ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mýty & Fakta o TTIP

Obchodní a investiční dohoda TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství) je opředena mnohými mýty.

Některé jsou výsledkem špatného pochopení či nedostatečné informovanosti, některé jsou však účelově překroucenými fakty vytrženými ze souvislostí.

Náš krátký přehled nejčastějších mýtů vám umožní jejich srovnání s fakty.

 

Mýtus: TTIP přinese rizika pro bezpečnost evropských potravin a výrobků.

 • Skutečnost: TTIP podmínky pro dovoz například geneticky modifikovaných potravin (GMO), chlorovaných kuřat ani dalších potravin obsahujících podobné látky oproti stávajícímu stavu nebude měnit. Nejsou totiž součástí vyjednávání. Členské země EU k tomu Evropské komisi nedaly mandát.

Mýtus: USA mají nízké bezpečnostní či jiné standardy, které v EU chtějí prosadit.

 • Skutečnost: TTIP nepřinese snižování evropských standardů, není o sjednocování všech předpisů mezi zeměmi EU a USA. Přinese ale zjednodušení tam, kde je úroveň ochrany srovnatelná. V praxi by to pro podniky vyvážející do USA znamenalo, že nebudou muset podstoupit dvakrát proces certifikace, tak kde jsou postupy a technické parametry mezi EU a USA srovnatelné.

Mýtus: TTIP je vyjednáván v naprostém utajení, vyjednávání není transparentní.

 • Skutečnost: TTIP je vůbec nejtransparentnějším a nejotevřenějším vyjednáváním mezinárodní obchodní dohody v historii EU. Poprvé v historii byl zveřejněn vyjednávací mandát, který vlády zemí EU daly Evropské komisi. Poprvé v historii zveřejnila Komise své pracovní poziční materiály i pracovní verze všech návrhů kapitol TTIP. Navíc jsou hlavní výstupy z vyjednávání okamžitě sdíleny s médii a všechny hotové materiály jsou uveřejněny na internetových stránkách Evropské komise o obchodu.

Mýtus: TTIP přinese nadvládu USA nad Evropskou unií.

 • Skutečnost: Sjednáním dohody TTIP se světu neuzavíráme, podobné dohody má Evropská unie i s dalšími zeměmi jako například s Koreou či Kanadou. Obchodní a investiční dohoda TTIP je naopak příležitost, jak posílit vzájemný obchod mezi EU a USA. Obě strany jsou v jednání nezávislými partnery zastupujícími zájmy svých občanů a podniků a shodnou se jen tam, kde je to pro obě strany výhodné. 

Mýtus: TTIP přinese kvůli mechanismu řešení sporů mezi investory a státy pouze rizika, žádné přínosy.

 • Skutečnost: Existence systému pro řešení sporů mezi investory a státy je běžným nástrojem ochrany a podpory investic. Jen ČR má téměř 80 dohod, kde je tato otázka ošetřena. S USA má ČR uzavřenu dohodu tohoto typu již od začátku 90. let, ta však odpovídá době svého vzniku a je tedy zastaralá. Její nahrazení novým systémem řešení investičních sporů zahrnutým v TTIP tak bude v mnoha ohledech pro Českou republiku výhodnější a lepší. EU totiž v tomto novém systému, který by nahradil doposud používané soukromé rozhodčí soudy, prosazuje přesně formulované standardy ochrany a pravidla dohledu i zásadu transparentnosti.

Mýtus: Díky TTIPu Evropu zcela ovládnou nadnárodní korporace.

 • Skutečnost: Cílem TTIP je přinést výhody všem podnikatelům bez ohledu na velikost jejich firmy.  Odstraňování obchodních překážek bude přínosem hlavně pro malé a střední firmy, které se o export do USA právě kvůli stávajícím bariérám ani nepokouší.

Mýtus: Vyjednávání TTIP není podrobeno demokratické kontrole občanů EU.

 • Skutečnost: Expertní vyjednávací tým Evropské unie má jasné zadání od demokraticky zvolených vlád. Členské země a jejich vlády si dohodu přejí, a proto daly Komisi mandát k vyjednávání, své doporučení k TTIP schválil i demokraticky zvolený Evropský parlament. Výsledná obchodní dohoda navíc musí být demokraticky ratifikována, opět členskými státy a Evropským parlamentem.

Mýtus: TTIP je novou verzí odmítnuté dohody ACTA.

 • Skutečnost: Obchodní dohoda TTIP nebude neznamenat žádný skrytý a nenápadný návrat dohody ACTA. TTIP nebude obsahovat trestněprávní sankce ani nic, co by se týkalo odpovědnosti poskytovatelů internetových služeb.

Mýtus: TTIP bude nevýhodný pro české malé a střední podnikatele.

 • Skutečnost: TTIP přinese výhody právě malým a středním podnikům, protože odstraní bariéry, které jim bránily ve vstupu na trh USA a které si velké firmy mohou dovolit překonávat.

Mýtus: USA má za cíl v Evropě prosadit nízkou úroveň ochrany zaměstnanců.

 • Skutečnost: O délce dovolené i pracovních standardech si budou země EU i nadále rozhodovat samy. Tato témata nejsou předmětem jednání o TTIP.

Mýtus: Cílem USA je snížit evropskou úroveň ochrany životního prostředí.

 • Skutečnost: Evropská unie a její členské země budou i nadále samy rozhodovat o vlastní úrovni ochrany životního prostředí. Úroveň ochrany životního prostředí není předmětem jednání o TTIP.

Mýtus: TTIP povede ke komercializaci veřejných služeb (např. školství) a k zavedení placeného zdravotnictví po vzoru USA.

 • Skutečnost: Veřejné služby nebudou obchodní dohodou TTIP nijak ovlivněny. Rozhodovat o tom, jakým způsobem budou veřejné služby poskytovány, zůstane i nadále výsostným právem každé země EU.

Mýtus: Česká vláda nemá mandát od voličů k tomu, aby podporovala vyjednávání TTIP.

Skutečnost: Podpora vyjednávání TTIP je součástí programového prohlášení stávající vlády, která byla zvolena v demokratických volbách

 

Zajímají vás tyto informace detailněji?

Podrobnější vysvětlení skutečnosti naleznete zde.