ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Slovensko převzalo k 1. červenci 2016 předsednictví v Radě EU

/czech-republic/file/logoskpresidencypng_cslogo_sk_presidency.png

logo slovenského předsednictví - smajlík a nápis SK EU2016 © Evropská unie

1. července 2016 převzalo od Nizozemska předsednictví v Radě EU Slovensko.

Pracovní program slovenského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

- hospodářsky silná Evropa,

- moderní jednotný trh,

- udržitelná migrační a azylová politika,

- globálně angažovaná Evropa.

Při příležitosti oficiálního zahájení slovenského předsednictví v Radě EU se 1. července v Bratislavě sešlo s vrcholnými představiteli Slovenska kolegium komisařů v čele s předsedou J.-C. Junckerem.

30/06/2016

Slovenské předsednictví v Radě EU by chtělo, aby se EU zaměřila na:

  - Dosahování konkrétních výsledků. Cílem slovenského předsednictví je dokázat občanům EU, společné evropské projekty mají praktický dosah na zlepšení kvality jejich života.

 - Překonávání fragmentace. Předsednictví bude usilovat o dosáhnutí takových výsledků, které přispějí k lepšímu propojení člesnkých států na jednotném trhu.

 - Otázky, které jsou důležité pro evropské občany, aby se obnovila důvěra v evropský projekt.

Videogalerie

1. července bylo předsednictví zahájeno v Bratislavě s celým kolegiem komisařů. Jednání se členy vlády Slovenské republiky se zaměřilo na vnější vztahy, bezpečnost, migraci a spravedlnost, energetickou politiku a klima, dopravu, přírodní zdroje, růst, konkurenceschopnost a vnitřní trh a rozpočet EU, ekonomickou a monetární unii a sociální agendu.

16. září 2016 pak budou v Bratislavě jednat lídři EU na neformálním summitu o budoucnosti EU.

Souvislosti:

Rotující předsednictví

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po 6 měsících. Během tohoto 6měsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady, a napomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Členské státy vykonávající předsednictví úzce spolupracují v rámci tříčlenných skupin , které jsou označovány jako „trojice“. Trojice předsednictví vymezuje dlouhodobé cíle a připravuje společný program, ve kterém jsou stanovena témata a hlavní otázky, jimiž se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období. Na základě tohoto programu pak každá ze tří zemí připravuje vlastní podrobnější 6měsíční program.

V současnosti trojici tvoří nizozemské, slovenské a maltské předsednictví.

Úkoly předsednictví

Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Další informace

Více o slovenském předsednictví v Radě EU sa dozvíte na jeho webové stránce: http://www.eu2016.sk/sk.

Internetové stránky Rady EU - Předsednictví v Radě EU

Zahájení slovenského předsednictví a představení priorit na půdě Evropského domu v Praze (1.7.2016)