ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Společné prohlášení předsedů institucí EU a nizozemského premiéra k výsledkům britského referenda o členství v EU

/czech-republic/file/euflagjpg-1_cseu_flag.jpg

Vlajka EU © Evropská unie

Společné prohlášení předsedy EP Schulze, předsedy Evropské rady Tuska, předsedy Komise Junckera a Rutteho, premiéra Nizozemska, jež nyní předsedá Radě EU, k výsledku referenda ve Spojeném království

Předseda Tusk, předseda Schulz, premiér Rutte se dnes ráno setkali v Bruselu na pozvání předsedy Evropské komise Junckera.

Diskutovali o výsledku referenda ve Spojeném království a vydali toto prohlášení:

24/06/2016

„V rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili Britové své přání vystoupit z Evropské unie. Tohoto rozhodnutí litujeme, ale respektujeme jej.

Tato situace nemá precedens, ale budeme na ni reagovat jednotně. Zůstaneme silní a budeme ctít základní hodnoty EU, mír a blaho jejích občanů. Unie 27 členských států bude pokračovat. Unie je rámec pro naši společnou politickou budoucnost. Spojuje nás historie, geografie a společné zájmy a na tomto základě budeme dále rozvíjet naši spolupráci. V jednotě budeme řešit společné výzvy s cílem podporovat hospodářský růst, zvyšovat prosperitu a zajišťovat bezpečné prostředí pro naše občany. Instituce se v tomto úsilí plně zhostí své úlohy.

Nyní očekáváme, že vláda Spojeného království co nejdříve podnikne kroky k realizaci rozhodnutí britských občanů, třebaže může jít o velmi bolestivý proces. Jakékoliv zdržení by zbytečně prodloužilo nejistotu. Existují pravidla pro řádný postup v této věci.  Pokud se členský stát rozhodne opustit Evropskou unii, použije se článek 50 Smlouvy o Evropské unii. Jsme připraveni urychleně začít se Spojeným královstvím jednat o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie. Dokud nebudou tato jednání završena, zůstává Spojené království členem Evropské unie s plnými právy a povinnostmi, jež mu z členství plynou. Podle smluv, které Spojené království ratifikovalo, platí právo EU ve Spojeném království v plné míře i nadále, dokud tato země nepřestane být členem.

Jak bylo dohodnuto, „Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie“, přijaté na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016, nenabude účinku a zaniká. Nové projednání již neproběhne.

Doufáme, že Spojené království zůstane blízkým partnerem Evropské unie i v budoucnu. Očekáváme, že Spojené království vyjádří v tomto ohledu své návrhy. Každá dohoda uzavřená se Spojeným královstvím jako třetí zemí bude muset odrážet zájmy obou stran a být vyvážená z hlediska práv a povinností.“

Tisková konference (24. června) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království. Tiskovou konferenci naleznete v originále i zde.

 

 

Další informace

Otázky a odpovědi k britskému referendu o členství v EU (anglicky)

Tisková konference (v češtině) předsedy Evropské komise Junckera k referendu ve Spojeném království (24. června 2016)

Otázky a odpovědi po tiskové konferenci (v češtině)