ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Evropská komise znovu potvrzuje přednost práva EU

/czech-republic/file/euflagcroppedjpg_cseu_flag_cropped.jpg

vlajka EU
vlajka EU

Dnešní ústní prezentace rozsudku polského Ústavního soudu vyvolává vážné obavy, pokud jde o přednost práva EU a pravomoc Soudního dvora Evropské unie. Komise prosazuje a znovu potvrzuje základní zásady právního řádu Unie, konkrétně:

  • právo EU má přednost před vnitrostátním právem, včetně ústavních ustanovení,
  • veškeré rozsudky Evropského soudního dvora jsou závazné pro všechny orgány členských států, včetně vnitrostátních soudů.
07/10/2021

Provedeme zevrubnou analýzu rozsudku polského Ústavního soudu a rozhodneme o dalších opatřeních. Komise nebude váhat využít svých pravomocí vyplývajících ze Smluv k zajištění jednotného uplatňování a integrity práva Unie.

Evropská unie je společenství hodnot a práva, které musí být dodržováno ve všech členských státech. Práva Evropanů vyplývající ze Smluv musí být chráněna bez ohledu na to, kde v Evropské unii žijí.

Evropská komise je pověřena zajištěním řádného fungování právního řádu Unie a bude ho zajišťovat i nadále.