ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

13. září přednese Jean-Claude Juncker svůj tradiční projev o stavu Unie

/czech-republic/file/soteujunckerjpg_cssoteu_juncker.jpg

SOTEU@EU
©

Ve středu 13. září 2017 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přednese před Evropským parlamentem projev o stavu Unie.

Po rozsáhlé diskusi o budoucnosti Evropy (#FutureofEurope) do níž se zapojili občané, Evropský parlament, parlamenty členských států, místní a regionální úřady a občanská společnost obecně, bude předseda Komise na těchto myšlenkách stavět, přednese své osobní názory na budoucnost Evropy a představí své priority na příští rok.

13/09/2017

Každý rok v září přednáší předseda Evropské komise před Evropským parlamentem projev o stavu Unie, v němž bilancuje dosažené výsledky za předešlý rok a prezentuje priority na rok následující.

Předseda Komise rovněž nastiňuje, jak bude Komise řešit nejnaléhavější výzvy, kterým Evropská unie čelí. Po projevu následuje rozprava v plénu. Tím se zahájí dialog s Parlamentem a Radou, který vyústí ve vypracování pracovního programu Komise na další rok.

Projev o stavu Unie se zakládá na Lisabonské smlouvě a je stanoven v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010. Podle této dohody předseda Evropské komise navíc zasílá předsedovi Evropského parlamentu a předsednictví Rady prohlášení o záměru, v němž jsou podrobně popsána opatření, jež hodlá Komise přijmout do konce následujícího roku (v tomto případě do konce roku 2018) formou právních předpisů a jiných iniciativ.

Bližší informace k projevu:

Projev o stavu Unie můžete sledovat 13. září od 9:00 živě v češtině zde ,dále přes EbS (Europe by Satellite) nebo na stránkách Komise na Facebooku.

Diskuzi k projevu můžete také sledovat na sociálních sítích: #SOTEU (link is external)