ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Penzisté @Lot3
19/11/2018

* Co konkrétního má z EU Vaše babička? Jak EU ovlivňuje naše životy? Odpovídá nový web * Evropané užívají méně antibiotik - i tak ale často zbytečně * Londýn a Brusel se dohodly na návrhu smlouvy o brexitu * Bulharsku se reformovat daří, Rumunsku však nikoli * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

medicine @EU
15/11/2018

Od roku 2022 bude v EU zakázáno používání antimikrobiálních látek na podporu růstu zvířat a dále preventivní používání antimikrobiálních látek v medikovaném krmivu a ve skupinách zvířat. Kromě toho země, jež nejsou členy EU, budou muset při vývozu do EU dodržovat zákaz antimikrobiálních látek na podporu růstu, jakož i omezení používání antimikrobiálních látek určených pro humánní použití.

euro lupa @EU
12/11/2018

* Podzimní hospodářská prognóza 2018: Českou ekonomiku čeká růst, ale pomalejší * Bezplatná WiFi na veřejných prostranstvích. Podporu dostane až 80000 obcí * Endokrinní disruptory: strategie pro budoucnost ochrání občany EU a životní prostředí * Evropská občanská iniciativa: Označujme potraviny jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

eura @EU
08/11/2018

Hospodářský růst v ČR podle podzimní prognózy Evropske komise letos zpomalí na 3 % a i v dalších letech by se měl postupně snižovat na 2,6 % v roce 2020. Veřejné finance zůstanou nadále v kladných číslech. Přebytek by se měl snížit z 1,4 % HDP v letošním roce na 0,7 % HDP v roce 2020. Veřejný dluh by tak měl postupně klesnout až na 31,2 % HDP v roce 2020. 

Zkumavky @EU
07/11/2018

Endokrinní disruptory narušují činnost hormonálního sytému a negativně ovlivňují zdraví lidí a zvířat. Komise proto přijala sdělení, v němž potvrzuje svůj závazek chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Komise společně se členskými státy pracovala například na kritériích identifikace endokrinních disruptorů v oblastech pesticidů a biocidů.

Nákupní košík @Lot3
07/11/2018

Evropská komise se rozhodla zaregistrovat novou evropskou občanskou iniciativu „Povinné označování potravin jako nevegetariánské, vegetariánské a veganské“. Tato iniciativa usiluje o to, aby u všech potravinářských výrobků byla povinná grafická označení, jež by uváděla, zda se jedná o nevegetariánské, vegetariánské nebo veganské výrobky. 

Fistheries @Lot3
07/11/2018

V EU lze pozorovat výrazný pokrok v oblasti udržitelného rybolovu: Nyní se na úrovni maximálního udržitelného výnosu (MSY) loví 53 populací ryb ve srovnání s pouhými 5 v roce 2009 a 44 v roce 2017. Nový návrh se týká práv pro 89 populací v Atlantském oceánu a Severním moři. Dále bude také v zájmu ukončení nehospodárných praktik výmětů od 1. ledna 2019 platit povinnost vykládky v plném rozsahu pro všechna rybářská loďstva EU. 

Odborné vzdělávání @EU
05/11/2018

* Začíná třetí Týden odborného vzdělávání v EU * EU přispěje 300 milionů eur na čisté a bezpečné oceány * V EU začala platit nová pravidla pro bankovní poplatky * Ochrana osobních údajů a fake news. Komisařka Jourová debatovala s občany v Brně a Liberci * 

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

 Týden dovedností @Pixabay
31/10/2018

Prostřednictvím Evropského týdne chce Evropská komise jednak zvýšit povědomí o široké škále příležitostí spojených s odborným vzděláváním a přípravou, jednak povzbudit více lidí k tomu, aby se zapojili a dozvěděli se, co tento typ vzdělávání může nabídnout. V letošním ročníku bude důležitým tématem i budoucnost, potažmo digitalizace a internacionalizace odborného vzdělávání a přípravy. V rámci kampaně se v několika členských státech konají zahajovací akce a Dny zaměstnavatelů.

Jazyky učebnice @EU
29/10/2018

Až do pátku 14. prosince 2018 mají české univerzity možnost podat si přihlášku do prestižní sítě sdružující evropské univerzity, které nabízejí kvalitní překladatelské magisterské studijní programy. Prozatím jediným českým členem sítě je Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Pages