ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Hospodářství Evropské unie a evropský semestr

Hospodářství Evropské unie a evropský semestr

Aktuality

Hospodářství Evropské unie v kostce

Srozumitelně a jednoduše o hospodářství EU na stránkách Evropské komise zde.

Aktuální témata: hospodářský růst, zaměstnanost, stárnutí obyvatelstva, financování investic, světová ekonomika

ekonomický graf na obrazovce počítače ©shutterstock

Od hospodářské krize ke koordinaci hospodářských politik

Hospodářská krize let 2008-2009 měla na evropskou ekonomiku větší a dlouhodobější dopad než na jiné světové ekonomiky. Pomalost oživení v Evropě byla způsobena do značné míry ekonomickými nerovnováhami, které existovaly již před krizí, zejména vysokým zadlužením veřejného sektoru, domácností i bankovního sektoru a problémy s konkurenceschopností. Ačkoli se tyto problémy týkaly pouze některých evropských ekonomik, díky vzájemné provázanosti obchodu, investic a ekonomické aktivity se hospodářské potíže přelévaly i do ostatních zemí EU.  

Proč krize vznikla?

V této souvislosti bylo na úrovni EU rozhodnuto, že bude nastaven mechanismus koordinace hospodářských politik, který by do budoucna měl pomoci posílit hospodářský růst a rozpoznávat ekonomické nerovnováhy a působit na jejich odstraňování.

Od roku 2011 proto Evropská unie systematicky monitoruje hospodářský vývoj a politiku členských států. Na základě nezávislé analýzy Evropské komise vlády členských zemí vzájemně debatují prorůstové reformy, posuzují případná rizika a doporučují jednotlivým členským státům vhodná reformní opatření.

Správa ekonomických záležitostí v EU

Roční cyklus

Sledování hospodářského vývoje a politiky probíhá v rámci ročního cyklu, který je rozdělen na dvě části: tzv. evropský semestr a národní semestr. Během evropského semestru analyzuje Evropská komise hospodářský vývoj ve všech členských státech a poskytuje doporučení v oblasti hospodářské a fiskální politiky. Tato doporučení projednávají a formálně schvalují vlády členských zemí v červenci. Během národního semestru členské země sestavují rozpočet a připravují reformy na další rok, přičemž berou v úvahu doporučení, která jim byla v rámci evropského procesu koordinace udělena. Země, které používají euro, předkládají rovněž Komisi a partnerským vládám na přezkum návrh svého rozpočtu.

Česká republika – ekonomika a doporučené reformy 

Zpráva o České republice 2018 – ekonomická analýza Evropské komise v rámci evropského semestru 2018

Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018

Makroekonomická prognóza ČR a další dokumenty

/czech-republic/file/europeansemester2016bigcsjpg_cseuropean_semester_2016_big_cs.jpg

kalendář evropského semestru