ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

active subsidiarity @EU
23/10/2018
 • Komise představila změny, které chce zavést v tvorbě evropských politik
 • Chce soustředit omezené zdroje na menší počet aktivit
 • Reaguje na doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu a proporcionalitu, a scénář "Méně, zato efektivněji"
 • Má se např. zjednodušit získávání stanovisek místních a regionálních orgánů
 • Součástí analýzy dopadů připravované legislativy má být i dotazník pro posouzení subsidiarity
Berlaymont @EU
23/10/2018
 • Pracovní program Komise na 2019
 • Navrhne pouze 15 nových iniciativ
 • Stáhne nebo zruší 17 zastaralých předpisů a návrhů, u kterých nelze očekávat dohodu
 • Udělá dalších 10 opatření v rámci programu REFIT – přezkum, zda jsou stávající právní předpisy stále funkční
 • Zmiňuje 85 projednávaných návrhů, které by měl Evropský parlament a Rada schválit ještě před jarními volbami do EP
Brexit @EU
22/10/2018

* Summit EU: Brexit. migrace a kyberútoky * Dalších 12 tisíc bezplatných jízdenek na objevování Evropy pro čerstvě plnoleté * Hitem budoucnosti budou baterie - EU jejich výrobu podporuje * Olivy, sýry či ovoce z Evropy - Komise pomůže s propagací evropských potravin 172,5 miliony eur *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

auta @EU
22/10/2018

Pro Evropu je výroba baterií z důvodu přechodu na čistou energii a pro modernizaci a konkurenceschopnost průmyslu včetně automobilového odvětví strategickou nutností. To zároveň povede k vytváření pracovních míst a růstu, ke stimulaci výzkumu a inovací a k přípravě evropského průmyslu na podporu opatření v oblasti klimatu, která EU stanovila s cílem bojovat proti změně klimatu a také v souvislosti s Pařížskou dohodou. 

televize @EU
18/10/2018

V současnosti pochází z Evropy přibližně jen 25 % všech filmů nabízených v EU online jako video na vyžádání. Existují databáze jednotlivých členských států, avšak žádná databáze evropská, a to navzdory tomu, že Evropa zaujímá ve světové kinematografii významné postavení: v letech 2007–2016 v ní vzniklo více než 18 000 filmů a celkový objem produkce se mezi lety 2007 a 2016 zvýšil o 47 % – z 1 444 na 2 124 celovečerních filmů.

Discover EU @EU
17/10/2018
 • Jak dopadlo první kolo iniciativy pro 18-leté cestovatele DiscoverEU hodnotí Komisař Navracsics se zúčastněnými subjekty
 • Komise ji spustila v červnu, přihlásilo se přes 100 000 osmnáctiletých Evropanů
 • Jízdenku obdrželo na základě fixní kvóty pro jednotlivé členské země 15 000 čerstvě plnoletých
 • Komise otevře ještě letos druhé kolo – jízdenku bude moct získat 12 000 mladých cestovatelů
 • Zájemci musí k 31. 12. 2018 dovršit 18 let a zaregistrovat se přes Evropský portál mládeže
vetrna elektrarna @pixabay
17/10/2018

Fond Breakthrough Energy Europe propojuje veřejné finance s dlouhodobým rizikovým kapitálem a tím umožňuje, aby se výsledky výzkumné a inovační činnosti dostaly na trh rychleji a efektivněji. Díky kapitalizaci ve výši 100 milionů eur se může fond zaměřit na snižování emisí skleníkových plynů a podporu energetické účinnosti v oblastech jako je doprava, zemědělství, výroba či energetická spotřeba budov.

Festival Ji.hlava @Ji.hlava
17/10/2018

Fandíte filmům? My taky! Proto již osmým rokem podporujeme Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava(link is external). Zahrajte si s námi o 2x2 volné lístky s ubytováním a uhádněte autora a název filmu, který Komise letos podpořila. Mějte oči na stopkách, soutěž totiž vyhlásíme už 17. 10. 2018 na našem Facebooku(link is external)!
Vaše tipy na správnou odpověď můžete psát přímo do komentářů pod soutěžní příspěvek až do neděle 21. 10. 2018. Z těch po ukončení soutěže vylosujeme dva výherce!

EU Vietnam @EU
17/10/2018
 • Dohoda EU/ Vietnam o obchodu a investicích - Komise ji předložila k finálnímu schválení a podpisu 
 • Padne 99% cel na zboží během 10 let
 • Obsahuje zvláštní ustanovení ohledně necelních překážek v automobilovém průmyslu 
 • Poskytuje ochranu pro 169 tradičních produktu (např. Roquefort)
 • Vietnam je jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v jihovýchodní Asii s 95 mil. spotřebitelů 
škola @EU
17/10/2018

Monitor analyzuje hlavní problémy evropských vzdělávacích systémů a představuje politiky, díky nimž mohou tyto systémy lépe reagovat na sociální potřeby a potřeby trhu práce. Součástí zprávy je srovnání zemí, 28 podrobných zpráv o jednotlivých členských státech EU.

Pages