ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/p051789-661129jpg_csp051789-661129.jpg

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Evropském parlamentu.©EC
©EC Audiovisual Service

Dnes 15. září přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před Evropským parlamentem projev o stavu Unie.

Představila tak hlavní výzvy za období 2020-2021, úspěchy a také cíle, kterých chce Evropská unie v budoucnu dosáhnout.

Jeho přepis v češtině naleznete zde.

#SOTEU

ec.europa.eu/soteu2021

/czech-republic/file/laboratorjpg_cslaborator.jpg

laboratoř ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

SOTEU Banner

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zřizuje Evropský úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA), jehož úkolem je těmto situacím předcházet, odhalovat je a rychle na ně reagovat.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/novinarnatiskovekonferencijpg_csnovinar_na_tiskove_konferenci.jpg

novinář na tiskové konferenci ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

SOTEU Banner

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie dne 15. září 2021 prohlásila: „Informace jsou veřejným statkem. Musíme ochránit ty, bez nichž by transparentnost byla jen prázdným slovem: novinářky a novináře. To je důvod pro doporučení k lepší ochraně novinářek a novinářů, které jsme dnes představili.“

/czech-republic/file/p051632-267255jpg_csp051632-267255.jpg

komisařka Helena Dalli ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Helena Dalli, členka Evropské komise odpovědná za rovnost, přijela ve čtvrtek 16. září 2021 na pracovní návštěvu do Prahy.

/czech-republic/file/p051751-569314jpg_csp051751-569314.jpg

tablet s nápisem State of the Union 2021©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Projev o stavu Unie – banner

Komise dnes navrhla Cestu k digitální dekádě – konkrétní plán pro dosažení digitální transformace evropské společnosti a ekonomiky do roku 2030.

Navržená Cesta k digitální dekádě stanoví konkrétní mechanismus plnění digitálních ambicí EU vytyčených pro rok 2030.

/czech-republic/file/bauhausjpg-0_csbauhaus.jpg

dřevěné trámy u stropu budovy ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Grafický symbol

Komise dnes přijala sdělení, v němž stanoví koncepci Nového evropského Bauhausu. Je v něm uvedena řada politických opatření a možností financování. Cílem projektu je urychlit transformaci různých hospodářských odvětví, jako je stavebnictví a textilní průmysl, s cílem poskytnout všem občanům přístup ke zboží, které je oběhové a méně náročné na uhlík.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/tynicejpg_cstynice.jpg

Poutní areál Mariánská Týnice ©EC
©EC

Témata dnešního Týdeníku Zastoupení Evropské komise v ČR:

  • Mariánská Týnice: po 300 letech dostavena z fondů EU dle Santiniho nákresu
  • Kotlíkové dotace: další vlna začne už na podzim
  • Komise žádá Soudní dvůr EU, aby udělil Polsku pokutu
  • EU se může stát největším emitentem zelených dluhopisů na světě
  • Očekávané události: 15/9 - Projev o stavu Unie

Celý newsletter naleznete zde.

Kategorie: EU v kostce

/czech-republic/file/eurobarometrlogojpg_cseurobarometr_logo.jpg

logo eurobarometr ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Postoje k EU podle měření v červnu a červenci zůstávají víceméně stabilní a pozitivní.

Kategorie: Statistiky

/czech-republic/file/technologiepakyjpg-0_cstechnologie_paky.jpg

páky technologie ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

EU dnes posiluje svou schopnost reagovat na nová bezpečnostní rizika a vznikající technologie.

Vstupuje v platnost nové nařízení o kontrole vývozu, které zpřísní kontroly obchodu se zbožím dvojího užití – civilním zbožím a technologiemi s možným použitím pro vojenské nebo bezpečnostní účely – a současně posiluje schopnost EU chránit lidská práva a podporovat bezpečné dodavatelské řetězce pro strategické zboží.

/czech-republic/file/euflagjpg_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © European Communities

Komise dnes přijala svou druhou výroční zprávu o strategickém výhledu nazvanou „Schopnost a svoboda EU jednat“.

Uvedené sdělení je multidisciplinárním, do budoucna zaměřeným pohledem na otevřenou strategickou autonomii EU ve světovém řádu, který je v rostoucí míře multipolární a pod stupňujícím se tlakem.

Pages