ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

/czech-republic/file/prubeznakonferenceprosinecjpg_csprubezna_konference_prosinec.jpg

pozvánka průběžná konference KOBE
©EC

V pondělí 6. prosince 2021 od 9:00 do 15:30 proběhne na webové adrese https://bit.ly/budoucnostEUCZ celodenní on-line konference, která mj. ukáže, jakým směrem by se podle dosavadních podnětů českých občanů měla ubírat Evropská unie.

/czech-republic/file/eurocoinpng_cseuro_coin.png

euro mince ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Za rok 2019 se v členských státech EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo přibližně 134 miliard EUR, upozorňuje nová zpráva, kterou dnes zveřejnila Evropské komise. Tento údaj představuje příjmy, jež nebyly vybrány v důsledku podvodů a daňových úniků v oblasti DPH, vyhýbání se placení DPH a její optimalizace, úpadků a platební neschopnosti, jakož i chybných výpočtů a administrativních chyb. I když ztrátám příjmů nelze zabránit, rozhodné kroky a cílené politické reakce by mohly přinést skutečnou změnu, zejména pokud jde o nedodržování předpisů.

/czech-republic/file/digitalisationofjusticejpg_csdigitalisation_of_justice.jpg

Váhy a v nich čísla jako na obrazovce PC
copyright

Evropská komise dnes přijala několik iniciativ, jejichž cílem je digitalizovat justiční systémy v EU a učinit je přístupnějšími a účelnějšími.

Hlavním cílem těchto opatření je učinit digitální komunikační kanály výchozí možností v přeshraničních věcech, a splnit tak jednu z priorit stanovených v loni přijatém sdělení o digitalizaci soudnictví

/czech-republic/file/p044620-914826jpg_csP044620-914826.jpg

letiště ©EC Audiovisual Service
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise včera navrhla aktualizaci pravidel pro koordinaci bezpečného a volného pohybu v EU, která byla zavedena v reakci na pandemii COVID-19.

/czech-republic/file/p049016-686331jpg_csP049016-686331.jpg

volební urna ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes předložila návrh týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy jako součást opatření zaměřených na ochranu integrity voleb a otevřenou, demokratickou debatu.

/czech-republic/file/p052422-554946jpg_csP052422-554946.jpg

tisková konference ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Článek obsahuje stručné shrnutí - Evropská komise dnes zahájila cyklus evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik 2022. Podzimní balíček k evropskému semestru zahrnuje roční analýzu udržitelného růstu, stanoviska k návrhům rozpočtových plánů zemí eurozóny na rok 2022, politická doporučení pro eurozónu a návrh Komise na společnou zprávu o zaměstnanosti.

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/p052420-394344jpg_csP052420-394344.jpg

mapa EU a okolí ©EC
©EC

Článek obsahuje stručné shrnutí - V rámci jednotné reakce Evropské unie na státem podporované zneužívání lidí jako nástroje pro politické účely na vnějších hranicích EU s Běloruskem Komise a vysoký představitel dnes navrhují opatření k předcházení a omezování aktivit dopravců, kteří se podílejí na obchodování s lidmi nebo na převaděčství migrantů do EU, případně mu napomáhají. Toto opatření bude dalším z nástrojů EU na podporu členských států postižených těmto hybridními útoky. Veškerá opatření přijatá v rámci tohoto nástroje by měla být doprovázena dalšími formami podpory, zejména humanitární pomocí.

/czech-republic/file/p031709001502-410510jpg_csP031709001502-410510.jpg

krávy na louce v pozadí s palmami ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes přijala tři nové iniciativy, které jsou nezbytné pro uskutečnění Zelené dohody pro Evropu.

Komise navrhuje nová pravidla, která mají omezit odlesňování způsobené EU, a dále nová pravidla pro usnadnění přepravy odpadů uvnitř EU s cílem podpořit oběhové hospodářství a řešit problémy spojené s vývozem nelegálního odpadu a problémy s odpadem ve třetích zemích.

Přináší také novou Půdní strategii, aby byla všechna evropská půda do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatečně ochráněná.

V dnešních návrzích Komise předkládá nástroje, jež mají umožnit přechod na oběhové hospodářství, chránit přírodu a rovněž zpřísnit environmentální normy v Evropské unii i ve světě.

Kategorie: Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

/czech-republic/file/p038924-364015jpg_csP038924-364015.jpg

mince euro  ©EC
©EC

V pondělí večer dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie na návrh Evropské komise neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027.

Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 miliardy eur a platby ve výši 170,6 miliardy eur. 

Kategorie: Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

/czech-republic/file/desi2021maingraph2jpg_csdesi_2021_main_graph_2.jpg

DESI 2021 graf ©EC Audiovisual Service
©EC Audiovisual Service

Komise dnes zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2021. Index sleduje, jak se zlepšuje digitální konkurenceschopnost členských států EU v oblasti lidského kapitálu, širokopásmového připojení, integrace digitálních technologií v podnicích a digitálních veřejných služeb.

Pages