ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Stav Unie: Komise vytyčila nový ambiciózní plán v oblasti superpočítačů

/czech-republic/file/cabling-plugs-and-other-plugs-servers-computers-modem-broadband_csCabling, plugs, and other plugs for servers, computers, modem, broadband

Cabling, plugs, and other plugs for servers, computers, modem, broadband ©EC
©EC

Jak ve středu oznámila ve svém projevu o stavu Unie předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, Komise dnes přijala další opatření v rámci programu digitální dekády, aby posílila digitální suverenitu Evropy.

18/09/2020

Jak ve středu oznámila ve svém projevu o stavu Unie předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová, Komise dnes přijala další opatření v rámci programu digitální dekády, aby posílila digitální suverenitu Evropy.

Komise navrhla nové nařízení o evropském společném podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku s cílem zachovat a posílit vedoucí úlohu Evropy v oblasti superpočítačů a kvantové výpočetní techniky. Podpoří výzkumné a inovační činnosti v oblasti nových superpočítačových technologií, systémů a produktů, posílí dovednosti nezbytné k využívání infrastruktury a stane se základem pro to, aby si Evropa v této oblasti udržela světovou úroveň. Návrh by umožnil investice do nové generace superpočítačů ve výši 8 miliard EUR, což v porovnání se současností představuje podstatně vyšší rozpočet.

Superpočítače budou hrát – v návaznosti na úspěch Evropy v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky příští generace – klíčovou úlohu na cestě Evropy k oživení. Byly označeny za strategickou investiční prioritu a budou základem celé digitální strategie, od analýzy dat velkého objemu a umělé inteligence až po cloudové technologie a kybernetickou bezpečnost. Kromě toho Komise v doporučení, které bylo dnes rovněž přijato, vyzývá členské státy, aby podpořily ultrarychlé připojení k síti a vypracovaly společný přístup k zavádění sítí 5G.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová uvedla: „Vysoce výkonná výpočetní technika je pro Evropu zásadní digitální kapacitou. Jak se ukázalo v boji proti koronavirové pandemii, superpočítače již pomáhají při hledání terapií, rozpoznávají a předpovídají šíření infekce nebo podporují rozhodování o opatřeních proti šíření nákazy. Data v kombinaci s umělou inteligencí a superpočítači rovněž významně přispívají k odhalování ekosystémových modelů, pomáhají zmírnit změnu klimatu a podílí se na řešeních pro předcházení katastrofám a v boji proti změně klimatu. Náš dnešní návrh podpoří navýšení investic do infrastruktury superpočítačů s ohledem na jejich obrovský potenciál ke zlepšení kvality života, posílení konkurenceschopnosti průmyslu a pokroku ve vědě.“

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton k tomu dodal: „Superpočítače stojí společně s daty a konektivitou v popředí naší digitální suverenity a zahrnují průmyslové, technologické a vědecké výzvy. Prioritou je udržet krok v mezinárodní technologické soutěži. Evropa má jak know-how, tak politickou vůli hrát vedoucí úlohu. Naším cílem je rychle dosáhnout dalšího standardu výpočetní techniky pomocí počítačů s exa-kapacitou, ale především integrovat kvantové urychlovače pro vývoj hybridních strojů a postavit Evropu do čela této průlomové technologie.“

Cílem nařízení je aktualizovat předchozí nařízení Rady, kterým se v říjnu 2018 zřídil společný podnik EuroHPC. To Evropě umožní udržet si přední místo v technologické soutěži o další milník, zejména:

  • exakapacitní superpočítače schopné provádět více než miliardu miliard (1018) operací za sekundu,
  • kvantové počítače a hybridní počítače, které kombinují prvky kvantové a klasické výpočetní techniky a jsou schopny provádět operace, které v současné době nedokáže provádět žádný superpočítač.

Společný podnik EuroHPC zpřístupní stávající evropské superpočítačové a kvantové výpočetní zdroje všem uživatelům v celé Evropě, včetně veřejného sektoru a průmyslových uživatelů, zejména malých a středních podniků, bez ohledu na to, kde se nacházejí. V současné době se projednává nový rozpočet; podnik bude podpořen z programů Horizont EvropaDigitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy.

Superpočítače v praxi

Tato superpočítačová infrastruktura by mohla být využívána ve více než 800 evropských aplikacích v oblasti vědy, průmyslu a veřejného sektoru.

V odvětví zdravotnictví, včetně boje proti koronavirové pandemii, již superpočítače pomáhají při hledání terapií, modelují a předpovídají šíření infekce nebo podporují rozhodování o opatřeních proti šíření nákazy. Konsorcium Exscalate4CoV, financované z prostředků EU, v červnu oznámilo, že účinným léčivem pro některé pacienty s onemocněním COVID-19, kteří mají mírný symptomatický průběh, by mohlo být již registrované generikum raloxifen, používané k léčbě osteoporózy. Tento léčivý přípravek je nyní připraven na klinické testy a v rámci projektu se nadále pracuje na slibných molekulách. Superpočítače rovněž pomohou evropským vědcům lépe porozumět lidskému metabolismu nebo imunitnímu systému a povedou k významnému pokroku v oblastech, jako jsou genomika, navrhování a testování nových léčiv, přesná počítačově simulovaná klinická hodnocení nebo pomoc při boji proti závažným onemocněním, včetně rakoviny a virových infekcí.

Tato superpočítačová infrastruktura navíc pomůže realizovat iniciativu EU Destination Earth, což přinese významné zlepšení v oblasti předpovídání počasí, územního plánování ve městech a na venkově, nakládání s odpady, vodohospodářství a modelování oceánského a mořského prostředí, jakož i prostředí oblastí s permafrostem. To podpoří ekologickou transformaci v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu a pomůže při přípravě a zvládání závažného zhoršování životního prostředí a ekologických katastrof.

Další kroky

Navrhuje se, aby Rada Evropské unie přijala nové nařízení o společném evropském podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (společný podnik EuroHPC). Přípravy na pokračování činností společného podniku od roku 2021 již probíhají: bylo například vybráno 20 projektů na vývoj inovativních aplikací a služeb HPC.

Souvislosti

Společný podnik EuroHPC byl založen v roce 2018, aby se EU mohla stát světovým lídrem v oblasti superpočítačů, a to sdružováním zdrojů EU, zúčastněných zemí (32 k dnešnímu dni) a soukromých partnerů.

Od svého založení v roce 2018 dokázal společný podnik EuroHPC podstatně zvýšit investice do vysoce výkonné výpočetní techniky na evropské úrovni s cílem umožnit Evropě stát se světovým lídrem v této oblasti. Jen za období 2019–2020 dosáhnou veřejné investice do společného podniku přibližně 1,1 miliardy EUR, což představuje na evropské úrovni čisté zvýšení o téměř 250 milionů EUR ročně ve srovnání se situací před rokem 2018.

S tímto financováním zavede společný podnik EuroHPC do začátku roku 2021 tři pre-exakapacitní systémy (schopné nejméně 1017 výpočtů za sekundu), které by se řadily mezi pět nejvýkonnějších superpočítačů na světě, a pět petakapacitních systémů (schopných nejméně 1015 výpočtů za sekundu), které by se řadily mezi 50 nejvýkonnějších. Tyto nové stroje osmkrát znásobí superpočítačovou energii dostupnou na evropské úrovni. Rozšíří využívání vysoce výkonné výpočetní techniky v EU pro veřejné i soukromé uživatele, a zejména pro malé a střední podniky, které nemají vlastní zdroje, aby z těchto nových technologií mohly těžit.

Společný podnik EuroHPC rovněž podporuje vytvoření 33 vnitrostátních středisek kompetencí, která budou působit na místní úrovni s cílem usnadnit přístup k evropským superpočítačovým příležitostem v různých průmyslových odvětvích, poskytovat řešení přizpůsobená široké škále uživatelů, včetně malých a středních podniků, a v konečném důsledku posílit evropské poznatky a odborné znalosti v oblasti těchto technologií.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informativní přehled o evropském společném podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

Navržené nařízení

Internetové stránky společného podniku EuroHPC

Projev o stavu Unie

Tisková zpráva o stěžejních iniciativách představených v projevu o stavu Unie 2020

Zvláštní internetové stránky věnované stavu Unie 2020