ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vznik evropské hraniční a pobřežní stráže úspěšně završen

/czech-republic/file/boatjpg_csboat.jpg

loď na moři © Frontex

Pouhých šest měsíců od předložení původního návrhu Evropskou komisí schválil dne 6. července 2016 Evropský parlament vznik společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jde o završení intenzivní spolupráce mnoha aktérů evropského rozhodovacího procesu.
S návrhem na zřízení stráže přišla Evropská komise v prosinci 2015 poté, co nutnost takového kroku ozřejmil předseda EK J.-C. Juncker ve svém projevu o stavu Unie z 9. září 2015.

08/07/2016

Hlavním cílem nově zřízené agentury je efektivnější ochrana vnější hranice EU. Schválené nařízení definuje pravomoci nově vznikající stráže a posiluje možnosti ostrahy hranic unie pro případy nelegálního překračování, pašování či obchodování s lidmi.

Jak uvedli ve společném prohlášení místopředseda Evropské komise Frans Timmermans
a komisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avramopoulos, stráž bude moci zasahovat ve výjimečných případech, tzn. když členská země EU nebude sama zvládat situaci na vnější hranici. Schválení návrhu oba uvítali a dále mimo jiné uvedli, že vnější hranice jednoho členského státu je vnější hranicí všech členských států, a proto také odpovědnost za ni sdílí všechny státy EU.

V budoucnu by již stráž neměla trpět nedostatkem personálu nebo technických zdrojů. Členské státy si i nadále zachovají svou suverenitu a národní pohraniční stráže zůstanou klíčovými aktéry při správě svých hranice. Evropská pohraniční a pobřežní stráž bude fungovat jako záchranná síť. Ve výjimečných situacích, kdy některý členský stát nebude schopen vyrovnat se situací vlastními silami, poskytne Evropská pohraniční a pobřežní stráž lidské a materiální zdroje.

Prohlášení

Návrh Komise z prosince 2015