele DiscoverEU hodnotí Komisař Navracsics se zúčastněnými subjekty
 • Komise ji spustila v červnu, přihlásilo se přes 100 000 osmnáctiletých Evropanů
 • Jízdenku obdrželo na základě fixní kvóty pro jednotlivé členské země 15 000 čerstvě plnoletých
 • Komise otevře ještě letos druhé kolo – jízdenku bude moct získat 12 000 mladých cestovatelů
 • Zájemci musí k 31. 12. 2018 dovršit 18 let a zaregistrovat se přes Evropský portál mládeže
vetrna elektrarna @pixabay
17/10/2018

Fond Breakthrough Energy Europe propojuje veřejné finance s dlouhodobým rizikovým kapitálem a tím umožňuje, aby se výsledky výzkumné a inovační činnosti dostaly na trh rychleji a efektivněji. Díky kapitalizaci ve výši 100 milionů eur se může fond zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů a podporu energetické účinnosti v oblastech jako je doprava, zemědělství, výroba či energetická spotřeba budov.

Festival Ji.hlava @Ji.hlava
17/10/2018

Fandíte filmům? My taky! Proto již osmým rokem podporujeme Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava(link is external). Zahrajte si s námi o 2x2 volné lístky s ubytováním a uhádněte autora a název filmu, který Komise letos podpořila. Mějte oči na stopkách, soutěž totiž vyhlásíme už 17. 10. 2018 na našem Facebooku(link is external)!
Vaše tipy na správnou odpověď můžete psát přímo do komentářů pod soutěžní příspěvek až do neděle 21. 10. 2018. Z těch po ukončení soutěže vylosujeme dva výherce!

EU Vietnam @EU
17/10/2018
 • Dohoda EU/ Vietnam o obchodu a investicích - Komise ji předložila k finálnímu schválení a podpisu 
 • Padne 99% cel na zboží během 10 let
 • Obsahuje zvláštní ustanovení ohledně necelních překážek v automobilovém průmyslu 
 • Poskytuje ochranu pro 169 tradičních produktu (např. Roquefort)
 • Vietnam je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v jihovýchodní Asii s 95 mil. spotřebitelů 
škola @EU
17/10/2018

Monitor analyzuje hlavní problémy evropských vzdělávacích systémů a představuje politiky, díky nimž mohou tyto systémy lépe reagovat na sociální potřeby a potřeby trhu práce. Součástí zprávy je srovnání zemí, 28 podrobných zpráv o jednotlivých členských státech EU.

zemedelstvi @EU
16/10/2018

Programy mají pomoci producentům v zemědělsko-potravinářském odvětví EU s propagací kvality jejich produktů, a tím i jejich produktů jako takových v Evropské unii, a rovněž při otevírání nových trhů. Z celkem 79 schválených programů je jich 48 určeno pro země, které nejsou členy EU.

regiostars @EU
15/10/2018

Ostrava zazářila - tamní program sociálního bydlení vyhrál cenu RegioStars * Palivo z mořských řas či nábytek z odpadů. EU sází na bioekonomiku * Kdo si hraje, nezlobí. Spustili jsme zábavný portál „Evropská unie hrou" * Země EU odsouhlasily snížení emisí CO2 u aut o 35 procent *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

supermarket @EU
12/10/2018
 • Komise uveřejnila přehled spotřebitelské důvěry v EU 2018
 • Hodnotí se 40 různých trhů se zbožím a službami
 • Větší důvěru mají lidé v trhy se zbožím (59 %) než se službami (53%)
 • Nejméně spotřebitelé důvěřují telekomunikačním, finančním, energetickým a poštovním službám
 • Nejvíce věří spotřebitelé službám kadeřnickým a "prázdninovým"
 • Spotřebitelská důvěra v EU od 2010 sice pozvolna stoupá, ale od roku 2016 se nezlepšila
chemikalie @pixabay
11/10/2018

Přinese to lepší ochranu více než 20 milionům pracovníků v Evropě. Největší přínos zaznamenají zaměstnanci v chemickém, kovozpracujícím a automobilovém průmyslu, řidiči z povolání, stavební dělníci a pracovníci v přístavech a skladištích.

Pages