ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Mléko, ovoce a zelenina do škol díky programu EU

/czech-republic/file/fruit-school_csFruit at school

Fruit at school ©Element5
©Element5

Se začátkem nového školního roku se ve zúčastněných zemích EU znovu rozběhne i projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol na rok 2019–2020.

Česká republika z něj dostane přibližně 5,8 milionu eur.

02/09/2019

Program EU zaměřený na školy propaguje zdravou a vyváženou stravu. Podporuje distribuci ovoce, zeleniny a mléčných výrobků ve školách a nabízí vzdělávací programy o zemědělství a správné výživě.

Ve školním roce 2017–2018 se program dostal k více než 20 milionům dětí, tedy 20 % dětské populace v Evropské unii.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan program shrnul slovy: „Zdravé stravovací návyky je dobré pěstovat už od útlého věku. Díky programu EU si školáci nejen pochutnávají na kvalitních evropských produktech, ale učí se také o výživě, zemědělství a výrobě potravin a o tvrdé práci, kterou to obnáší.“

Na každý školní rok se na program vyčlení 250 milionů eur. V roce 2019–2020 půjde 145 milionů eur na ovoce a zeleninu a 105 milionů eur na mléko a mléčné výrobky. Ačkoliv účast v programu je dobrovolná, zapojily se do něj všechny členské státy EU, ať už částečně, nebo v plném rozsahu. Příspěvky jednotlivým zemím EU, které se programu v tomto školním roce účastní, schválila Evropská komise v březnu 2019. Podporu EU pak může každá země ještě doplnit z vlastních zdrojů.

O tom, jak konkrétně bude program v každé zemi fungovat – tedy například jaký druh produktů budou děti dostávat nebo na co se zaměří vzdělávací moduly –, rozhoduje každý členský stát sám. Volba distribuovaných produktů nicméně musí vycházet ze zásad zdravé výživy, ochrany životního prostředí, sezónnosti, dostupnosti a různorodosti.

 

Další informace

Projekt EU na dodávání ovoce, zeleniny a mléka do škol

Projekt v roce 2017–2018 v číslech

Balíček pro učitele