ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

InvestEU míří na BVV

/czech-republic/file/pen%C3%ADzepng_cspeníze.png

Peníze ©EU
©

Také tento rok na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí Zastoupení EK v ČR projekt InvestEU a Evropský fond pro strategické investice (EFSI), který podnikům přináší nedotační formu financování - úvěry a bankovní garance. V České republice zatím chybí velké investičn projekty dosahující hodnoty 25-50 mil.eur. Malým a středním podnikům se daří úvěrů a garancí Evropské investiční banky využívat.

07/10/2017

Na semináři s názvem INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU: JAK SE ÚSPĚŠNĚ ZAPOJIT? se účastníci dozví více o možnosti využití podpory Evropské investiční banky/ Evropského fondu pro strategické investice, jak spolupracovat s českými bankami nebo jak probíhá čerpání z EFSI v praxi. Semináře, který proběhne 10. října na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, bylo ale možné se zúčastnit také na mnoha jiných místech po celé ČR v průběhu roku.

Čím je InvestEU a EFSI zajímavé? Představme si projekt v souvislostech.

Po hospodářské krizi zasáhl evropský kontinent propad investiční aktivity. V roce 2015 proto přišla Evropská komise s investičním plánem pro Evropu, jehož cíl je od začátku jasný: povzbudit dlouhodobý hospodářský růst a konkurenceschopnost v EU. Vznikl tak Evropský fond pro strategické investice, který využívá prostředky z veřejných zdrojů (i z rozpočtu EU), aby rozproudil soukromé investice v Evropě. Tento fond spravuje Evropská investiční banka (EIB), jež poskytuje dlouhodobé úvěry a záruky kvalitním a udržitelným investičním projektům, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Záruka z institucí zapojených do EFSI umožňuje EIB poskytnout úvěry na projekty i bez dostatečného zajištění, s delší splatností, s méně bonitním zákazníkem a v riskantnější oblasti.

Výhodou EFSI je to, že administrace financování je ve srovnání s dotacemi z EU jednodušší. Často stačí pouze dodání několika informací navíc nad rámec běžného podnikatelského úvěru. Kritéria pro přijetí projektu jsou široká, musí ale především splňovat priority Evropské unie. Mezi preferované oblasti patří infrastruktura, životní prostředí, výzkum, inovace a podpora malých a středních podniků. Investováno je také zdravotnictví, vzdělávání, energetika nebo digitální ekonomika.

Podporu z EFSI mohou české firmy využívat již více než rok. Zatím se ovšem o podporu nepřihlásil žádný velký investiční projekt. Malým a středním podnikům se naopak garance a úvěry využívat daří, příkladem je firma Raptech nebo start-up Frusack. Česká republika v tomto zaostává za podobně velkými zeměmi EU, jako jsou Slovensko, Portugalsko nebo pobaltské státy. U nás jsou na tyto projekty zatím využívány hlavně dotace.

 

Ještě snadněji s EIPP

Evropský portál investičních projektů je tzv. seznamka pro předkladatele projektů a investory. Portál umožňuje evropským veřejným a soukromým předkladatelům projektů oslovit potenciální investory nejen v EU. Za první rok svého fungování se do něj přihlásilo 190 projektů z celé Evropy, z ČR bohužel zatím žádný. Přihlášení do EIPP je snadné a bezplatné. Přihlašovat lze projekty s minimální velikostí 1 mil.eur, musí být v souladu se všemi platnými předpisy EU a vnitrostátními předpisy a musí být realizován na území EU. Projekt musí spadat do některého z vybraných hospodářských sektorů s vysokou přidanou hodnotou (viz výše, EIPP v kostce).

Investiční projekt je možné podat on-line v libovolném z 24 úředních jazyků EU. Během 3 let, kdy bude na EIPP dostupný, je možné jej aktualizovat. Obecné informace naleznete zde.

/czech-republic/file/prehledodvetvipng_csprehled_odvetvi.png

Přehled odvětví ©EU
©EU

Přijďte na seminář "Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?" a dozvíte se více.