ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

přehled zaměstnanosti a sociální situace v EU@EU
13/07/2018
 • Evropská komise dnes vydala letošní přehled zaměstnanosti v EU
 • Zaměstnanost v EU ještě nikdy nebyla tak vysoká: práci má 238 mil. lidi 
 • Rekordně nízký je počet materiálně silně deprivovaných lidí: od roku 2012 poklesl o 16,1 mil. osob
letní hospodářská prognóza@EU
12/07/2018
 • Komise vydala letní hospodářskou prognózu na 2018 a 2019
 • Letos očekává v eurozóně i v celé EU růst HDP 2,1 % a v roce 2019 pak 2 %
 • Inflace 2018 v EU: 1,9 %, v eurozóně: 1,7 %
 • Pro ČR přepokládá Komise pro 2018 růst 3 %, v roce 2019 pak 2,9 %
 • Inflaci v ČR očekává 2,1 % letos a 2 % v roce 2019
EUa Řecko@EU
12/07/2018

Komise přijala rozhodnutí spustit rámec posíleného dohledu nad Řeckem za účelem podpory provádění dohodnutých reforem po úspěšném završení ekonomického ozdravného programu v rámci Evropského mechanismu stability (ESM).

pracovní skupina pro subsidiaritu@EU
10/07/2018
 • Pracovní skupina "Dělat méně, zato efektivněji" předložila svou finální zprávu
 • Navrhuje v ní nové pracovní metody při tvorbě politik EU
 • Doporučuje např. dát silnější hlas místním, regionálním a vnitrostátním orgánům při vytváření legislativy EU (tzv. "aktivní subsidiarita")
 • Chce, aby národní parlamenty měly 12 týdnů na vyjádření stanovisek k legislativním návrhům EU (namísto současných osmi)
 • Rakouské předsednictví EU uspořádá v listopadu konferenci o subsidiaritě v Bregenzu
celní unie 50 let@EU
09/07/2018

* Levnější nakupování v EU slaví 50 let * 45,6 milionu eur pomůže Španělsku a Řecku s řešením migrace * Europarlament schválil posílení kontroly hranic EU * Nezávislost polského Nejvyššího soudu je podle Komise v ohrožení *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Logo rakouského předsednictví @EU2018AT
02/07/2018

Od 1. července 2018 převzalo předsednictví v Radě EU Rakousko. V programu předsednictví se klade důraz na otázky týkající se azylu a migrace, na ochranu vnějších hranic, boj proti radikalizaci, terorismu a organizované trestné činnosti, na digitální bezpečnost a ochranu evropských hodnot.

Internetové stránky rakouského předsednictví naleznete zde.

Pracovní program rakouského předsednictví naleznete zde.

50 let celní unie @EU
01/07/2018

Celní unie EU, jeden z největších úspěchů Evropské unie, slaví 1. července 2018 již 50. výročí. Celní unie ochraňuje hranice EU a chrání občany před zakázaným a nebezpečným zbožím, jako jsou zbraně a drogy. Usnadňuje také stále větší podíl celosvětového obchodu: v roce 2017 prošlo přes celnice EU 16 % světového obchodu.

Nová spotřebitelská práva pro turisty @EU
29/06/2018

Od neděle 1. července získají turisté, kteří si zakoupili zájezd, větší spotřebitelská práva. Nová právní úprava bude mít pro zákazníky tento přínos:

 • Jasnější informování turistů
 • Vrácení peněz a návrat domů v případě platební neschopnosti
 • Jasnější pravidla právní odpovědnosti
 • Větší práva v případě zrušení cesty
 • Ubytování, není-li možné zajistit návrat cestujícího a další
Cestovatelky s mapou @EU
28/06/2018

Z více než 100 000 žádostí, jež Evropská komise obdržela, bylo vybráno 15 000 čerstvě plnoletých. Ti získají celoevropskou vlakovou jízdenku a toto léto procestují Evropu křížem krážem. Na podzim tohoto roku proběhne druhé kolo, v němž se rozdělí až 10 000 dalších jízdenek. Evropská komise hodlá tuto iniciativu rozvinout a stane se součástí programu Erasmus.

Migrace @EU
25/06/2018

* Situace v migraci před Evropskou radou * EU se dohodla na nových pravidlech pro energetickou účinnost * EU zavedla cla na americké produkty z hliníku a oceli * EU odstartovala jednání o ambiciózní obchodní dohodě s Austrálií a Novým Zélandem *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Pages