ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Globální reakce na koronavirus: příspěvek Komise k nástroji pro globální přístup k vakcíně proti COVID-19 (COVAX)

/czech-republic/file/scientist-working-coronavirus-vaccine_csScientist working on a coronavirus vaccine

Scientist working on a coronavirus vaccine ©EC AV Service
©EC AV Service

Evropská komise dnes potvrdila svou účast v nástroji COVAX pro spravedlivý přístup k cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19, a sice poté, co dne 31. srpna vyjádřila svůj zájem a oznámila svůj příspěvek ve výši 400 milionů eur.

22/09/2020

Evropská komise dnes potvrdila svou účast v nástroji COVAX pro spravedlivý přístup k cenově dostupným očkovacím látkám proti COVID-19, a sice poté, co dne 31. srpna vyjádřila svůj zájem a oznámila svůj příspěvek ve výši 400 milionů eur.

V rámci společného úsilí Evropské komise a 27 členských států EU přispěje tým Evropa počáteční částkou 230 milionů eur v hotovosti prostřednictvím půjčky od Evropské investiční banky, kterou doplní tatáž částka ve formě záruk poskytnutých z rozpočtu EU. Příspěvek ve výši 230 milionů eur odpovídá rezervám nebo opcím na nákup 88 milionů dávek a EU by je převedla do způsobilých zemí, na něž se vztahuje záruka předběžného nákupu. Tento příspěvek je doplněn o finanční záruky z rozpočtu EU ve výši 170 milionů eur.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k tomu uvedla: „Nestačí najít vakcínu. Musíme zajistit, aby k ní měli přístup lidé na celém světě. Náš pevný závazek vůči nástroji COVAX je dalším důkazem pro všechny občany, kteří očkovací látku potřebují, že stojíme za nimi, ať se nacházejí kdekoli. Nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová doplnila: „Podílet se na nástroji COVAX znamená zajistit jeho úspěšné fungování a přístup k očkovacím látkám pro země s nízkými a středními příjmy. Znamená to zajistit přístup nejen těm, kdo si jej mohou dovolit, ale všem občanům na celém světě. A znamená to ukázat solidaritu a postavení světového lídra. Pouze společně budeme schopni COVID-19 porazit.“

Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová uzavírá: „EU tímto příspěvkem pro COVAX prokazuje, že opravdu na nikoho nezapomínáme. Budoucí očkovací látky proti COVID-19 by neměly být luxusem pro bohaté, ale globálním veřejným statkem. Musíme zajistit, aby ti, kdo vakcínu nejvíce potřebují, k ní měli přístup bez ohledu na to, kde žijí.“

Nástroj COVAX, jejž společně řídí Aliance pro vakcíny Gavi, Koalice pro inovace v připravenosti na epidemie (CEPI) a Světová zdravotnická organizace (WHO), má za cíl urychlit vývoj a výrobu očkovacích látek proti COVID-19 a zajistit spravedlivý a rovný přístup pro každou zemi na světě.

Komise, členské státy a evropské finanční instituce, zejména EIB, se společně zavázaly mobilizovat zdroje pro globální reakci na koronavirus. Komise se částkou 400 milionů eur v hotovosti a zárukách podílí na podpoře nástroje COVAX a jeho základních cílů v rámci úsilí týmu Evropa. Na podrobných podmínkách účasti a příspěvku EU nyní pracují všechny zúčastněné strany. Tým Evropa je připraven nabídnout nástroji COVAX odborné znalosti a zdroje k urychlení a rozšíření vývoje a výroby očkovacích látek pro občany na celém světě, v chudých i bohatých zemích.

Účast EU v nástroji COVAX bude doplňovat probíhající jednání EU s výrobci očkovacích látek, jež byla zahájena v rámci strategie EU pro očkovací látky. Úsilí EU o vývoj a výrobu účinné očkovací látky bude přínosem pro všechny v celosvětovém společenství. Investice EU do zvyšování výrobní kapacity budou sloužit všem potřebným zemím. Prostřednictvím záruk předběžného nákupu vyžaduje, aby výrobci zpřístupnili svou výrobní kapacitu pro zásobování všech zemí, a vyzývá k volnému oběhu očkovacích látek a materiálů bez omezení vývozu. Například farmaceutická společnost Sanofi-GSK, se kterou Komise záruku předběžného nákupu uzavřela dnes, bude usilovat o zajištění významné části dodávek své očkovací látky prostřednictvím nástroje COVAX.

Souvislosti

Nástroj COVAX je pilířem očkovacích látek v rámci Akcelerátor přístupu k nástrojům proti COVID-19 (ACT), tedy globální spolupráce, jejímž cílem je urychlit vývoj a výrobu testů, léčebných prostředků a očkovacích látek proti COVID-19 a zajistit spravedlivý přístup k nim.

V rámci nástroje COVAX se mají do konce roku 2021 zakoupit 2 miliardy dávek. Pomůže se vytvořit diverzifikované portfolio očkovacích látek, které bude dojednáno s různými dodavateli a bude zahrnovat různé vědecké technologie, dodací lhůty a ceny. Nástroj COVAX je mechanismus sdílení rizik: snižuje riziko pro výrobce, kteří investují, aniž by si byli jisti budoucí poptávkou, a snižuje riziko, že země nebudou schopny zajistit přístup k perspektivní vakcíně.

Evropská komise je odhodlána zajistit, aby přístup k očkovací látce získal každý, kdo ji potřebuje, a to nejen doma, ale kdekoli na světě. Nikdo nebude v bezpečí, dokud nebudou v bezpečí všichni. Proto Komise od 4. května 2020 v rámci globální reakce na koronavirus, neboli globálního opatření pro celosvětové oživení a pro všeobecný přístup k testům, léčbě a očkovacím látkám proti koronaviru, vybrala téměř 16 miliard eur. Příspěvek týmu Evropa: členské státy EU (3,1 miliardy eur), Evropská komise (více než 1,4 miliardy eur) a EIB (téměř 2 miliardy eur přislíbeny v květnu a 4,9 miliardy eur přislíbeno v červnu).

Další informace

Reakce EU na koronavirus

Strategie EU pro očkovací látky