ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Výzva k předkládání návrhů pro výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT pro období 2018–2020

/czech-republic/file/edicmainlogopng_csedic_main_logo.png

Výzva EDIC ©EK

Evropská komise prostřednictvím svého Zastoupení v České republice vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů na výběr organizací způsobilých pro získání akčního grantu a technické podpory, které se stanou hostitelskými strukturami veřejných informačních středisek souhrnně označovaných jako „Informační síť Europe Direct“ pro období 2018–2020.

Žádosti musí být podány doporučenou poštou nebo osobně na Zastoupení EK v ČR nejpozději do 18. srpna 2017.

Lhůta pro zasílání případných dotazů k výzvě je do 14. července 2017, a to na emailovou adresu:

COMM- REP-PRG-EUROPEDIRECT@ec.europa.eu

28/06/2017

Hlavním cílem výzvy je poskytnout občanům z různých regionů snadný přístup k informacím o všech oblastech činností Evropské unie a především o tom, jak tyto činnosti ovlivňují jejich každodenní život.

Tato výzva k předkládání návrhů je určena budoucím hostitelským strukturám informačních středisek Europe Direct. Hostitelskou strukturou se může stát jakýkoli veřejnoprávní subjekt nebo soukromý subjekt s veřejným posláním (např. krajské či obecné úřady, školy, nevládní organizace, soukromé společnosti s aktivitami zaměřenými na veřejnost a podobně).

Úspěšní žadatelé v rámci výzvy jsou způsobilí pro získání ročního grantu na akci od Komise v rozmezí 15 000 EUR až 20 000 EUR na středisko ročně v období 2018 až 2020. Financování Komise musí být doplněno z jiných uznaných zdrojů. Kromě grantu poskytne Komise středisku Europe Direct a jeho zaměstnancům odborné školení, publikační dokumentaci a další podporu.

Více informací o výzvě a veškeré přílohy ke stažení naleznete zde.

Sovislosti

Síť Europe Direct nabízí občanům několik oficiálních informačních kanálů. Jednou z nich je síť více než 480 regionálních infocenter, která se nacházejí po celém území Evropské unie. V České republice v současnosti najdete 13 infocenter. V Praze roli Europe Direct zastává Evropský dům, kde sídlí Zastoupení Evropské komise v ČR, jež síť metodicky řídí a spolufinancuje.

Střediska Europe Direct poskytují základní služby přizpůsobené místním potřebám, které veřejnosti umožní získávat praktické informace, poradenství, pomoc a odpovědi na otázky týkající se právních předpisů, politik, programů a aktuálního dění v EU.