ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Větrné elektrárny @Karsten Würth
18/06/2019
 • Komise zhodnotila předběžné vnitrostátní plány členských států v energetice a klimatu
 • Ve svém sdělení členské státy upozorňuje, že cíle mají být měřitelné a realistické
 • Na většinu také apeluje, aby si stanovily konkrétnější politiky a opatření
 • Lhůta pro zaslání finální podoby vnitrostátních plánů je 31. 12. 2019
Tisková konference komisařky Cecilie Malmström @EC Audiovisual Portal
17/06/2019

Dnešní zpráva Evropské komise potvrzuje soustavný nárůst překážek, na které evropské podniky narážejí na zahraničních trzích. Díky rozhodné reakci EU bylo od začátku mandátu nynější Komise odstraněno 123 takových překážek, díky čemuž byl vývoz v roce 2018 vyšší o více než 6 miliard eur.

Supercomputer @EC
17/06/2019

* Česko superpočítačem naváže na inženýrskou tradici * Digitální dovednosti Čechů ujdou – zato české firmy jsou v „top 5“ ve využívání on-line obchodu * EU zlepšila schopnost bojovat proti dezinformacím * Děti mají zaručený přístup k právní pomoci v celé EU *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Inovace @Unsplash
17/06/2019
 • Komise vydala srovnávací přehled inovací za rok 2019
 • Poprvé v historii má Evropa lepší výsledky než USA
 • Pokulhává za Japonskem a Jižní Koreou, dohání ji Čína
 • Prvenství v inovacích má „sever“: Švédsko, Finsko, Dánsko
 • Nejhůře je na tom Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko
 • Česko je druhé nejlepší ze všech „nových“ členských zemí, v rámci EU je průměr
 • Od roku 2011 se však v oblasti inovací zlepšilo jen minimálně
Actiona Plan against Disinformation, December 2018 @EC
14/06/2019

Komise a vysoká představitelka dnes vydávají zprávu o pokroku v boji proti dezinformacím a o nejdůležitějších zkušenostech, které přinesly volby do Evropského parlamentu. Zpráva tvoří příspěvek do diskuse vedoucích představitelů EU v příštím týdnu.

20 cent coins @Pixabay
12/06/2019

Před vrcholnou schůzkou eurozóny dne 21. června 2019 dnes Evropská komise zhodnotila pokrok, jehož bylo dosaženo při prohlubování evropské hospodářské a měnové unie od vydání zprávy pěti předsedů, a vyzvala členské státy, aby přijaly další konkrétní kroky.

Brexit připravenost @EK
12/06/2019

Evropská komise dnes před červnovým zasedáním Evropské rady (článek 50) – ve svém pátém sdělení o připravenosti na brexit – zhodnotila připravenost Evropské unie na brexit a alternativní opatření, zejména s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (článek 50) ze dne 11. dubna prodloužit na žádost Spojeného království a po dohodě s ním lhůtu podle článku 50 do 31. října 2019.

Soudcovské kladívko @Pexels
11/06/2019

Dnes začala platit směrnice o zvláštních zárukách pro děti. Jde o poslední z balíčku šesti směrnic EU, které lidem po celé EU zaručují procesní práva. Soubor práv je tak úplný – kromě zvláštních záruk o děti jde o právo na právní pomoc, právo na presumpci neviny a právo být přítomen při soudním řízení, právo na obhájce, právo na informace, a právo na tlumočení a překlad.

DESI 2019 @EK
11/06/2019
 • Index se zabývá pěti okruhy digitalizace: konektivitou, lidským kapitálem, používáním internetu, integrací digitálních technologií a digitálními veřejnými službami
 • V indexu se nejlépe umístily skandinávské země a Nizozemsko, na chvostu skončilo Rumunsko a Bulharsko.
 • ČR má třetí nejlepší pokrytí sítí 4G v Evropě (99 %) a patří do první pětky v počtu malých a středních podniků, které používají internet k prodeji (23 %)
 • Celkově se ČR pohybuje těsně opd průměrem EU, pokulhává především v oblasti digitálních služeb
Money and spring @Pixabay
10/06/2019

* Jarní balíček evropského semestru: zaostřeno na udržitelný a inkluzivní hospodářský růst * V Ostravě bude jeden z evropských superpočítačů * DiscoverEU: Dalších 20 tisíc mladých lidí má možnost cestovat po Evropě * Léto může začít: Více než 85 % koupališť v Evropě se pyšní výbornou kvalitou vody *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Pages