ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

obrana vrtulnik @EU
20/03/2019

U 15 z 22 legislativních iniciativ, které Komise v rámci bezpečnostní unie předložila, bylo dosaženo shody. U některých klíčových návrhů je však stále potřeba pokročit, pokud mají být schváleny před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019. V této fázi je klíčový hlavně boj proti dezinformacím a posílení odolnosti volebních procesů a digitálních systémů.

soudcovské kladívko @Pixabay
20/03/2019

Komise uložila společnosti Google pokutu 1,49 mld. eur za zneužívání dominantního postavení na trhu se zprostředkováním internetové reklamy ve výsledcích vyhledávání. Google ukládal provozovatelům webových stránek protisoutěžní smluvní omezení a ti tak nemohli na své stránky s výsledky vyhledávání umisťovat reklamy od konkurence. Toto chování trvalo více než 10 let a poškozovalo nejen hospodářskou soutěž, ale také spotřebitele.

podpis dokumenty @EU
19/03/2019

Podniky budou moci nově předkládat prohlášení a dokumenty v rámci řízení o shovívavosti a o narovnání v případě kartelů prostřednictvím online formuláře eLeniency. Nebude tak nutné dostavit se do prostor Komise, aby bylo prohlášení učiněno ústně.

obrana @EU
19/03/2019
  • Komise uvolnila 525 mil. EUR na průmyslové a výzkumné projekty na roky 2019-2020
  • Projekty se zaměří např. na technologii dronů, družicovou komunikaci, kybernetickou obranu či umělou inteligenci
  • Komise také vyhlásí výzvy k podávání návrhů ve všech prioritních oblastech
  • Způsobilá konsorcia se mohou přihlásit na výzvy pro 2019 do konce srpna
vědci @EU
19/03/2019

Komise oznámila důležité kroky, které zvýší úsilí ve zbývajících dvou letech pilotní fáze Evropské rady pro inovace. Jedná se o: finanční prostředky ve výši více než dvě miliardy eur na pokrytí inovačního řetězce, jmenování 15 až 20 lídrů v oblasti inovací, nábor první skupiny „vedoucích programů“ se špičkovými odbornými znalostmi nových technologií a oznámení dalších 68 začínajících podniků a malých a středních podniků, které obdrží celkové financování ve výši 120 milionů eur.

podane ruce @EU
18/03/2019

* Jak přistupovat k Číně? Komise navrhuje 10 opatření * Spotřebiče budou označeny novými energetickými štítky * EU pokračuje ve vytváření jednotného kapitálového trhu * Výběr DPH u internetového prodeje se zjednoduší *

Pro odběr týdeníku se zaregistrujte zde nebo na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

banka @EU
15/03/2019

Komise zrealizovala všechna opatření, k nimž se zavázala v akčním plánu unie kapitálových trhů. U 10 ze 13 legislativních návrhů předložených Komisí bylo dosaženo dohody a 3 byly s konečnou platností přijaty. Dohody bylo dosaženo rovněž u 2 ze 3 návrhů Komise týkajících se udržitelného financování. 

les @EU
13/03/2019

Nový program LIFE má čtyři hlavní prvky - trvalou podporu přechodu na oběhové hospodářství a posílené zmírňování dopadů změny klimatu, zvýšený důraz na podporu přechodu na čistou energii, zvýšený důraz na přírodu a biologickou rozmanitost a jednoduchý a flexibilní přístup se zaměřením na vytváření a uplatňování inovativních způsobů řešení problémů v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

EU Čína @EU
13/03/2019

Evropská komise zahájila debatu, jež má předefinovat přístup Evropy k Číně tak, aby byl realističtější, asertivnější a mnohotvárnější. Vyzvala proto Evropskou radu, aby schválila deset opatření, která mají upravit vztahy EU a Číny pro 21. století. Mezi opatřeními je mj. naplňování klimatických cílů nebo tří pilířů OSN - lidských práv, míru a bezpečnosti a rozvoje.

dane @EU
12/03/2019

Ministři zařadili na „černou listinu“ 15 zemí. Pět z nich nepřijalo od zveřejnění první zprávy v roce 2017 žádné závazky. Další tři se na listinu vrátily z dočasného umístění na „šedou listinu“ kvůli absenci dalších kroků. Z „šedé listiny“ na tu „černou“ bylo dále přesunuto sedm zemí. Dalších 34 zemí na „šedé listině“ bude dále sledováno a 25 původně prověřovaných zemí bylo vyškrtnuto.

Pages